Convenant Taalklas Elburg-Nunspeet 

0
1154

NUNSPEET – Op de Da Costaschool in Nunspeet heeft Leen van der Maas, wethouder onderwijs van gemeente Nunspeet, in het bijzijn van collega wethouder Willem Krooneman van Elburg, het convenant Taalklas Elburg – Nunspeet ondertekend. 

De Taalklas Elburg – Nunspeet biedt onderwijs aan nieuwkomers in samenspraak met alle basisscholen in Elburg en Nunspeet. De nieuwkomerskinderen (expat-leerlingen, arbeidsmigranten, kinderen van vergunninghouders en adoptiekinderen) krijgen tijdelijk intensief taalonderwijs zodat ze het Nederlands zo snel mogelijk leren. Leerlingen volgen in de ochtenden onderwijs in de Taalklas. In de middag volgen de leerlingen onderwijs in hun eigen klas op de stamschool.

De Taalklas is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van alle scholen in Elburg en Nunspeet. Samen met de leerlingen wordt gedurende 3 weken gewerkt aan één thema. Iedere leerling heeft zijn of haar eigen woordenschatkistje waarin de nieuwe en onbekende Nederlandse woorden verzameld worden. De Taalklas bevindt zich in het gebouw van de Da Costaschool in Nunspeet. 

Wethouder Willem Krooneman van de gemeente Elburg: “Nunspeet en Elburg gaan samen voor het belang van kinderen, onderwijs en gemeentes slaan de handen ineen. Samenwerken betekent dat ‘kind centraal’ nog beter handen en voeten kan worden gegeven. En dat geldt zeker voor het taalonderwijs voor de kinderen die het zo nodig hebben. Want goed Nederlands praten, kunnen lezen en schrijven is meedoen, en meedoen betekent een eigen plek op weg naar een mooie toekomst!”

Nunspeet wethouder Leen van der Maas onderstreept de woorden van zijn Elburgse collega: “Het kennen van de Nederlandse taal is heel belangrijk voor onze nieuwkomers om in de eerste plaats onderwijs te kunnen ontvangen en ook om een plaats in de maatschappij te krijgen. Ik ben dan ook blij dat zowel Elburg en Nunspeet de handen ineen geslagen hebben om samen met alle scholen deze mooie taak op te pakken.”