Bespreking schetsontwerp multifunctioneel sportpark Hulshorst

0
476

In het raadsakkoord is de ambitie benoemd de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een multifunctioneel sportpark. In samenspraak met verenigingen, clubs en inwoners uit Hulshorst zijn diverse inrichtingsvoorstellen van een mogelijk multifunctioneel sportpark besproken. Het resultaat is een masterplan met schetsontwerp dat het college ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. 

Het masterplan bestaat uit diverse fases. Fase één is de aanleg van een vierde natuurgrasveld en het ombouwen van het huidige kunstgrasveld naar natuurgras voor VV Hulshorst. Hierover is in 2021 een raadsbesluit genomen. De voorbereiding voor de realisatie hiervan start binnenkort. Een ander belangrijk onderdeel is een goede bereikbaarheid van de aanwezige voorzieningen en een betere ontsluiting van het sportpark en de Brandsweg. 

De overige fases uit het masterplan zijn onder voorbehoud van de bespreking en besluitvorming in commissie en gemeenteraad. De mogelijke vervolgfases zijn de aanleg van een combinatiebaan (skeeleren en schaatsen), het verplaatsen van de buitenbak voor de manege en een uitbreiding van de parkeervoorzieningen. De verdere uitwerking bevat ook het bepalen van de mate en mogelijkheden van zelfwerkzaamheid bij clubs en verenigingen. 

De commissie Maatschappij en Middelen buigt zich 7 december a.s. over het masterplan (bespreken en adviseren). Vervolgens neemt de gemeenteraad twee weken later (21 december) een besluit over het vervolgtraject.