SGP stelt vragen over brandweer

0
3947

NUNSPEET – In de gemeenteraadsvergadering heeft SGP fractievoorzitter Harm Jan Polinder donderdagavond tijdens het vragenhalfuur aandacht gevraagd voor de nijpende situatie waarin de brandweer in Nunspeet zich bevind. Dit naar aanleiding van een werkbezoek van een aantal gemeenteraadsleden aan de lokale brandweer. Harm Jan Polinder: “Tijdens dit werkbezoek kregen we enerzijds een praktijkdemonstratie te zien en konden we zelf beleven hoe het is om een ruimte vol rook binnen te gaan of een auto open te knippen. Daarnaast hield de lokale brandweercommandant Wouter Vermeulen een presentatie. In die presentatie kwam onder andere aan bod dat er grote problemen zijn bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) waar de brandweer sinds enkele jaren onderdeel van uitmaakt.”

De problemen zijn in de eerste plaats praktisch van aard, er is nauwelijks contact te krijgen met de VNOG en de toelevering van materialen loopt in veel gevallen veel vertraging op. “Zo is er bijvoorbeeld geen papier om de handen af te drogen na het handenwassen en lampjes vervangen is een duur en tijdrovend traject geworden. Je kunt je voorstellen dat het enorm demotiverend werkt voor onze brandweervrijwilligers als dit soort knullige basiszaken niet fatsoenlijk geregeld zijn. De gemeenten vormen samen het bestuur van de VNOG, vandaar dat we vragen hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders hoe dit kan en vooral of dit op korte termijn opgelost kan worden. Daarnaast hebben we ook gevraagd of in beeld is in hoeverre deze problemen ook in Elspeet spelen, want uiteraard geldt daar dan hetzelfde voor.”

De lokale brandweer heeft begin 2017 een verzoek ingediend om een aantal noodzakelijke verbouwingen door te voeren aan de brandweerkazerne. “Het college van burgemeester en wethouders is hier in april 2017 mee akkoord gegaan en eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd om een krediet beschikbaar te stellen om deze verbouwing door te voeren. Inmiddels ligt dit al meer dan een jaar stil, omdat de gemeente als verhuurder van het pand niet tot afspraken komt met de VNOG, de lokale brandweer is hier de dupe van. We hebben gevraagd om de nodige stappen te nemen om alsnog zo spoedig mogelijk met de verbouwing te kunnen starten.”

De lokale brandweer in Nunspeet wordt gevormd door 32 vrijwilligers. “We hebben ontzettend veel respect voor deze brandweerlieden die zich per persoon meer dan 300 uur per jaar belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Het is vanzelfsprekend dat basiszaken  op orde moeten zijn.”