Onderhoud bermen A28 tussen Harderwijk en Wezep donderdag 20 november 2019 van start

0
1218

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit in en langs de bermen van de A28 tussen Harderwijk en Wezep. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats. Er is geen hinder voor het verkeer.

Verkeersveiligheid

Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht. Hierbij worden obstakels verwijderd en wordt geleiderail geplaatst.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat start 20 november met de werkzaamheden in de middenberm. Aan beide kanten van de middenberm wordt over de gehele lengte geleiderail geplaatst en waar nodig vervangen. Achter deze geleiderail komt een uitbuig- en vluchtzone van twee meter. De bomen en obstakels binnen deze twee meter worden verwijderd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio december zijn afgerond.

Medio januari 2020 starten de werkzaamheden in de buitenbermen. Bomen en andere obstakels die binnen een afstand van 13 meter naast de snelweg bij botsing een gevaar kunnen opleveren worden verwijderd. De werkzaamheden lopen tot uiterlijk 15 maart. 

Compensatie

Voor de werkzaamheden is een zorgvuldige afweging tussen veiligheid en natuurvriendelijk beheer gemaakt. Rijkswaterstaat registreert tijdens de werkzaamheden zorgvuldig het groen waarvoor een compensatieplicht geldt en binnen 3 jaar zorgt Rijkswaterstaat voor compensatie binnen het eigen beheergebied of waar nodig daar buiten.

Brandcorridor

De werkzaamheden voor het maken van een brandcorridor langs de A28 zijn uitgesteld. Alle partijen vinden brandveiligheid  belangrijk. Om hieraan invulling te geven, volgt nader overleg  met gemeenten, provincie en Veiligheidsregio.

Overlast

De werkzaamheden aan de middenberm worden uitgevoerd tussen 21:00 uur en 06:00 uur. Het zagen en verwerken van de bomen kan leiden tot geluidshinder in de directe omgeving. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. De werkzaamheden aan de buitenberm starten medio januari en lopen door tot uiterlijk 15 maart 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen bel met de (gratis) landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot 18.30 uur).