Participatieproces verkeersplan IKC Nunspeet Oost van start

0
528
Beoogde locatie nieuwbouw IKC (Integraal Kind Centrum) op het grasveld achter de boerderij langs de Oosteinderweg.

Gemeente Nunspeet start eind november met het participatieproces voor het verkeersplan van het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Oosteinderweg in Nunspeet. Tijdens het proces haalt de gemeente input op bij direct belanghebbenden om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om tegemoet te komen aan hun wensen. Op basis daarvan stelt Adviesbureau Sweco een verkeersplan op.  

Verkeersplan
In de buurt van het IKC zijn zorgen over het verkeer dat straks van en naar het IKC Nunspeet Oost gaat. Vanwege deze zorgen heeft de gemeenteraad besloten dat er een verkeersplan voor het IKC moet worden opgesteld, inclusief participatie van de buurt. Het verkeersplan beschrijft de verkeerskundige uitgangspunten van de nieuwe school, de buitenruimte rond de school en de omgeving.

Bewonersparticipatie
Voor de participatie is een aanpak door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het doel van de participatie is het in kaart brengen van de wensen en ideeën van omwonenden en belanghebbenden. Door middel van een buurtbijeenkomst, online reactieformulier en een klankbordgroep haalt de gemeente input op. Deze input wordt door Adviesbureau Sweco gebruikt om te komen tot een verkeersplan.

Integraal Kindcentrum
De gemeente is bezig met de voorbereidingen van een Integraal Kindcentrum aan de Oosteinderweg in Nunspeet. Hierin komt een kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs. In het IKC gaan De Morgenster (nu aan de Frans Huismanstraat en Lijsterbesweg) en de Petraschool (nu aan de Troelstrastraat) samen verder. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2023 met dit plan ingestemd.

Meer informatie
Op www.nunspeet.nl/verkeersplan-ikc is meer informatie te vinden over het participatieproces. Op deze pagina kunnen inwoners ook een opmerking doorgeven of een vraag stellen.