Nunspeet sluit aan bij regio Zwolle

0
1366

NUNSPEET – De gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten om per 1 januari 2020 aan te sluiten bij de regio Zwolle. De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 4 provincies en 22 gemeenten (inclusief Nunspeet). Het overstijgt gemeente- en provinciegrenzen door met elkaar samen te werken op het gebied van economie en andere vraagstukken die met een goed draaiende economie te maken hebben.

Versterken van de kracht van de regio

Voor de gemeente Nunspeet is aansluiting belangrijk vanwege haar centrale positie op de Veluwe. Als enkele gemeente lukt het niet om grotere opgaven voldoende onder de aandacht te brengen van de provincie, het rijk of zelfs Europees. En de kracht van de Regio Zwolle is juist met elkaar optrekken en op een succesvolle manier. Het is na de Randstad de sterkst groeiende regio van Nederland. Als ambitie heeft de Regio Zwolle om na de Randstad (Amsterdam), Port of Rotterdam en Brainport Eindhoven het volgende metropoolgebied te zijn.

Bereikbaarheid belangrijk thema

Regio Zwolle is centraal gelegen en geldt als belangrijk economische zone met de verbinding naar Scandinavië en naar Duitsland. Vandaar dat bereikbaarheid ook één van de thema’s is en onder andere de rijkswegen, spoorverbindingen en havens continu op de agenda staan. Ook de verbreding en verbetering van de A28 is een lobby die door de Regio Zwolle op het netvlies van Den Haag terecht komt.

Wethouder Mark van de Bunte benadrukt het beoogde effect van toetreding tot regio Zwolle: “Onze ondernemers doen zaken buiten onze gemeente, onze kinderen zitten op school in de regio en maatschappelijk organisaties wisselen overal kennis met elkaar uit. En als gemeente willen wij ook graag samenwerken in de Regio Zwolle. Het is een sterke groeiregio waarin wij krachten kunnen bundelen om vraagstukken over technisch geschoolde medewerkers, subsidies voor regionale projecten en een blijvend goede bereikbaarheid van ons gebied kunnen bewerkstelligen. Kortom, een gezond economisch werk- en leefklimaat voor de gemeente Nunspeet!”.