Opleiding koetsiersbewijs aan de keukentafel

0
1090

NUNSPEET/HULSHORST – Het bestuur van de menvereniging ‘De Noord Veluwe’ is blij met het feit dat voor het aangespannen rijden nog steeds een stijgende belangstelling bestaat. Daarom heeft het bestuur het initiatief genomen om, bij voldoende deelname, 17 januari te starten met de opleiding voor het koetsiersbewijs.

‘Omdat wij ons in de bevoorrechte positie.bevinden dat wij wonen in een gebied dat zich voor het uitoefenen van deze hobby uitstekend leent, willen wij deze belangstelling stimuleren. Daarnaast zullen wij er alles aan doen om bij te dragen aan het veiligheidsaspect”. Naast de mogelijkheid wekelijks de menlessen bij te wonen, die door een bekwaam in- structrice in manege De Bullen Enk aan de Brandsweg te Hulshorst worden gegeven, start 17 januari dus de opleiding voor het koetsiersbewijs. Dit koetsiersbewijs wordt in samenwerking met de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard, die is aangesloten hij de Stichting Nederlandse Hippische Sportbond, afgegeven door de Stichting Recreatieruiter.

Naast een gedegen kennis van het paard, de tuigen en de voertuigen, wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan de verkeersvoorschriften en de gedragsregels voor de recreatieruiter of koetsier en wordt uiteraard opgeleid tot het verkrijgen van voldoende vaardigheid in het mennen verzekerd. Een belangrijke reden om in het bezit te komen van het koetsiersbewijs is zeker ook dat de houder automatisch verzekerd is voor schade aan derden, toegebracht door of met een aanspanning, tot een maximum van anderhalf miljoen gulden per gebeurtenis. ‘Alhoewel het koetsiersbewijs op dit moment nog niet wettelijk verplicht is gesteld, zijn er wel steeds meer terreineigenaren die de toegang met een aanspanning tot hun terrein slechts toestaan aan houders van het koetsiersbewijs’, aldus het bestuur van menvereniging ‘De Noord Veluwe’.

Het theoretische gedeelte van de cursus zal worden behandeld op vijf woensdagavonden (om de 14 dagen), terwijl het praktische gedeelte zal worden onderricht op vijf achtereenvolgende zaterdagmiddagen.

Nunspeet Vooruit 1996