Enquête over toekomstig Integraal Kindcentrum Oost

2
651
Foto : Beoogde locatie aan de Oosteinderweg

NUNSPEET – Door de gemeente Nunspeet wordt een enquête gehouden onder de omwonenden van het toekomstig Integraal Kindcentrum Oost. Doel is hiermee informatie uit de gehele wijk op te halen en zich niet alleen te beperken tot de ‘direct omwonenden’ van het IKC die zich verzetten tegen de gekozen locatie.

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête worden bijeenkomsten met de buurt gehouden om uiteindelijk te komen tot een draagvlak voor de verkeersafwikkeling, de groeninpassing en de uitgangspunten van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester geeft dit als antwoord op vragen van het SGP-raadslid Lambert van der Weerd.

Het toekomstige IKC is gepland nabij de Oosteinderweg. Met de betrokken partijen is de gemeente bezig met de verdere uitwerking van het plan. Samen met hen wordt gewerkt aan een concept samenwerkingsovereenkomst en het ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Ook is een bestemmingsplan in voorbereiding.

Het college geeft aan op de hoogte te zijn van de onrust bij het buurtcollectief. Om hieraan tegemoet te komen is een participatieproces opgezet. Hierbij worden ook de plannen voor het opknappen van sportpark De Wiltsangh meegenomen. In een gesprek met het buurtcollectief zijn tevens de bezwaren van hen besproken met de gemeente. Afgesproken is dat de bezwaren van het buurtcollectief, vooral gericht tegen verkeer en groen, nader worden uitgewerkt.

Het buurtcollectief is hierna niet ingegaan op een uitnodiging van het college voor de startbijeenkomst van het participatieproces. Dat is voor het college aanleiding geweest zich te beraden op de te nemen vervolgstappen. Dat heeft onder meer geleid tot het besluit een enquête onder de wijkbewoners te houden.

 

2 REACTIES

  1. Zo….is hier ook wederhoor geweest? Dit is namelijk totaal niet waar. De gemeente Nunspeet gaf zelf geen schriftelijke antwoorden op vragen die in een briefwisseling gesteld waren. Ondertussen is er bijna 2 weken geleden een gesprek geweest en heeft het buurtcollectief eindelijk een aantal! antwoorden gekregen op papier. De gemeente Nunspeet speelt hier helaas een raar spelletje. Wordt vervolgd….

  2. Het lijkt op een persbericht dat de gemeente zelf naar buiten heeft gebracht. Journalistiek broddelwerk.

Comments are closed.