SGP Nunspeet wil opheldering over bedrijvenstrip Elspeet

0
447

ELSPEET – De Nunspeetse SGP-fractie heeft met de nodige verwondering kennisgenomen van de antwoordenbrief door Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) over de gang van zaken rond de Bedrijvenstrip Elspeet. Dit naar aanleiding van vragen die onlangs door Gerrit Averesch, fractievoorzitter van de SGP Gelderland, zijn gesteld.

“In niet mis te verstane woorden schrijft GS dat de gemeente Nunspeet zich niet aan afspraken en regels heeft gehouden,” aldus raadslid Reinier de Bruin. “Het gaat met name over de ‘migratiemogelijkheden van de dassen’ in het plangebied van de Bedrijvenstrip. Dat is opzichzelfstaand vreemd om te constateren, aangezien onze fractie in november 2022 reeds aandacht heeft gevraagd voor de overlast van dassen in het dorp en buitengebied van Elspeet. Dat is niet zomaar: de signalen komen vanuit alle hoeken van het dorp.”

De lokale SGP-fractie vindt de bevindingen van GS opmerkelijk en heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het Nunspeets gemeentebestuur geformuleerd: “Wij hebben de nodige vraagtekens over de toezeggingen die volgens het provinciebestuur niet worden nagekomen. En er zijn signalen dat een door de provincie ingehuurde ecoloog een dubbele pet op heeft, wat niet stellig ontkracht wordt” aldus raadslid Marien Klein. “Er wordt een beeld geschetst dat de gemeente weigert een ontheffing aan te vragen. Het is betreurenswaardig als overheden elkaar continu via de rechter ‘bevechten’. Het provinciebestuur geeft aan dat ze niet anders kunnen. Dat lijkt ons een eenzijdig beeld en schaad de inzet van de betrokkenen namens de gemeente Nunspeet. Daarom willen wij graag zo snel mogelijk opheldering!” 

SGP Nunspeet heeft het college gevraagd zo snel mogelijk te reageren op de vragen, gezien de huidige stillegging van de Bedrijvenstrip Elspeet en de behoefte van de lokale ondernemers.