PvdA Nunspeet, nu samen met GroenLinks, komt op voor mensen in de bijstand

0
2489
Foto : Hans Tijmes

Nunspeet is een welvarende gemeente. Toch zitten met name veel jongeren en ouderen langdurig in de bijstand, waaronder mantelzorgers en vrijwilligers. Hoewel zij deelnemen aan verplichte job coaching, sollicitatieplicht en zelfs onder toezicht staan van de  sociale recherche, daalt het aantal mensen in de bijstand nauwelijks. Sterker nog: door met name de stijging van woonlasten en zorgkosten, komt deze groep steeds vaker bij Voedselhulp Nunspeet en schuldhulpverlening terecht. Hans Tijmes, nummer 4 van PvdA GroenLinks Nunspeet heeft regelmatig gepleit voor regelarme bijstand. Het College van burgemeester en wethouders vindt deze menswaardige vorm van bijstand niet nodig, maar tilt een beslissing over de verkiezingen heen.

 Regelarme bijstand, wat moeten we ons daar bij voorstellen?

Hans Tijmes: “Het gaat om een basisinkomen voor mensen in de bijstand die onder de armoedegrens zijn gekomen. Een inkomen zonder opgelegde druk, zonder regeltjes, controles en straffen, maar met behoud van waardigheid. Het is immers bijstand, geen achterstand!”

 En de financiële haalbaarheid?

Hans Tijmes: “We hebben het ei niet uitgevonden. Econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, wiens ouders vaak in  Hulshorst kwamen, was al een pleitbezorger. Maar ook Thomas Piketty en zelfs Gerrit Zalm. Armoede leidt niet alleen tot een isolement, maar ook tot meer zorg en minder zelfredzaamheid. Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder ontwikkelingskansen. Door een basisinkomen voorkom je dit en vervallen ook de kosten van o.a. job coaching en trainingen, die vaak tevergeefs worden gemaakt.“

 Hoe willen jullie deze regelarme bijstand invoeren?

Hans Tijmes: “We zijn een progressieve samenwerking begonnen om een stem te kunnen geven  aan een ieder met een groen en sociaal hart, ongeacht partij. Met deze stem gaan we ons in de raad hard maken voor deelname aan een experiment met regelarme bijstand. We willen ons aansluiten bij de gemeente Apeldoorn en vier andere gemeenten, waaronder Epe, die hier onder begeleiding  van de  Universiteit van Tilburg mee zijn gestart.  Niet  star vasthouden aan het oude, maar realistisch en innovatief zijn.”