Meer ruimte voor wandelaars, kinderwagens en rolstoelgebruikers langs Stakenbergweg?

3
1054

VIERHOUTEN – Stichting Vierhouten Natuurbestemming (SVN) maakt zich zorgen over de slechte staat van het huidige geasfalteerde fietspad langs de Stakenbergweg en de toekomst ervan. Dit constateerde eerder al de SGP-fractie, die er schriftelijke vragen aan het college van B&W over stelde.   Het huidige fietspad is maar 140cm breed en is een niet-verplicht fietspad, dus veel fietsers maken met recht gebruik van de rijbaan. Het gemeentebestuur stelt met betrekking tot de toekomst van het fietspad drie mogelijkheden voor: het hele pad opheffen, er een fietspad van half verharding maken of er een fietspad van beton van maken.  De wethouder geeft in zijn beantwoording van de vragen van de SGP-fractie aan dat het omwille van de regelgeving rondom Natura2000 moeilijk zou kunnen zijn om het pad te verbreden. Eerder is dat namelijk onmogelijk gebleken voor het fietspad langs de golfbaan.  SVN signaleert dat het gebruik van beton als materiaal voor nieuw aan te leggen paden in natuur elders in provincie Gelderland ter discussie staat: het kan gezien worden als een belemmering voor reptielen en amfibieën en het is maar de vraag of dat past binnen de kaders van wetgeving rond Natura2000 die van toepassing is op het gebied. 

SVN stelt nu een vierde mogelijkheid voor: maak van het geasfalteerde fietspad een half verhard voetpad voor voetgangers, ouders met kinderwagens en rolstoelgebruikers. Volgens de stichting wordt met deze optie recht gedaan aan de inzet en de bedoeling van de herinrichting van de Stakenbergweg in 2014 (kosten circa €800.000), namelijk het mengen van langzaam en snel verkeer. Dit leidt tot een afname van de snelheid van gemotoriseerd verkeer en ontmoedigt zo iedereen die haast heeft om deze route te nemen.  De mensen die er wel rijden kunnen zo optimaal en op hun gemak genieten van het mooie gebied. De stichting benadrukt dat het dan wel belangrijk is dat goed aangegeven wordt dat fietsers op de rijbaan rijden. Nu kan het voor de automobilisten verwarrend zijn: zij zien  fietsers op het fietspad maar ook op de rijbaan.  Mogelijkheden om de ruimte voor fietsers op de rijbaan goed aan te geven worden zijn er, bijvoorbeeld stroken met rood asfalt, of een geheel rood asfalt zoals bij een fietsstraat waar de auto te gast is. 

SVN ziet hierin een mooie kans om de onze prachtige natuur toegankelijker te maken voor mindervaliden.  Destijds is veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van het gebied, met een ruime parkeerplaats, faciliteiten en een herinrichting gericht op verminderen van het doorgaande karakter en de snelheid van het verkeer.  Een begaanbaar pad voor rolstoelgebruikers vanaf de parkeerplaats zou een mooie aanvulling zijn op het aantrekkelijk maken van het gebied voor recreatie. 

Een fietspad opnieuw aanleggen dat weer slechts 140 cm breed is vindt SVN geen goed idee: met die breedte is het voor de huidige generatie fietsers verre van optimaal. Menig fietser zal dat kunnen beamen. 

3 REACTIES

  1. Prima idee, als het pad voor rolstoelers maar verhard wordt, want op niet (goed)-verharde paden is het best lastig lopen/rijden achter of met een rolstoel en dan mist zo’n past het doel waarvoor het aangelegd wordt.

  2. @Nelie, helemaal gelijk. Ze moeten kiezen voor het type halfverharding als dat het stukje fietspad ter hoogte van de parkeerplaats nu al heeft. Geen boomschors of kiezel. Soort van grind of zoiets ligt daar. Dat blijft al jaren mooi hard, vlak en stevig. Maar wel natuurlijker voor mens en dier. Zou mooi zijn als je met rolstoel es veilig verder weg van die parkeerplaats af kan. Lukt me nu niet echt. Mooie route ook voor scootmobielen.

Comments are closed.