Sint Nicolaas uitbundig ingehaald

0
489

NUNSPEET — Zaterdagmiddag omstreeks twee uur was het zeer druk bij het station. Oud en jong was uitgelopen om de aankomst van de goede Sint uit Spanje te kunnen meemaken. Het ontvangstcomité, bestaande uit de heren : Edens, Van Echteren en Van de Ham, heette de bisschop welkom .

Hierna werd de Sint, begeleid door drie Pieten, naar het gereed staande rijtuig gebracht. De Harmonie ” zorgde dat de Goedheiligman op passende wijze werd begroet. Voorafgegaan door het muziekkorps en onder het gejuich van een duizendkoppige gemeente ging het stadhuiswaarts. De Sint was ondanks zijn hoge leeftijd nog goed in staat de stadhuistrappen te beklimmen. Hier verscheen hij, vergezeld van de burgervader, op het balcon.

Burgemeester Langman heette de kindervriend welkom en richtte in zijn toespraak in bijzonderheid tot de jeugd. Hij deelde o.a mede, dat de jeugd dit jaar braaf is geweest en wel een presentje heeft verdiend. De burgemeester zei verheugd te zijn over de vroege komst van de Sint, want de Nunspeetse middenstand heeft Hem graag tot klant .

Hierna sprak Sint Nicolaas. Hij had vorig jaar een schip vol cadeautjes uit Spanje meegebracht. „ In Nunspeet is echter zoveel moois te koop, dat ik dit jaar besloten heb alles hier te kopen. Bovendien hoef ik dan ook geen invoerrechten te betalen”, zo sprak de Sint .

Tot slot van de feestelijkheid werd de Sint toegezongen door de kind ren die werden begeleid door het fanfarekorps „Harmonie”.

Nunspeet Vooruit 1966