SGP Nunspeet gaat voor een inclusieve samenleving

47
2600

Door een aantal fracties in de gemeenteraad van Nunspeet is een motie ingediend om de regenboogvlag te hijsen tijdens de jaarlijkse coming-out dag op 11 oktober. De SGP-fractie was de enige fractie die tegenstemde. SGP-raadslid Reinier de Bruin deed namens zijn fractie de woordvoering over de motie. Hij legt uit waarom zijn partij de motie niet steunt: “Voor veel inwoners is de regenboogvlag een kwetsend symbool van de agressieve campagne van lobbyclubs zoals het COC. Zij binden de strijd aan met klassiek-christelijke waarden over huwelijk en gezin zoals die voor veel van onze inwoners belangrijk zijn op grond van hun geloofsovertuiging. We vinden het onbegrijpelijk dat alle andere fracties vanuit het thema inclusiviteit uitgerekend deze vlag willen ophangen.” Wat de SGP-fractie betreft is het ophangen van deze vlag juist een uiting van exclusiviteit. “Er wordt nu één bepaalde groepering uitgehaald en apart gezet, dat is in onze ogen geen inclusie.” 

Er zijn drie klankbordgroepen gevormd vanuit de Inclusie-agenda. “Die klankbordgroepen spitsten zich op drie doelgroepen, namelijk mensen met een beperking, ouderen en de LHBTI-gemeenschap. Zij moeten uiteindelijk terugkoppeling geven over de punten waar het gemeentelijk beleid in hun ogen tekort schiet. Het bevreemdt ons zeer dat nu één van de klankbordgroepen eigenstandig de wens heeft gecommuniceerd dat de regenboogvlag moet worden opgehangen en dat die wens nu door een meerderheid van de gemeenteraad zomaar wordt omarmd. Dat is niet de procedure en werkwijze zoals we die hebben afgesproken.”

Dat de wens van één klankbordgroep zomaar wordt ingewilligd door alle andere fracties is volgens de SGP’er geen teken van inclusiviteit. “Hierdoor wordt juist de inclusiegedachte doorbroken. Nu krijgt één bepaalde groep z’n zin, terwijl dit als zeer kwetsend wordt ervaren door een ander deel van de samenleving. Daarmee is het tegendeel bereikt van datgene wat we met de inclusie-agenda wilden bereiken. Heel jammer. Voor mijn achterban is het ontstellend dat de overheid z’n neutraliteit op dit punt verliest en hiermee onderdeel wordt van de progressieve regenbooglobby.” 

47 REACTIES

 1. ” Wat de SGP-fractie betreft is het ophangen van deze vlag juist een uiting van exclusiviteit. “Er wordt nu één bepaalde groepering uitgehaald en apart gezet, dat is in onze ogen geen inclusie.”

  Ik ben geen SGP’er, maar hier hebben ze natuurlijk gewoon 100 procent gelijk.

  • nee, als 1 groep al duidelijk sociaal-maatschappelijk gezien word achtergesteld, heeft deze dus extra aandacht nodig om op dit gelijke niveau te komen.

  • “Groepering” ? Medemensen als groepering wegzetten is een teken van uitsluiting. Ook in kerken vinden we christenen of mensen met een andere geloofsovertuiging die niet heterosexueel zijn

   Wat een eenieder daar ook van moge vinden het “heb uw naaste lief gelijk uzelve” wordt snel vergeten. Ook zult gij niet oordelen … de de reactie van de SGP staat bol van vooringenomenheid, oordelen en vooroordelen

   Christelijk willen zijn in woord maar niet in daad?

 2. De volgende zinnen..ik citeer meneer de Bruin..

  “Voor veel inwoners is de regenboogvlag een kwetsend symbool van de agressieve campagne van lobbyclubs zoals het COC. Zij binden de strijd aan met klassiek-christelijke waarden over huwelijk en gezin zoals die voor veel van onze inwoners belangrijk zijn op grond van hun geloofsovertuiging.

  Legt precies het probleem van de LHBTI-ers bloot…de woorden..kwetsend symbool,agressieve campagne, lobbygroep..
  Zijn doorspekt van vooroordelen..en door deze woordkeuze laat hij onverdraagzaamheid doorschemeren..

  Volgende zin begint met..zij binden de strijd aan…hij bedoelt waarschijnlijk..is in strijd met..
  Ik vind dat hij de LHBTI-gemeenschap op zeer negatieve manier “neerzet” en laat zien dat de LHBTI-gemeenschap door zwaar gelovig Nunspeet, nooit geaccepteerd zal worden..want dit zou geheel in strijd zijn met de geloofsovertuiging..
  Elke vorm van medemenselijkheid ontbreekt in zijn verhaal..
  En dan gaat het om het laten wapperen van een vlag…
  Als niet gelovige accepteer ik het wekelijks,meermaal daags zondags..klokkenluiden toch ook?

  • Goed verwoord

   Maar naaste liefde bij de SGP gaat vaak niet verder dan gelijk gezinden
   En zij leven naar hun bijbel met eeuwen oude teksten die totaal niet mee zijn gegaan met de tijd.
   want vergeet niet dat de andere christellijke partijen wel hun naaste liefde tonen .

   en openstaan voor verandering

 3. De 2 andere focus groepen “ouderen” en “mensen met (on)zichtbare beperking”hebben geen soortgelijke behoefte

  Zoals ook in kerken aandacht wordt gevraagd voor bepaalde personen, groepen of initiatieven zoals gebeden of giften is het uitspreken van steun voor een of meer groepen die daar behoefte aan hebben een christelijk gebaar naar die medemens

 4. De regenboog bestaat uit 7 kleuren, de regenboogvlag telt 6 kleuren. Wat zou hier achter zitten?
  Is dit bewust zo gedaan?

  • de originele regenboogvlag had 8 strepen, maar vanwege zowel een gebrek aan stoffen als designkeuzes zijn het er nu 6.

   de regenboog bestaat overig uit meer dar 7 kleuren, infrarood en ultraviolet tellen ook mee

 5. Speciale dagen voor speciale groepen vind ik altijd een beetje bijzonder. Alsof je alleen op die dag aan mensen met een handicap, kinderen, ouderen, LHBTI’ ers, gevangenen en noem maar op moet denken en vanuit de gemeenschap daar door middel van een symbool aan herinnert moet worden. Niet zelden is dat weinig anders dan iets wat slechts iets doet bij de betreffende groep. Aandacht voor groepen, ongeacht welke, moet er altijd zijn. Zo neem ik als christen de samenleving in alle kleurschakeringen elke dag mee in mijn gebed en ik hoop ook dat anderen dat doen.
  Tegelijkertijd gaat het helemaal niet om die vlag (of een ander symbool). Het gaat erom hoe wij omgaan met elkaar. En dan kan iemand die de regenboogvlag (of welk ander symbool dan ook) uithangt daar net zo goed ‘fout’ mee gaan, als ieder ander. Omdat we bijvoorbeeld neerkijken op de ander, deze veroordelen of buitensluiten.

  • De LHBTI-gemeenschap wordt ,in Nunspeet, buitengesloten…zoals deze meneer van de SGP ook heel helder aankaart in het artikel..vanwege de geloofsovertuiging ziet de zwaar kerkelijke gemeenschap het hijsen van de regenboogvlag als provocatie…
   De vlag omschrijft hij als kwetsend symbool van de agressieve campagne..
   Dit ervaar ik als aantijgend…de LHBTI-gemeenschap in zijn eigen dorp..niks lobbyclub van de COC..vraagt op een vreedzame manier om aandacht..omdat zij zich buitengesloten voelen..niet geaccepteerd..
   Meneer de Bruin meent de geloofsovertuiging te moeten verdedigen…hij zegt letterlijk..dat “de strijd aangebonden wordt met klassiek christelijke waarden… de LHBTI-gemeenschap gaat helemaal geen strijd aan…ja..ze moeten zich verdedigen tegenover de zwaar christelijke gemeenschap..ze worden niet geaccepteerd om wie zij zijn..en worden in de basis als bedreiging gezien van hun heilig huisje..
   Het zou zo mooi zijn Nellie..wanneer de zwaar christelijke gemeenschap het geloof zou belijden zoals jij dat doet.. en dus een ieder..welke kleurschakering dan ook..geaccepteerd zou worden..dan ben je een waar christen..
   En zou de LHBTI-gemeenschap die dag om de vlag te hijsen niet nodig hebben..

 6. SGP’ers zijn zo ver doorgeslagen in hun geloofsovertuiging dat ze met het grootste gemak een gehele LGBTI+ gemeenschap uitsluiten.

  Ze zijn zo ideologische beperkt dat deze regenboogvlag speciaal voor hen 24/7 gehezen mag worden.

  Een perfecte plek is het centrale marktplein. Wat vrolijke kleuren zullen hier niet misstaan. De SGP huiskleur oranje zit al verwerkt in de regenboogvlag. Dit kan geen toeval zijn, u zult er in iedergeval snel aan wennen.

  Renier’s klankbord verhaal is onzin. Er wordt geen enkele inclusiegedachte doorbroken. Ouderen of mensen met een beperking (eveneens SGP’ers) kunnen ook onderdeel zijn van een lgbti+ groep.

 7. ” Voor mijn achterban is het ontstellend dat de overheid z’n neutraliteit op dit punt verliest ”
  Maar hoezo zijn neutraliteit verliest?

  Juist door jullie geloofsbeperking doen jullie niks anders want in el standpunt wordt dit mee gewogen

  Als je de neutraliteit wil bewaren moet je eerste beginnen met staat en kerk te scheiden

 8. Ongeveer 0,000001% van onze bevolking is blijkbaar LGBTI, of Kwee (komt veel voor bij varkens) naast tweeslachtig.(vaak bij slakkensoorten)
  Ook ongeveer o,ooooo1% van het mensdom wordt geboren met 1 been. Dat is erg zielig voor die mensen(bij slakken weet ik het niet)
  Volgens de altijd goede verongelijkte pro LGBTI figuren moeten ook alle personen met twee benen, net als de eenbenigen, de rest van hun leven met krukken gaan lopen, dit om de diversiteit in dit land te onderschrijven. Goed zo beste empathische, deugende lieverds.
  Als je het hier niet mee eens bent, val je onder de categorie religieuze Engnek.
  Persoonlijk denk ik dan. leef je maar uit in de Randstad.
  Trouwen werd trouwens in de oudheid ingesteld om kinderen een vaste rechtsgeldige vader, moeder en familie te geven. Vaste partners komen zelfs bij veel diersoorten voor.

  • Het enige wat de LHBTI-gemeenschap vraagt, is acceptatie..
   In geen enkel opzicht wordt er verlangd dat je je aan zou moeten passen..
   Je comment is denigrerend..je laat wel heel,helder zien wat het probleem is waar de LHBTI-gemeenschap tegenaan loopt…want wat een kortzichtig, ondoordacht,onverdraagzaam,hatelijk,veroordelend comment.
   Ik denk niet dat de lieve Heer het zo bedoeld heeft..

  • volgens mij kloppen jou cijfers van geen kant het is eerder 4 – 7 %
   maar jou uitlatingen zeggen genoeg over jou als persoon

   verdraagzaamheid ver te zoeken

 9. Het huwelijk is een sociale constructie mensen zijn van nature niet monogaam. Iedere relatie is tijdelijk en zal sterven. Dit is zoals de natuur het bedoeld heeft.

  Biologie heeft niets met ideologie te maken van beide snapt u weinig.

 10. Ja hoor met een vlaggetje hoort iedereen erbij, hang die vlag maar op. Achterlijk is het natuurlijk wel zo’n vlag. Alsof de problemen daarmee weg zijn.

  • Juist omdat er zo achterlijk met de LHBTI-gemeenschap omgegaan wordt…is het hijsen van de vlag nodig. De vlag staat symbool voor acceptatie..iedereen hoort erbij…
   Jammer dat je je daar zo denigrerend over uitlaat ..verdraagzaamheid is echt ver te zoeken …en dat is inderdaad een probleem wat niet opgelost gaat worden met het hijsen van de vlag nee..
   Probleem is namelijk dat te veel inwoners van Nunspeet zeer intolerant blijken..

   • tot op zekere hoogte heeft herman wel een punt, gemeentes en andere instantie houden ervan om symboolpolitiek uit te voeren (vlag, zebrapad, etc.).

    deze nemen hierna lang niet altijd actie om de queergemeenschap te helpen helaas.

    (pinkwashing) ellie Gore legt dit vrij goed uit in haar artikel: ‘New frontiers of pink capitalism: Or why sandwiches won’t lead to queer liberation’

    • Wat de SGP probeert te doen is een sterk positieve symbolische regenboogvlag te maken tot een sterk negatieve.  In het pinkwashing artikel van Ellie Gore gaat het over commercieel gebruik in onze gemeente moeten we oppassen voor politiek misbruik.

     Gewoonlijk wordt niemand gekwetst met een symbool wat vrolijkheid en positiviteit uitstraalt.

     Ja, er moet meer gebeuren.

     • klopt, maar commercieel en politiek komt qua manier van gebruik enorm met elkaar overeen, ik had het namelijk meer over het gebruik van gemeentebelang en groenlinks, die doen alsof hiermee qua acceptatie de kous volledig is afgedaan.

      dit terwijl de daadwerkelijke invloed van deze vlag nagenoeg 0 is

   • Wie doet er achterlijk naar homo’s in Nunspeet. Waaruit blijkt dat? Veel aannames. Ik ervaar namelijk geen enkel probleem. Wel in Amsterdam.

   • Je kletst maar wat. Pure haatzaaierij over Nunspeet, Betsy. Algemeenheden. Nunspeet is superveilig vergeleken met Amersfoort, Harderwijk.

    • Herman, Betsy heeft .1 altijd gelijk. Heeft Betsy geen gelijk dan treedt automatisch .1 in werking. En zo heeft Betsy altijd gelijk.

 11. Het gaat hier niet over gelijk hebben..als je het artikel leest..is helder waarom de LHBTI-gemeenschap het moeilijk heeft in Nunspeet…dit zijn geen aannames..het staat er zwart op wit..
  In andere artikelen betreffende het hijsen van de Regenboogvlag geeft de LHBTI-gemeenschap uitleg waarom dit nodig is deze vlag te hijsen..
  Reacties van die en genen zijn doorspekt van intolerantie,onverdraagzaamheid,veroordelingen richting de LHBTI-gemeenschap..
  Dat baart mij zorgen..
  Ik klets niet maar zo wat Herman..ik reageer op jouw denigrerend comment..dat je dit vervorgens vertaald als haatzaaierij,vind ik kwalijk..
  De omgekeerde wereld..
  Ik stop ook definitief met het leveren van comments..
  Ben het beu om met mensen te “discussiëren ” die dit op oneerlijke wijze doen..omdat de voel verdraaid wordt..
  Laf!

  • mag ik hieraan toevoegen dat herman alleen homo’s benoemt?? terwijl we het hier over de hele lhbtqia+ gemeenschap hebben?

   verder ben ik het volledig met betsy eens, je hoort regelmatig verhalen over niet geaccepteerde jongeren binnen de gereformeerde geloofsgemeenschap, en ik ken persoonlijk zat mensen die zich niet veilig voelen in nunspeet.

   • Nunspeet is, zo blijkt uit cijfers, veel veiliger voor lhbti mensen dan Amsterdam, Amersfoort en zelfs Harderwijk. In Nunspeet is nog niemand in elkaar geslagen. In Amsterdam is dat aan de orde van de week. De acceptatie zal in Nunspeet beslist achterlopen maar dat los je niet op met een vlaggetje. Het is symbool politiek. Iedereen moet gelijk behandeld worden, iedereen moet geaccepteerd worden. Iedereen! En kom niet aan met het fabeltje dat gelovigen in Nunspeet zich agressief gedragen tov lhbti mensen. Dat is haatzaaierij. Ik ben er zelf getuige van geweest dat smerige opmerkingen werden gemaakt. Ik ben toen in gesprek gegaan. Homo is het meest voorkomende scheldwoord op de scholen. Ouders moeten hun kinderen fatsoenlijk opvoeden met respect voor iedereen. Het domme vlaggetje is een bliksem afleider.

  • Herman heeft het hier vast niet over over het Griekse woord ὁμός homos, “gelijk van hetzelfde” of het Latijnse homo “man” als in Homo sapiens.

   • nee, herman maakt hier de bewuste keuze om vanuit 1 perspectief een oordeel te vellen over de hele gemeenschap

  • Betsy, het woord “haatzaaierij” is niet het voorrecht van 1 groepering.
   En voor wat “corona” betreft, de Jensenshow van gisteravond 1 oktober is ook een uitdrukking van iets. Dat wordt door sommige mensen afgedaan als “haatzaaierij”, kletskoek en je bent gek Jensen. Maar helaas voor die mensen, de onderste steen begint boven te komen(zie de uitspraak van een rechter in Spanje). Denemarken en Noorwegen geven een voorbeeld hoe het kan.
   En blijf nog even want een reactie van jou is dan welkom.

 12. Dat LGBTI gedoe is blijkbaar een voornamelijk geestelijke afwijking, die als het normaal zou zijn, ervoor had gezorgd dat het mensdom al eeuwen geleden zou zijn uitgestorven.
  Maar dat wil niet zeggen dat we deze afwijking buiten het gemeenschappelijke leven moeten houden.
  Van het gros van het mensdom mogen die personen gewoon vrij tussen hen vertoeven.
  Dus dit door de LGBTI zelf gemaakte en opgeklopte verschillen, zullen de mensen met deze afwijking geen goed doen.

  • neen, ooit gehoord van biseksuele mensen? het bestaan van lhbti+ personen zegt niet dat deze geen kinderen krijgen, maar deze gedachtegang zegt wel wat over de diepgang van uw kennis.

   overigens vind ik het een mooi detail dat je zelf de I noemt, deze staat voor intersekse, en dit is zowel aangeboren, als fysiek.

 13. Tot enige tijd geleden maakte het de meeste mensen in deze gemeente weinig uit wat personen in hun vrije tijd buiten de schijnwerpers op sexueel gebied uitvraten. Als ze het maar leuk vonden en buiten henzelf niemand kwaad deden. Men kon er wel leuk over roddelen.
  Bovenstaande berichten zorgen voor een tweedeling in onze maatschappij, hoofdzakelijk veroorzaakt door de lhbti figuren.
  Ik meen dat Einstein al eens sprak, ”De mens is hoofdzakelijk op de wereld gezet om zich voort te planten”,
  Dat is op de lhbti methode nagenoeg onmogelijk.
  Blijkbaar lopen hierboven figuren rond die een stuk slimmer zijn dan Einstein.
  Wat mij betreft, “U doet uw best maar”

  • Wat u betreft:..”U doet uw best maar..
   Wat spreekt u uzelf tegen..
   Heel aanmatigende tekst gebruikt u..
   U hebt het over dat berichten(comments) zorgen voor tweedeling..
   Om dan in dezelfde zin nog te beweren dat dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door LHBTI”figuren”..
   Over voortplanting..om vervolgens wederom uw mening betreffende de LHBTI”methode” neer te zetten alsof het voor hen onmogelijk zou zijn om zich voort te planten?!?..
   Comment nog meer naar boven heeft u het over dat het LHBTI “gedoe” voornamelijk een geestelijke afwijking is..
   Echt..de intolerantie en uiteindelijk de onwetendheid druipt van uw teksten af..
   Maar goed…u daadwerkelijk verdiepen in andersdenkenden /anderslevenden is waarschijnlijk een brug te ver is voor u..
   En even heel helder: politiek Nunspeet..in deze de SGP , meneer de Bruin..is uiteindeljk degene die ,door zijn uitlatingen betreffende het hijsen van de regenboogvlag, zorgt voor tweedeling..

   • Ja hoor Betsy, uiteindelijk moet er toch een zondebok aangewezen worden: meneer de Bruin. Ik ben het niet met hem eens maar hij verwoordt heel netjes zijn mening. Betsy, iedereen heeft recht op een mening. Als andere figuren, zoals de persoon waarop jij reageert, idiote statements maakt, zegt dat helemaal niks over meneer de Bruin. Kom op zeg, mogen we in nl nog iets vinden? Of moeten we allemaal gelijk denken? Verschillende meningen horen erbij in een democratie. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Laten we dat blijven koesteren.

    • Meneer de Bruin is stigmatiserend als hij het over de LHBTI-samenleving heeft.zijn uitleg wat het hijsen van de regenboogvlag met de geloofsgemeenschap doet geeft niet alleen een mening weer..
     Het is een directe veroordeling..

     • Het is een uitleg zoals hij erin staat. Dat recht kun jij hem niet ontnemen. Ook al zou je dat wellicht graag willen. Zijn woorden zijn niet de mijne, maar hij doet het zorgvuldig mi. Op dit forum kom je veel gekkere meningen tegen.

 14. Volgens mij bestaat er in dit deel van het land geen LHBTI gemeenschap. Mogelijk bestond die voor onze jaartelling wel op het Griekse Lesbos, maar is ook daar, net zoals in al dergelijke gevallen, na 1 generatie uitgestorven.
  Ik verbied u niks, ik wordt niet kwaad op u, maar ik wil verder geen last van uw afwijking hebben. Nog moeilijkheden richting mijn kinderen.
  U heeft wel een uitstekend middel tegen de enorme overbevolking van dit land in handen.

  • volgens mij heb al jaren onder een steen liggen slapen dit is van alle tijden door alle eeuwen heen
   maar door de opstelling van jou durven velen niet er voor uit te komen

   Want je zegt er niks op tegen te hebben maar als ik goed lees is dat niet zo want u wilt er geen last van hebben in welke zin mogen ze niet hand in hand of zoenend gezien worden

 15. Er bestaat in Nunspeet blijkbaar wel een groep die zich zeer denigrerend uitlaat over LHBTI’ers (als ik al deze comments tenminste goed begrijp…). Daarvoor schaam ik me als Nunspeter. Nee, ik behoor niet bij die groep. En ja, ik stem landelijk SGP.
  Dit gedrag vind ik echter ronduit stuitend. Zo behoor je niet met elkaar om te gaan! En hoewel ik tegen de regenboogvlag zou stemmen, begrijp ik de vlag als statement (of misschien zelfs noodkreet) nu heel goed.

  Ga maandag met elkaar bij de vlag in gesprek, zou ik zeggen.

 16. Beste Nelie. Heeft u wel in de gaten dat uw gedachtengang de rechtstreekse oorzaak van het huidige racisme is.(zie BLB) bewegingen
  Tot rond 1950 leefden op de wereld alle mensen als mens. Er waren nauwelijks verschillen in ras of geaardheid, in die aanduiding.
  Een van mijn kameraden was van Negroide afkomst, later bezocht ik verschillende landen waar die gekleurde mensen woonden, ik zat op school met in de klas een duidelijke homo, Geen centje pijn.
  Dit liep sociaal uitstekend totdat een bevlogen linksdraaiend figuur de overtuiging kreeg, dat het toch wel erg zielig was dat sommige mensen zwart of homo waren, en dus besloot men empatisch opgevoed, deze mensen via politiek geneuzel te gaan bevrijden en te beschermen.
  Beste Nelie. Heeft u wel in de gaten dat de door u bescermende en aanbevolen gedachtengang, de rechtstreekse oorzaak zal zijn, dat ook in ons gekliefde dorpje het racisme, volgens u de kop de opsteekt.
  U en de uwen, vinden blijkbaar homo,s of gekleurden mensen zieligers die beschermd moeten worden.
  Dat zal u door die mensen niet in dank worden afgenomen.

  • racisme stamt al van heel lang geleden even als ongelijk behandeling van de mens

   Maar kennelijk heeft u op diezelfde school weinig geschiedenis gehad of er wat van onthouden

 17. Ik heb nog nooit op de SGP gestemd, maar ondersteun wel een aantal van het wereldse deel van hun overtuigingen.
  Dit voor de goede orde.

 18. Precies dit laatste comment van de heer Gorris laat zien hoe nodig het is de regenboogvlag te laten wapperen. Dit comment is doorspekt van onbegrip en vooroordelen. Ook is helder dat hij geen notie heeft wat zich daadwerkelijk in de maatschappij ,lees gemeente Nunspeet, op dit vlak afspeelt. Om met zijn onrealistisch beeld de boel te verdraaien..en mensen die een oproep doen tot verdraagzaamheid en normaal communiceren met elkaar..te betichten van racisme?!?

Comments are closed.