Leefbaarheid en Wijkontmoetingscentrum

0
1443

NUNSPEET – Tijdens een ontbijtbijeenkomst in het Nunspeetse Wijkontmoetingscentrum in De Binnenhof hebben bestuurders uit de regio met elkaar gesproken over leefbaarheid en wat de provincie hierin kan betekenen. Ook gedeputeerde Bea Schouten was aanwezig om uit te leggen op welke wijze de provincie en de Leefbaarheidsalliantie  initiatieven kunnen faciliteren. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland. Deze alliantie richt zich vooral op het bevorderen van burgerinitiatieven rondom  sociale cohesie en samenredzaamheid. Dit doen zij middels kennis en praktische ondersteuning. Een burgerinitiatief kan ook in aanmerking komen voor de leefbaarheidssubsidie van provincie Gelderland, zie hiervoor https://www.gelderland.nl/leefbaarheid.

Wethouder van den Berg vertelde, samen met de kwartiermaker en een vrijwilliger, over het initiatief Wijkontmoetingscentrum Binnenhof. Aan de verschillende tafels is daarna doorgesproken over de opgaven en beelden die de verschillende gemeenten hebben en de mogelijke verbindingen met Leefbaarheid.

Het was inspirerend om de mooie voorbeelden met elkaar te delen. Het thema leefbaarheid geeft niet alleen de provincie een gezicht richting gemeenten en inwoners, maar kan ook ondersteunend zijn in het leren van elkaar en het versterken van thema’s in de regio. 

Er is geconstateerd dat er behoefte is aan resultaatgerichte initiatieven, zoals een wijkontwikkelplan, waarbij vooral het samenwerken met elkaar en het samenwerken met en vanuit de inwoners centraal staan. De verschillende bestuurders gaven aan dat ze graag verder samen na willen denken over leefbaarheidsvraagstukken, om de bruisende ideeën te delen en samen invulling te geven aan de opgaven die voor ons liggen.