Presentatie Stichting Vierhouten Natuurbestemming

17
1694

VIERHOUTEN – Dat het slecht gaat met de natuur op de Veluwe komt steeds vaker in het nieuws: De natuur staat er onder druk door onder meer verstoring, versnippering, verzuring en door stikstofdepositie.

In Vierhouten, gelegen in de bossen tussen Nunspeet en Apeldoorn, aan de rand van het grootste aaneengesloten bosgebied van de Veluwe, speelt zich een strijd af tussen commercie en natuurbescherming waarbij een van de meest bijzondere stukken natuur van de Veluwe, en daarmee ook van Nederland, nog steeds aan het kortste eind trekt. Maar wat een klein lokaal probleem lijkt is eigenlijk van nationaal belang, want van wie is De Veluwe?

Een actueel thema in de gemeentelijke politiek van Nunspeet en Epe is de verkeersdrukte over de Gortelseweg. Deze smalle weg is een erftoegangsweg, beheerd door de gemeentes, die de dorpjes Vierhouten en Gortel met elkaar verbindt. Het is de enige geasfalteerde weg dwars door het meest lege en donkerste deel van de Veluwe. De weg snijdt midden door het grootste bos- en ook stiltegebied van ons vasteland en kronkelt letterlijk tussen de drinkplaatsen van het wild door. 

Een enorme toename van sluipverkeer en toeristisch verkeer over deze weg leidt tot steeds grotere verstoringen in dit bijzondere Natura2000/habitatrichtlijn-gebied, leefgebied van vele beschermde diersoorten en in ons land zeldzame diersoorten. Als u er op mooie dagen uw ogen sluit waant u zich er eerder op het circuit van Assen dan in het midden van een kwetsbaar stiltegebied.

Hoewel deze verkeersproblematiek, in samenhang met de roep om natuurbescherming al jarenlang veelvuldig door terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Kroondomein ’t Loo evenals bewoners is aangekaart bij de gemeentebesturen van Nunspeet en Epe is er echter geen plan van aanpak voor de Gortelseweg en loopt de situatie steeds verder uit de hand. Er bestaat een angst dat inperking van het verkeer zal leiden tot economische schade bij horecaondernemers in Vierhouten, die hun verdienmodel steeds meer baseren op grotere verkeersstromen. De terrassen in Vierhouten nemen elk jaar in aantal en in grootte toe, wat afhankelijkheid van verkeersproblemen vergroot, verkeersproblemen in de dorpskern in de hand werkt, maar ook bijdraagt aan grote stromen gemotoriseerd verkeer door de natuur.

Met het huidige beleid waarbij enorme aantallen gemotoriseerd toeristisch verkeer door kwetsbare natuurgebieden bossen acceptabel wordt geacht, wordt sluipverkeer op de koop toegenomen en rijden er elke dag duizenden auto’s, veelal met hoge snelheden, over een smal weggetje door een van de meest kwetsbare natuurgebieden van ons land. Dat instandhouding van natuur en handhaving van de Wet Natuurbescherming geen gemeentelijke maar provinciale taak is compliceert de zaak.

Gemeente Nunspeet geeft i.v.m. het uitblijven van een plan aan dat er een grote diversiteit aan meldingen en tegengestelde wensen is over de Gortelseweg onder bewoners en ondernemers. Volgens Stichting Vierhouten Natuurbestemming gaat het echter om een schijnbare tegenstelling en zal iedereen gebaat zijn bij de juiste balans tussen natuur(bescherming), woongenot en gezonde bedrijvigheid in de horeca.

Stichting Vierhouten Natuurbestemming heeft als doelstelling het bevorderen en behouden van de balans tussen wonen, recreëren en natuurbehoud in en om Vierhouten, en zal dit dan ook mede doen door het bevorderen van burgerparticipatie in de besluitvorming rondom dit vraagstuk. Stichting Vierhouten Natuurbestemming acht het van groot belang dat de mening van de vele bewoners, natuurbeschermers en ondernemers die bezorgd zijn, gehoord wordt. De stichting vraagt zich ook af of we het niet over een nationaal belang hebben omdat het om een van de meest bijzondere stukken natuur gaat die we in Nederland nog hebben. Elementen als duisternis, en stilte zijn geen lokale onderwerpen meer omdat deze plekken inmiddels schaars zijn in het volle Nederland.

De stichting stelt zich op maandag 24 mei voor aan genodigden, zoals inwoners van Vierhouten, lokale en provinciale beleidsmakers evenals regionale en nationale pers. Dit zal gebeuren tussen 13.00 en 15.00 uur op het terrein tegenover Gortelseweg 43. Onder het genot van een vakkundig gebrouwen kop koffie wil de stichting die dag graag met aanwezigen van gedachten wisselen over de overlast die bewoners, toeristen en ondernemers ondervinden, over de kwetsbaarheid van het prachtige gebied, maar vooral ook over frisse ideeën over deze weg, die kansen bieden voor bewoners, het toerisme in het dorp en voor de unieke natuur in misschien wel meest bijzondere bos van ons land.

17 REACTIES

 1. Ze moeten het laten zoals het nu is de mensen die aan de gortelseweg zijn gaan wonen wisten dat ze zich in een toeristische omgeving bevonden .het is alleen maar beter voor de plaatselijke horeca en middenstand dat er toeristen komen.

 2. Wat een overdreven verhaal, zowel natuur- als verkeerstechnisch. Elke dag duizenden auto’s….dat gelooft toch niemand?

  • Beste Gerrit, gegevens zijn uit de officiële verkeerstellingen. Motoren zijn hierbij niet inbegrepen. M vr gr

 3. Nabrander: Blijkbaar hebben de bewoners aan de Nunspeter- en Elspeterbosweg geen overlast ??? Raar dat dit verhaal zich concentreert op de Gortelseweg. Al die “d uizenden ” veronderstelde verkeersdeelnemers komen daar toch ook langs?

  • Beste Jannie, helaas was het niet mogelijk iedereen uit te nodigen ivm COVID en is het alleen op uitnodiging. M vr gr

 4. Helemaal eens met de reactie van Ad.
  Het kan niet zo zijn dat een handje vol bewoners aan de Gortelseweg de leefbaarheid van het dorp Vierhouten gaat bepalen. De gemeente is zeker in staat om aanpassingen aan de weg te doen met als doel de bestaande gebruikssituatie te handhaven.

 5. 24 mei is toch 2e pinksterdag. Zal bijeenkomst wel verstoord worden door duizenden auto’s en motoren

 6. Het stuk munt uit in prachtig taalgebruik, met hier en daar nogal veel overtreffende trap-woorden, zoals enorme aantallen en meest kwetsbaar. Ook de vergelijking met het circuit in Assen is lichtelijk overdreven, heb ik me laten vertellen. Nadeel van dit taalgebruik is dat je na het overtreffende niets meer hebt. En bepaalt overtuigend is het over het algemeen niet.

  De Gortelseweg zal zeker druk zijn, toen het fietspad kwam vond ik dat echt een uitkomst. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een weg door een gewoon bos, van V naar G of andersom, van V naar V, E of nog verder. In hoeverre het een sluipverkeerroute is, weet ik niet. Normaliter zal een Nunspeter die naar Epe of Vaassen moet, niet via Vierhouten. rijden, tenzij de Eperweg geblokkeerd is. Elspeters sluipen misschien wel, simpelweg omdat zij niet om willen rijden via Nunspeet. Omrijden = meer benzineverbruik = meer stikstof in andere prachtige bosgedeelten.
  Ik wens die Stichting veel wijsheid. Hopelijk worden er geen drempels op die nu nog mooie weg neergekwakt, want die zorgen ook voor toename van stikstof en ze hebben nog meer nadelen.

 7. Begrijp nog steeds de problemen niet welke door de Stichting worden aangedragen. De gasten van Landgoed Dennenholt, huizen De Nink, The Cottage en Treehouse Studio schrijven alleen maar zeer positieve en fantastische ervaringen. tijdens hun verblijf ervaren, op de website van Booking.com. Deze locaties grenzen toch pal aan de Gortelseweg. Zie ook geen echte drang om te verhuizen als ik op FUNDA kijk, geen huis te koop aan de betreffende in – en uitvalswegen.
  Het valt allemaal best nog wel mee denk ik zo misschien een paart hoogtij – of bij zondagen met mooi weer uitgezonderd.

 8. Deze weg en het verkeer waren er al toen de huidige bewoners hun intrek namen. Een kwestie van beter vooraf oriënteren lijkt me. Voorheen kwamen ook vrachtverkeer en bussen (veel in het voorjaar, najaar en zomer) over deze weg. Dat mag niet meer en heeft de verkeerssituatie/doorstroming verbeterd. Van de motoren en het overige verkeer heeft niet alleen dat stukje Gortelseweg last. Afsluiten betekent dat Vierhouten aan een doodlopende weg komt te liggen. Dat kan niet alleen bepaald worden door een kleine groep. En last but not least dragen de initiatiefnemers de economische gevolgen niet. Blijkbaar is er geen interesse voor de grote consequenties die hun voorstel heeft voor de ondernemers in het dorp. Doet dat er niet toe?

 9. Alleen al de reactie aan Jannie geeft mij aan dat dit niet deugt. Geen naam, alleen de Stichting. De dorpsvereniging die het dorp vertegenwoordigd gezien het aantal leden, blijkt niet uitgenodigd. Ik schaar mij achter de opmerkingen van Gerrit, Nelie. Afsluiten betekent dat Vierhouten aan een doodlopende weg komt te liggen. Ik vind het opmerkelijk dat de bewoners aan de Gortelse weg de economische consequenties daarvan niet dragen en geen enkele aandacht hebben voor de ondernemers in Vierhouten

 10. Aangezien er alleen wat mensen komen die ze zelf uitgenodigd en dus uitgekozen hebben, lijkt het me niet een erg representatief beeld geven

 11. Gewoon alles afsluiten voor auto,s en motoren tussen Vierhouten en Gortel. Klaar is Kees.
  Alleen de weg vanuit Emst naar Gortel blijft open.

  Degenen die, per auto, in het Vierhouterbos willen gaan wandelen, gaan maar via de Noorderheide (weg naar Elspeet) en kopen hun ijs maar in Vierhouten (zelfde kwaliteit).

  P.S. De grote verkeerschaos op de Gortelse weg is overigens voor een belangrijk deel ontstaan door het totale gebrek aan handhaving van de regels. Topsnelheden en wangedrag zijn daardoor schering en inslag en het meest gevaarlijk zijn de ”fietsers” die weigeren om op het fietspad te rijden!

Comments are closed.