Heleboeldag en het Mobile Media Lab op de Markt

0
1631

Nunspeet – Vandaag was er van alles te beleven op de Markt. Het plein stond vol met 52 kramen en een meubelplein. Op de Heleboeldag werd weer van alles verkocht aan de vele bezoekers. De opbrengst van de markt komt onder meer ten goede aan de Nieuwe Wheme.

De politie was ook aanwezig met het Mobile Media Lab. Dat is een vrachtwagen die is ingericht als een mobiele onderzoeksruimte. In het lab konden de bezoekers rondkijken en over verschillende onderwerpen een enquête invullen.

Overweldigende opbrengst Heleboeldag 2018

De commissie van de Heleboeldag is dankbaar en verheugd u te kunnen melden dat de opbrengst van de Heleboeldag 2018, na aftrek van alle kosten, maar liefst € 27.000,– bedraagt!
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement hebben wij, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, op de diverse activiteiten een prachtige opbrengst kunnen realiseren. 
De goede doelen ontvangen een bijdrage uit de opbrengst.
Gedurende het jaar weten steeds meer mensen ons te vinden met betrekking tot het inzamelen van de bruikbare goederen voor de markt en het oud ijzer. Beide activiteiten maken de Heleboeldag zoals deze nu is.
Wij willen graag een ieder danken die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat, maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader die ons heeft bijgestaan en ons de inspiratie en energie geeft.

Commissie Heleboeldag