Kop van de Veluwe: Nunspeet, pak de uitgestoken hand

0
692

De bestuurlijke regio Kop van de Veluwe nodigt de gemeente Nunspeet uit om alsnog aan te sluiten bij de samenwerkingsagenda 2024-2028. Jan Nathan Rozendaal, burgemeester Elburg en voorzitter regio Kop van de Veluwe reikt de uitgestoken hand: “Wij zeggen tegen het college van Nunspeet, ga met de gemeenteraad in gesprek. En breng opnieuw de samenwerkingsagenda van de Kop van de Veluwe onder de aandacht.

Samen vormen we een bestuurlijke regio met 100.000 inwoners. Vanuit deze samenwerking lukt het beter om de belangen van onze regio onder het voetlicht te brengen. ”Steeds vaker hebben gemeenten te maken met situaties die niet langer in één gemeente opgelost kunnen worden. Zo slaagt een lobby voor financiële bijdragen aan projecten alleen wanneer gemeenten samen optrekken en samen het gebied representeren. Ondertussen heeft de provincie Gelderland de Kop van de Veluwe erkend als regio binnen de provincie Gelderland.

Daarbij heeft ze benadrukt dat ze wil inzetten op integrale en gebiedsgerichte opgaves. In de onlangs vastgestelde Samenwerkingsagenda 2024-2028 zijn de bestuurlijke doelen beschreven. Deze vormen een bijdrage aan het Ruimtelijk Voorstel van Gelderland. En vanuit hier de ruimtelijke agenda van het Rijk.

Elkaar nodig

Op 21 december 2023 besloot de gemeenteraad van Nunspeet dat de Samenwerkingsagenda voor Nunspeet een stap te ver was. Het college van Nunspeet heeft daarop aangegeven alleen nog maar samen te willen werken bij economische onderwerpen en niet meer bij ruimtelijke onderwerpen.

Hiermee neemt de gemeente Nunspeet in de provincie Gelderland een ongewenste uitzonderingspositie in. De provincie maakt namelijk met alle regio’s ook ruimtelijke afspraken. Jan Nathan Rozendaal spoort Nunspeet aan om alsnog ook mee te doen bij de ruimtelijke afspraken met de provincie: “Met elkaar hebben we een ruimtelijke toekomstverkenning gemaakt. Die vertalen we nu, samen met de provincie en het waterschap, naar concrete gebiedsopgaven. Wij stellen vast dat we met elkaar trajecten hebben opgestart waarbij we elkaar nodig hebben. Deze overstijgen het gemeentelijk belang en vragen om een regionale aanpak. Uiteindelijk is dat allemaal wederkerig. En biedt die samenwerking elkaar steun. Wel zeggen wij nu: een beetje samenwerking is geen samenwerken. Een volledige samenwerking, dat is samenwerken. Dus, doe ook mee in deze brede samenwerking.”

Noodzaak

De Kop van de Veluwe moedigt het college van Nunspeet aan om opnieuw met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Daarbij zou het college de raad nadrukkelijker moeten betrekken bij de afspraken die in de afgelopen jaren met elkaar en in de hele provincie zijn gemaakt.

“Wanneer je in ons gebied werkt aan regionale investeringen, dan past het naar ons idee niet om een onderscheid te maken tussen economische opgaven enerzijds en ruimtelijke opgaven anderzijds. Bijvoorbeeld, bedrijventerreinen vragen om een economische analyse en hebben een duidelijke ruimtelijke impact. Zo ook de woningbouw. Die heeft een sterke ruimtelijke impact, maar vraagt om maatregelen op het gebied van mobiliteit en energie. De noodzaak van een totale aanpak van dit soort opgaven wordt eerder groter dan kleiner,” aldus Jan Nathan Rozendaal.

De samenwerkingsagenda van de Kop van de Veluwe is ondertekend door de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, het waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Gelderland.