Protestantse kerk ’t Harde

0
2161

’t HARDE – Een actieve kerkgemeenschap met zo’n 1100 leden. Dat is de Protestantse gemeente in ’t Harde, die kerkt in de Maranatha kerk aan de Bovendwarsweg.  Voorganger is dominee Marloes van Doorne-Wolfs. Zij is sinds 2014 verbonden aan deze gemeente. De protestantse gemeente is ontstaan uit het samengaan van de Gereformeerde kerk met de Hervormde Poshuis gemeente als afsplitsing van de Hervormde Elim kerk. Deze kerk op Gereformeerde grondslag maakt eveneens deel uit van de PKN in ’t Harde. Voorzitter van de kerkenraad Pieter Pols:,,Op verschillende vlakken is er overleg en samenwerking met de Elim gemeente. Ook zijn er regelmatig contacten met de Ichtuskerk in Elburg. Op de vraag naar het verenigingsleven binnen de Maranatha kerk is het antwoord duidelijk ,,wat hebben we niet”. Zo zijn er Bijbelkringen, teenergroepen, jeugdkerk (kindernevendiensten), ouderen groepen vanuit de diaconie en meer.  Eigenlijk is er volop activiteit in alle geledingen. Uiteraard was dat in de afgelopen tijd duidelijk minder in verband met corona.

De activiteiten en contacten, ook de kerkdiensten liepen via de live streaming. Om dit te organiseren hebben we flinke investeringen gedaan. Zo heeft men de diensten kunnen volgen. Nu werken we er weer naar toe om mensen in de kerk te kunnen ontvangen met in acht neming van voldoende afstand. De gemeente is tamelijk voorzichtig geweest en weer fysiek aanwezig zijn is best nog wat spannend. De laatste zondag waren er ruim vijftig kerkleden aanwezig. Het moet weer wat gaan leven en via gesprekken bezoek weer toenemen. Bijzonder is dat er nu zelfs door de streaming mensen zich melden die nog niet tot onze gemeente behoren, maar zich door de digitale diensten aangetrokken voelen. We hebben wel flink moeten schakelen, maar hebben het er vrij goed afgebracht. We hebben zoveel mogelijk de bezoeken aan huis aangehouden maar later toch overgeschakeld op telefonische contacten. Onze predikant is daar zeker actief in geweest. Zij houdt wel van uitdagingen en zoekt ook wel buiten de gangbare wegen om de gemeente van dienst te kunnen zijn. De kinderkerk op de zondagochtend hebben we ook zoveel mogelijk door laten gaan. Koster Jan Roos:,,Prettig was dat we toch ook de woensdagochtenden als koffieochtend voor de ouderen hebben kunnen doorzetten. Zo bleven er onderling toch wat contacten mogelijk. Soms was de animo zo groot dat we maatregelen moesten treffen. Ook bleef de gelegenheid voor wie daar behoefte aan had, om op de woensdagavond even stil te zijn in de kerk en/of een kaarsje aan te steken. Er bleek behoefte aan te zijn om elkaar te ontmoeten maar ook om een moment in stilte door te brengen in het Godshuis”. 

Geschiedenis

De gereformeerde Maranatha kerk werd gebouwd in 1958. Tot die tijd werd gekerkt in het gebouw van de buurtvereniging aan de Eperweg. De toenmalige predikant Ds. Streefkerk van Oldebroek diende een verzoek in om in dit buurtgebouw diensten te mogen organiseren. Verwacht werd dat met het bouwen van een nieuwe kazerne op ’t Harde, waar parate troepen werden gehuisvest, militairen in het weekend niet naar huis gingen. Ds Streefkerk wilde deze militairen in de gelegenheid stellen eenmaal per zondag een gereformeerde kerkdienst te bezoeken. Predikanten uit Elburg, Doornspijk en Oldebroek zouden voorgaan. De eerste dienst vond plaats op 23 maart 1952. Ds. Streefkerk ging in de dienst voor. Maar met dertien toehoorders viel de opkomst van de militairen nogal tegen.  De paraatheid van de militairen in de kazerne was deels opgeheven waardoor velen toch naar huis gingen in het weekend.  Aangezien verwacht werd dat het inwonertal van ’t Harde de komende jaren zou toenemen zijn de diensten in het buurthuis voortgezet en steeg het aantal bezoekers na enige tijd tot ruim honderd. Militairen kwamen er maar weinig meer. De kerkdiensten werden wel uitgebreid naar twee per zondag.  

Eigen kerkgebouw

Al vrij gauw ontstonden gedachten over een eigen kerkgebouw. In overleg met de kerkenraden van Oldebroek en Doornspijk werd in 1957 de medewerking van de classis Harderwijk verzocht om in ’t Harde een zelfstandige Gereformeerde kerk te stichten. Na goedkeuring werden al spoedig bouwcommissies benoemd en werden plannen voor nieuwbouw uitgewerkt. Op de huidige locatie bevond zich de woning van dhr. Bosch uit Oldebroek die wel bereid was de grond inclusief woning te verkopen. Hoewel sommigen binnen de gemeente van oordeel waren dat een kerk geen woning moest kopen werd toch daartoe besloten en werd met de bouw begonnen. In 1958 werd de eerste steen gelegd door het oudste gemeentelid mevrouw M. van Boven-van Putten. De eerste predikant werd kandidaat Ds. A. Bolwijn. Daarna volgden de dominees Boswijk, Veldhuizen, Brinkman, Weerstra, Van der Kooy en anderen tot de huidige predikante haar intrede deed in 2014.

AG
Uit de serie ‘Uit de kerk geklapt’ van de Veluwse Courant