SGP wil belang van boeren voorop bij pacht

32
1275

Op dit moment is er politiek gezien veel te doen over zogenaamde ‘gebiedsplannen’. Deze gebiedsplannen houden verband met de landelijke en provinciale stikstof-maatregelen en hebben grote impact, ook in de gemeente Nunspeet. Reden voor SGP-raadslid Marien Klein om de plannen nauwlettend te volgen en schriftelijke vragen in te dienen. Marien Klein: “Inmiddels is voor de kern Elspeet het proces gestart om met een gebiedsplan te komen. Dit maakt onderdeel uit van een breder plan voor het GEUS-gebied, waarbij GEUS staat voor Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld.”

Door alle stikstofmaatregelen staat de harmonie tussen agrarisch ondernemers en natuur onder druk. “Veel boeren weten niet waar zij aan toe zijn en waar zij op kunnen rekenen” geeft Marien Klein aan. “Een onderdeel daarvan is de grondgebonden bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van voldoende agrarische gronden voor boeren. In de discussies en de tendens die gaande is, lijkt het erop dat steeds meer agrarisch areaal naar natuur gaat, boeren zijn daar begrijpelijkerwijs op z’n zachtst gezegd niet blij mee.”

Volgens de SGP-fractie is het verdwijnen van gronden met agrarische bestemming een zorgelijke ontwikkeling. “Boeren maken onder andere gebruik van pachtgronden van de gemeente Nunspeet, waaronder in Elspeet. Er zijn zorgen bij boeren dat ook deze pachtgronden op termijn worden opgeofferd om natuurdoelen te halen. Daarom hebben wij het college schriftelijke vragen gesteld om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige status van deze pachtgronden. Ook hebben we gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om meer zekerheid te geven aan boeren met betrekking tot de pachtgronden. Wij willen dat er voldoende ruimte blijft voor boeren in ons buitengebied, ook in Elspeet. Langdurige pachtovereenkomsten vanuit een betrouwbare lokale overheid zijn daar een onmisbaar onderdeel in. We zien daarom de beantwoording vanuit het college van Burgemeester en Wethouders met spanning tegemoet.” Het college van B&W zal binnen enkele weken schriftelijk op de vragen van de SGP-fractie reageren. 

32 REACTIES

 1. Vanuit Christelijk oogpunt is de eerste opdracht die aan de mens gegeven is om zorg te dragen voor de aarde. Dat was al voor de zondeval. Zorg voor de aarde betekend geen roofbouw, geen vergif, dierenwelzijn enz.
  De SGP heeft het in dit artikel over de angst dat pachtgronden worden opgeofferd aan de natuur. Het woord “opofferen” vind ik fout.
  Verder lees ik in het artikel: “Door alle stikstofmaatregelen staat de harmonie tussen agrarisch ondernemers en natuur onder druk.” Dat is onjuist. Het is door de wijze waarop de agrarische industrie werkt dat de harmonie tussen landbouw en natuur onder druk is komen te staan. De overheid, met de stikstofmaatregelen, heeft niet de schuld. Het is zo dat de huidige manier van landbouw niet goed is. Daar zit het probleem.
  Juist de Christelijke partij als het SGP zou zich moeten inzetten voor “zorg voor de schepping” en voor een echte harmonie tussen landbouw en de natuur. (Geldt ook voor veehouderij).
  De ChristenUnie draait momenteel wat bij in de richting van “zorg voor de natuur”; nu ook de SGP nog.

  • Dat is juiste het probleem van de zwaardere gelovige partijen zij denken dat ze het geloof betrekken in het verhaal .
   Maar deze geloven denken helemaal niet vanuit die gedachte gang want bij hun is een mens en dier en natuur niet gelijk
   De mens staat daar altijd op 1 terwijl wij de laatste zijn die op deze aarde kwamen .

   Dus ja de mens is compleet verantwoordelijk van de huidige staat van deze aarde .

   Maar als het inleveren van pachtgronden bijdraagt aan verbeteringen van de natuur en mogelijkheden bied om op andere vlakken uit te breiden dan moet dit zeker oplossing zijn .

   Of we willen of niet de wereld zal gaan veranderen op korte termijn zal het nog wel mee vallen

   maar de generaties na ons zullen steeds meer de gevolgen gaan dragen van een aarde die alleen maar slechter zal worden want het totaal oppervlakte van grondgebied gaat afnemen maar ook zullen er steeds meer gebieden komen waar geen leven meer mogelijk is.

   waardoor mensen zich gaan verplaatsen naar wel leefbare gebieden waardoor problemen daar alleen maar groter gaan worden dus daar zal wat mee moeten gebeuren.

   denk niet dat het tij te keren is alleen maar te vertragen uit eindelijk gaat dit alles in de verre toekomst het einde van de mensheid inluiden waarna de natuur en dieren weer voor herstel kunnen zorgen

   dus SGP zet juist in op terug geven van gronden aan de natuur zodat de de menselijke wereld een langer bestaan heeft.
   En in jullie worden verkwansel de schepping van jullie schepper niet

 2. Over het algemeen gaat het in de meeste gebieden prima met de aarde. De walvisvaart is op de meeste plekken gestopt, Er zijn sinds de controles waren nog nooit zoveel IJsberen op aarde. Op onze onze breedtegraden worden steeds meer bossen aangeplant.
  De planten in de Sahel groeien via CO2 en stikstof steeds uitbundiger. De huidige Interglaciaal(warme periode tussen Ijstijden) wordt wat warmer. Voor het zelfde geld stonden we voor een (volgende IJstijd.)
  Het grootste gevaar is tegenwoordig de dreiging van overbevolking, hoewel de meeste Europese landen daarin een krimp vertonen.

  • W..even de feiten ..
   De ijsbeer wordt bedreigd..
   Ontbossing mondiaal is een feit.
   De Sahel is het gebied dat het meest te lijden heeft onder de klimaatverandering.

   Allemaal gevolgeb van hoe de mens met de aarde omgaat.
   Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar.
   Er moet zeker iets gebeuren aan de manier waarop nu geboerd wordt.
   En dan vooral de manier waarop de boer zijn land bewerkt.
   Het is denk ik een goed plan wanneer boeren ondersteund gaan worden in omvormen bedrijven.
   Ecologisch boeren zou een prachtoplossing zijn.

 3. Het grootste gevaar nu zijn de mensen die denken voor een soort van God te kunnen spelen en alles maakbaar willen maken. En middels klimaat nonsens nog meer wet en regelgeving op kunnen leggen om de wereld naar hun hand te zetten. De natuur doet wat ie doet, daar gaat de mens geen enkele invloed op krijgen. Mensen die meewerken aan het uitroeien van de boeren zijn hoofdverantwoordelijk voor de hongersnood en armoede in de wereld, die maar groter en groter wordt.

  • Nou Steven, het artikel gaat over pachtgronden waarbij de SGP boeren voorrang wil geven. Het gaat niet over uitroeien van boeren en er is niemand die dat wil. Het punt dat in bovenstaande discussie is gemaakt is dat boeren in harmonie meet de natuur moeten werken. Daar is heel wat te verbeteren want aangetoond is dat landbouwgif en sterke bemesting het een en ander kapot maakt.
   Fijn wanneer de SGP boeren wil helpen maar dan moet er wel een voorwaarde bij komen dat het boerenbedrijf, beter dan tot nu toe, in harmonie met de natuur opereert. Dan leidt niet tot meer hongersnood hoor. Om hongersnood te verminderen is het belangrijk dat de wereldbevolking niet zo sterk meer groeit en dat we wat minder vlees gaan eten (dan kan het land dat gebruikt wordt voor veevoer, gebruikt worden voor menseneten).

  • De klimaat nonsens waar jij het over hebt..
   Decennialang is de mens de aarde aan het uithollen geweest. Oa de boer kan hier een rol van betekenis spelen. Aanpassen beleid is noodzakelijk. Wij als consument kunnen hierin een statement maken, het blijft een vraag-aanbod verhaal; marktwerking. De boer zal dus ook vanuit de overheid steun moeten krijgen om om te vormen.
   Niet alleen de boer is aan zet. Iedere aardbewoner zal naar wat in zijn vermogen ligt gedrag aan moeten passen tbv de planeet.
   Wat jij doet Steven is de kern van het probleem negeren,met je vinger wijzen naar degenen die volgens jou deze „onzin” bedacht moeten hebben..en daardoor vooral niet je verantwoordelijk nemen. Je loopt weg voor de waarheid,ontkent zelfs dat er een probleem is (klimaat nonsnes)..
   Lekker makkelijk!

 4. Als peuter opgegroeid midden in de natuur, en daar later jarenlang in gewerkt, met de naaste buren op een kilometer afstand, kan ik zeggen dat het met onze natuur steeds beter gaat.
  De grootste longen van de aarde, de bossen van de Taiga in Rusland doen het uitstekend.
  Wel valt het mij opdat het onderhoud van onze eigen bossen verwaarloosd wordt. De brandgangen die onze bossen doorkruisten worden niet meer onderhouden, en het cultuur gewas, waaruit onze heide bestond wordt niet meer jaarlijks afgebrand voor onderhouden nieuw groen.
  In mijn jeugd verdienden honderden houthakkers, zagerijen en handelaars hun boterham via onze bossen.
  Men vergeet blijkbaar dat men bosonderhoud niet via zijn laptop kan regelen
  Dit is niet alleen in ons lieve landje het geval, zelfs in het verre Portugal zag ik bosaanplant van uit het verre Ausralie aangevoerde eucalyptus bomen. Een jaar later stonden daar alle bossen in de brand.
  De eucaliptus heeft voor zijn zaden bosbranden nodig om te ontkiemen.(Weet men dat echt niet?)

  • W, waneer ben je voor het laatst in het bos geweest, als je zoals je vaak zegt je hele leven in de bossen gelopen hebt, kan je het niet verkopen dat het steeds beter gaat, kijk eens hoe beroerd de eiken en beuken er bij staan, en kijk dan eens naar de naaldbomen, paddenstoelen, insecten , het waterleven, enz, enz.
   Wat je nu verkondigd is onzin.

  • W..je volgende prietpraat onzinverhaal.
   De Taiga wordt ernstig bedreigd. Een totaal ander feit als jij hier beweert.
   Verder is het een lesje geschiedenis hoe het klimaat zich in het verleden verhouden heeft en bagatelliseer je hiermee het huidig stikstofprobleem.
   De rest over onze bossen etc etc is een herhaling van de herhaling.
   Paar comments hierboven deed je ook allerlei uitspraken die niet kloppen.
   Wij mensen hebben de aarde uitgehold en we zullen met elkaar aan de bak moeten om dit hopelijk nog om te kunnen keren..hoewel we rijkelijk laat hiermee zijn.
   Aarde heeft het mede door manier van boeren erg zwaar, dat valt simpelweg niet te ontkennen.
   Maar ja..deze reactie zal wel weer verwijderd worden omdat in het verleden gebleken is dat jij niets met commentaar doet en zoals je ook nu weer laat zien..
   Met volgende onzinverhalen komt
   Zo ook je comment hieronder.
   W..alsof we de wereld kunnen redden door naar een museum te gaan.
   Dit doet namelijk niet ter zake in de huidige stand van zaken
   De mooie planeet is verstierd door ons allen. We zullen aan de bak moeten ipv beetje te roepen hoe de wereld er vroeger uitzag.
   Dat zijn feiten..en geen gekmakerij door een stel betweters zoals jij gemakshalve roept.

 5. De aarde bestaat al erg lang.
  Steeds werden warme tijden afgewisseld met koude perioden, maar meestal was het een stuk warmer dan nu. Die warme en koude perioden noemen we een IJstijd periode, in het latijn heet de huidige afwisselende tijd het Pleistoceen, en het laatste deel wordt het Holoceen genoemd.
  De vorige warme tussen IJstijd, heette het Eemien, toen was het gemiddeld 2 graden warmer dan nu.
  Dus ik zou zeggen laat je niet gek maken door een stel drammende betweters.
  I n het Eemien zwommen er nijlpaarden in de IJsel, en sprongen er Apen door de Overijsselse bossen.
  Bezoek maar eens een geologie museum.

  • W, Wat heeft dit er mee te maken?
   Het zou beter zijn je af te vragen of er nog grondgebonden boeren zijn in Elspeet, eerlijk gezegd heb ik daar geen idee van.

 6. Zelf denk ik dat elke boer zijn dieren persoonlijk hoort te kennen.
  Dit heeft er in zoverre mee te maken dat wij ongeveer 10 jaar geleden in het Bulgaarse Sandanski in de Pirinbergen verbleven.
  Daar waren een week tevoren de beken overstroomd, her en der lagen grote hopen zand uit de bergbeken, daar gedeponeerd via een overstroming.
  Hiermee wil ik zeggen dat de huidige trammelant over een zuivere natuur, niks met enige echte waarheid van doen heeft maar net als met de dreigende onteigening van boerenland niks met echte natuur te maken heeft.De opeenvolging van warme en koude perioden is van de zuivere natuur.
  De eventuele onteigening van weilanden is een door onbenullen verzonnen formulieren regel. In de Randstad bedacht en door hen doorgedrukt via hun meerderheid.
  Dit wil niet zeggen dat we er een puinhoop van moeten maken.

  • Beste W. Veel van jouw gewaardeerde kennis komt uit het verre verleden. Vaak interessant. Het is echter inmiddels wel overtuigend bewezen (niet alleen door randstedelingen 😉 dat bovenop de natuurlijke variatie van het klimaat, er nu een significante bijdrage van de mens is aan de klimaatwijziging. Dat is wel zorgwekkend en daarom is het verstandig dat de menselijke invloed op het klimaat wordt teruggebracht.
   We moeten er, zoals je zelf ook zegt, geen puinhoop van maken en ook geen complottheorieën verkondigen over de onteigeningen van boerenland.

   • Als de klimaatwijziging aan de mens zou liggen, zouden we nu massaal 200 jaar of meer terug in de tijd moeten. Dan zou de politiek en machtige clan hierin het voortouw moeten nemen. Maar nee, de politiek en machtige clan houden hun luxe leven met alle privileges en het klootjes volk, moet inleveren, minder reizen, minder rijden, minder vlees, minder consumeren, energie neutraal investeren… etc.. zogenaamd om het klimaat te redden. De rijke elite die de meeste schade aanricht hoeft dit natuurlijk niet! Maar legt dit hun “mindere” medemens wel op. Wordt wakker.

    • Aan wie ligt de klimaatwijziging volgens jou Steven?
     Als het niet de mens is, wie of wat is het dan?
     Je hebt het over machtige clan. Wie zijn dat?
     Wie bedoel je met de rijke elite?

     • Klimaatwijziging is van alle tijden, of is het uitsterven van de mammoet en dino het gevolg van Fred flinstone met zijn auto.

      • Het is klimaatverandering Steven..niet wijziging.
       Verder geef je op geen enkele vraag een passend antwoord.
       Als klimaatverandering dan al van alle tijden zou zijn zoals je beweert..dan komt dus je relaas over de elite,de machtige clan etc uit de lucht vallen..
       Wat een tegenstrijdigheid.

      • Maar goed..laten we een poging ondernemen het vooral lokaal te houden Steven. Als je kijkt naar het onderwerp dan slaan jouw ideeën al hele al nergens op.
       In de basis ontken je gewoon dat er een probleem is.
       En maak je er een onzinverhaal van.
       Kom svp eens met feiten.
       Lijkt me moeilijk..gezien je op geen enkele vraag een antwoord hebt,

 7. Goede morgen – INGESLAPENE – de geschiedenis herhaalt zich !
  Op bezoek bij mijn moeder 93 jaar oud : ze merkte op dat de huidige toestand hetzelfde is als de toestand voor de 2e Wereldoorlog !
  Ze zegt niet waar dat aan ligt , alleen dat was haar belevenis op het moment !
  Dit bewijst dat alles gecreëerd word en ons via de media kanalen opgedrongen word !
  Ga niet met me in discussie … maar leg de feiten gewoon eens naast elkaar !
  Doe dat eens , en zet de t. v. & radio eens een weekeinde uit !
  Geeft een beter gevoel.
  Ik weet nu al weer dat dit niet geplaatst word , maar de aanhouder wint !

  • Goedemorgen pseudoniem-koning.
   Wat heb je jezelf een chique naam aangemeten.
   Echter chique is je comment niet. Staat boordevol grammaticale fouten.
   Bovendien geef je zelf al aan dat je moeder het heeft over vergelijkbare situaties maar niet zegt waar dat toch aan ligt.
   Wat je aan dit nietszeggend gebeuren relateert en daaruit concludeert heeft dus nul waarde.
   Met jou in discussie gaan..je geeft zelf al aan dat je daartoe niet bereid bent.
   Maar dat wil ook niemand pseudoniem-koning.
   Want wat je schrijft slaat helemaal nergens op.
   En dan bij voorbaat menen dat het toch weer niet geplaatst zal worden…waar zou dat toch aan liggen?
   Misschien moest je je maar eens gaan verdiepen in de materie middels de media, te weten tv,radio..etc..
   En je uiteenzetten met de problematiek van heden.
   Het idee ,je mening is dan minstens onderbouwd. Je kunt met argumenten komen.
   Hetgeen jij in je eigen brein creëert en je structureel uit op dit plaatselijk forum slaat nergens op. Nul onderbouwing,alleen maar inhoudsloze flodders.

 8. Beste meneer Rekers.
  Ik zie wel degelijk dat de natuur plaatselijk achteruit is gegaan, maar vaak wel uitgezonderd de ondergroei.En misscjien staan die eiken op de verkeerde door massaal Veluws water gebruik verkeerde plekken. De eiken in mijn tuin doen het nog prima, ik krijg zelfs trammelant met de buren wegens hun uitbundigheid.
  De vennetjes uit mijn jeugd zagen rood van de zonnedauw, en als wij na een nacht poeren(Palingvangen met de zogenaamde poer). langs de oevers van onze eigen ZEE roeiden in het voorjaar, zagen we tientallen tot wel honderd kemphanen in hun arena’s pronken ter ere van hun vrouwen(het leken wel mensen) Ik wandelde eens met mijn gade in het tweeduuster over Welna , waar korhoenders klapwiekend uit de toppen van de vliegdennen een ander heenkomen zochten.
  Maar ik denk dat we in die tijd met rond de 10 miljoen mensen in NL woonden, en nu zijn dat er minstens 20 miljoen, als je de clandestienen ook meetelt nog meer. Blijkbaar krimpt de autochtone Europese bevolking. Maar er komen er hier elk jaar een aantal nieuwkomers als Zwolle weer bij.
  Ik heb trouwens ook geen hoge pet op van Staatsbosbeheer.

 9. Beste W

  Het ging vroeger dus veel beter met de natuur als ik je reactie zo lees, en dat klopt helemaal.
  Verder wil ik je er op wijzen dat er geen clandestiene mensen zijn.
  En vraag ik mijn af wat Staatsbosbeheer hier mee te maken heeft.

  • Het is bekend dat het vroeger beter ging met de natuur en dat er nu een serieus probleem is ..klimaatverandering…wat is het warm hè vandaag.
   Wat we toch echt aan onszelf te danken hebben. Oplossing is oa bij de boer te zoeken maar in principe zijn wij allen aan zet.
   Ieder zal dat moeten doen wat in zijn/haar vermogen ligt.
   Resultaten zijn niet direct merkbaar. Maar als een ieder zich inzet is het tij hopelijk nog te keren.

   • Geef vooral de mensen de schuld, geen enkel gemiddeld mens kan hier ook maar iets aan doen of ook maar iets aan veranderen, en een boer al helemaal niet. Pure propaganda dit. Een te warme dag! Walgelijk om mensen aan te praten dat ze dit aan zichzelf te danken hebben. Terwijl ze een verzonnen probleem opgezadeld krijgen die niet bestaat. Oliecrisis, bankencrisis, Coronacrisis, klimaatcrisis… allemaal gemanipuleerd om mensen het leven zuur te maken. Zoals bovenstaand vermeld zet je tv uit en lees geen kranten meer, want dit is niet meer de werkelijkheid maar slechts een poging tot sturing.

    • Tsja Steven..heel merkwaardig dat je een poging onderneemt de klimaatcrisis te ontkennen. Dat je nieuwsfeiten naast je neerlegt.
     En ook deze crisis toeschrijft aan bepaalde manipulerende machten die ons het leven zuur zouden willen maken.
     Nou Steven..macht om het klimaat te veranderen heeft deze door jou bedachte macht niet.
     Net zoals alle crisissen die je oplepelt.
     In tijden van crisissen zijn er altijd angsthazen die dan letterlijk het hazenpad kiezen.
     En dus die macht de schuld geven van alles terwijl, als je je eens wel serieus zou verdiepen in de problematiek,je wel degelijk in zou zien dat er een rol voor elk individu is weggelegd.
     Maar ja..die informatie is volgens personen als jou al volledig gemanipuleerd..
     Alsof het gros van de wereldbevolking niet na zou kunnen denken …en zich zou laten manipuleren. Alsof elke crisis geregisseerd zou kùnnen zijn.
     Nee..Steven..het is absoluut te gemakkelijk wat jij ervan brouwt..
     Pure complottheorieën..die nog nooit bewezen zijn.
     Tevens een mooi excuus om vooral niet over je eigen rol na te hoeven denken en dus iedere medemens op te laten draaien voor de consequenties.
     Maar goed,met mensen als jij is geen enkele crisis het hoofd te bieden.
     Je terugtrekken in je bunker is hekaas voor jou het enige dat je rest.
     Dat is toch echt je eigen keuze

 10. Mensen die in dit overvolle land verblijven zonder toestemming van de mensen die dit land hebben opgebouwd via het zweet van oa hun voorouders en de huidige bewoners, zijn in dit land clandestien. Vaak afkomstig uit landen met een veelvoud van onbewoonde bossen vruchtbaarder velden en stranden in vergelijking met Europa.
  Op het ogenblik sterven daar de mensen en kinderen niet aan hogenrsnoden door droogte of warmte maar door onderlinge gruwelijke oorlogen die worden uitgevochten met wapens door graaiende westerse dikkoppen met veel winst verstrekt.
  Voorbeelden voor nadenkende mensen hoe het niet moet, zijn te zien in het via onze eigen deugers bevrijdde Zimbabwe, en nu criminele Zuid-Afrika.
  Op het Staats bosbeheer heb ik tegen dat, sinds die in onze bossen de scepter zwaaien alle bosarbeid er is verdwenen, en vervangen door de laptop.

  • Je beredeneert met je boerenverstand en trekt zodoende
   Zonder enige vorm van realiteitszin produceer je hele rare comments die van geen enkele kant deugen. Nul onderbouwing door feitelijkheden. Allemaal rare gedachtenkronkels gebaseerd op de vele reisjes die je in je leven gemaakt hebt en waar je maar al te vaak hoog over opgeeft.
   Wederom dwaal je helemaal van het lopend onderwerp af.
   Ook nog even een sneer naar Staatsbosbeheer over bosarbeid. Zonder dat je überhaupt eens nadenkt waaròm bosarbeid veelal verdwenen is.
   Bosarbeid is ligt niet vervangen door de laptop zoals jij stelselmatig beweerd.
   Deze ontwikkeling steekt heel anders in elkaar.
   Ga je daar eens mee bezig houden en kom eens met goed onderbouwde comments.

   • *je beredeneert met je boerenverstand en trekt zodoende verkeerde conclusies; je smeed een verhaal dat van geen kanten klopt omdat je klakkeloos allerlei feiten maar vooral onwaarheden aaneenrijgt.

 11. Beste LIAS. Eigenlijk zou ik met mijn boerenvestand niet op uw onzinnige, stedelijke opmerkingen moete reageren. Maar toch maar een reactie op uw verstedelijke denkbeelden .
  U zult ook hoewel u geen boerenverstand bezit, ook moeten toegeven dat sinds de instroom van verstedeling ook in ons mooie dorpje onze zelfredzaamheid op een krimp staat.
  Als jongentje stond ik volbewondering te kijken bij een Nunspeets bedrijf dat bruggen voor Birma en Nieuw Guinea hier in elkaar monteerde en daarna verscheepte naar hun standplaats.
  Dit soort bedrijven zijn allemaal verkast naar andere locatie,s samen met de werkgelegenheid voor onze houthakkers, lassers of slachters.
  De complete maakindustrie ligt op zijn gat, en ik verwacht niet dat u daar, gezien uw vreemde commentaar, verandering in zult bewerkstellen.
  Als ik jaren geleden ergens in de Randstad werkzaamheden moest verrichten, sprak men, “De vaklui komen uit het oosten” deze wijsheid lijkt mij aan het verdwijnen.
  Als ik uw commentaar lees moet ik steeds aan de Oostvaarders plassen denken, of aan de Biocentrales in de Randstad. Ik bracht vroeger metershout naar Frankfurt voor spaanderplaten.

 12. W..instroom van verstedeling..het woord verstedeling..nooit gehoord.
  Aantal inwoners Nunspeet is niet toe te schrijven aan dit „fenomeen“.
  Wat dat betreft is dit gevalletje tig van verkeerde conclusies trekken.
  Al helemaal niet wanneer je dit koppelt aan bijv faillissement slachterij (je zult doelen op GPS),lassers,houthakkers. Als je met een reeële blik zou kijken dan zie dat in Nunspeet de industrie alleen maar gegroeid is. Ligt dus absoluut niet op zijn gat. Wat je dus met je verhaaltje wilt zeggen..geen idee. Dat het niet klopt..duidelijk
  Verder maak je er maar weer een bla bla verhaaltje van. Inhoudsloos en bovendien hebben onze comments niets met het onderwerp te maken.
  De redactie zal waarschijnlijk wederom passende maatregelen treffen en daarin geef ik hen groot gelijk.
  Tegen al die onzin is immers geen kruit gewassen. Ik ga poging tig ondernemen om niet meer te reageren op comments van jou.Immers roep je altijd hetzelfde en eindigt het altijd in hetzelfde roeptoeteren over de Randstad. Je snapt er gewoon niks van en doet nooit iets met commentaar.

 13. Ik was de eerste die reageerde op dit artikel. Ik reageerde niet op iemand anders maar op de inhoud van het artikel. Nog steeds vind ik het niet helemaal goed wanneer de SGP het belang van boeren voorop wil zetten bij pacht. Het zou alleen moeten gelden voor die boeren die hun bedrijf zullen uitvoeren in harmonie met de natuur dus zonder stikstofuitstoot en zonder landbouwgif.
  Net als bij veel andere artikelen bij dit forum is het allemaal weer ontaard in een gesprek over een heel ander onderwerp waarbij W iets onnozels uit de oude doos verteld en A.Lias alleen maar oog heeft voor W. Dat is wel jammer.

Comments are closed.