Gemeente Nunspeet gaat in hoger beroep na uitspraak Rechtbank inzake openbaarmaking ambtelijk memo

12
919
foto : Pixabay

NUNSPEET – Het gemeentebestuur van Nunspeet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland over de openbaarmaking van een ambtelijk memo over het ontwerpbestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23 in Nunspeet. Het gemeentebestuur had openbaarmaking hiervan geweigerd, maar de Rechtbank is van oordeel dat de memo openbaar zou moeten zijn.  

Het college is niet over één nacht ijs gegaan bij het besluit om hoger beroep in te stellen. Wethouder Groothuis licht toe: “We hebben ons zorgvuldig beraden op de gevolgen van deze uitspraak en ons ook gedegen juridisch laten adviseren. We denken dat van deze uitspraak een ongewenste precedentwerking uit zal gaan. De Woo (Wet Open Overheid) is een nieuwe wet, en er is nog weinig jurisprudentie. Het college hecht toekomstgericht aan duidelijkheid hierover. Een ambtenaar moet een bestuurder kunnen adviseren zonder de wetenschap dat zijn persoonlijke opvatting over een bepaald onderwerp openbaar wordt. Een persoonlijke beleidsopvatting maakt volgens ons geen deel uit van bestuurlijke besluitvorming. Een verzoek om openbaarmaking van een persoonlijke beleidsopvatting voor intern beraad mag je volgens de Woo weigeren. En daar wordt in deze uitspraak aan voorbij gegaan”, aldus Groothuis.   

Wat zegt de wet…

Het college van B&W had een verzoek tot openbaarmaking van een ambtelijk memo geweigerd omdat er naar het oordeel van het college sprake was van persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad. En deze behoeven volgens artikel 5.2. lid 1 van de Woo (Wet Open Overheid) niet openbaar te worden gemaakt. Dit artikel luidt: ‘In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter.’

12 REACTIES

 1. Leuk dat het gemeentebestuur in beroep gaat tegen openbaring van stukken die een rechtbank openbaar verklaart. Gaan ze dat uit hun eigen zak betalen? Of mogen wij als burgers van Nunspeet meebetalen aan het geheimhouden van stukken tegenover de burgers?
  Misschien moet een ambtenaar niet een bestuurder adviseren geleid door zijn persoonlijke opvatting maar gewoon als ambtenaar dienen en zijn persoonlijke opvattingen thuis laten. Kennelijk zijn die persoonlijke opvattingen zo buitensporig dat wij als burgers nu mogen betalen om iemands persoonlijke opvattingen, die helemaal niet relevant horen te zijn in het dienen van het publiek, geheim te houden.
  Ik wil deze stukken absoluut publiek zien en als dat een ambtenaar zijn baan kost dan had hij misschien zijn persoonlijke opvattingen thuis moeten laten.

 2. Middels bijpassend peperdure advocatenkantoor Pels Rijcken dat zelf veroordeeld is voor 18 jaar durende fraude in tientallen zaken en waartegen in 2023 nog zaken liepen.
  Het aangewezen kantoor voor de inktzwarte achterkamerpolitiek van onze gemeente Nunspeet

 3. Pels Rijcken is gewoon de landsadvocaat; verduidelijkende artikelen over de keuzes van ons kabinet, ook met betrekking tot fraude, zijn op internet te vinden.
  De nieuwe wet (WOO) maakt onderscheid tussen subjectiviteit en objectiviteit. Dat is redelijk lastig en daarom is het geen wonder dat er zich drie rechters over hebben moeten buigen, voor ze eruit dachten te zijn. In hoger beroep gaan is niet verboden, dus waarom niet? Gemeente Nunspeet zal zich er vast bij neerleggen als ook deze rechtzaak eenzelfde uitkomst geeft. Laten we dat afwachten, voor we als leken (mogelijk partijdige) conclusies trekken!

  • Pels Rijcken pleegde 18 jaar fraude en verduisterde 11,4 miljoen euro. Ze werden veroordeeld voor achterhouden informatie en onterecht beroepen op geheimhoudingsplicht. Past dus prima bij onze gemeente in deze zaak.
   Is het de taak van een Nunspeter wethouder om met gemeenschapsgeld jurisprudentie uit te lokken over de WOO?Dit doet Groothuis alleen om zijn eigen hachje te redden.
   En dat om een memo waarvan eerst beweerde dat er niets bijzonders in staat

 4. Ik vind het een treurige zaak dat de gemeente Nunspeet de uitspraak van 3 rechters niet respecteert. Het geeft ook te denken. Wat moet geheim blijven? Welke (persoonlijke) belangen spelen er?
  Dat de gemeente nu belastinggeld verspilt om toch har gelijk te krijgen vind ik in dit geval niet juist. Drie rechters veroordelen de geheimhouding van de gemeente en nu hoopt de gemeente dat een vierde rechter toch de gemeente gelijk geeft? Dan nog is het 3 tegen 1.

 5. De overheid is in dienst van het volk, en mag geen enkel geheim hebben. Zelf zien zij dat anders en voelen zich verheven. Politici en ambtenaren, of het nou lokaal, provinciaal, landelijk of het Europese parlement is. Het is 1 grote doofpot vol leugens en bedrog bij elke overheidsinstantie. Politicus of advocaat kun je ook alleen worden als je heel goed kunt liegen. Zij zijn kampioen geheimhouden.

  • Goed bezig Steven!
   Vraag me oprecht af wat er ten grondslag ligt aan dit negatieve beeld.
   Apart zoals jij een ieder door het afvalputje spoelt als zijnde notoire leugenaars.

 6. Tot mijn spijt ben ik het met de meeste bovenstaande reacties eens. Ten alle tijde moeten beslissingen die het uitgeven van ons eigen geld betreffen, openbaar zijn

  • Nou,in dat geval lees jij je natuurlijk een ongans de hele dag.
   En moet jij verstand van heel veel zaken hebben.
   Nee, overal waar gewerkt wordt gaat weleens iets verkeerd. Zoals nu wellicht ook het geval is (moet nog bewezen worden). En mag ik toch hopen dat men wel vertrouwen blijft hebben dat degenen die beslissingsbevoegdheid zijn dit naar eer en geweten zullen doen. Zo makkelijk om dit maar zonder goede onderbouwing in twijfel te trekken en hard te roepen ,omdat het ambtenaren betreft, dat ales inzichtelijk moet zijn.

 7. Heel eenvoudig om via sociale media,alsook dit platform , je ongezouten mening te ventileren.
  “Betroffenen” worden al bij voorbaat veroordeeld zonder dat men de exacte ins-and outs kent.
  We halen een Pels Rijcken erbij om ook deze persoon door de slijk te trekken.
  Overal waar gewerkt wordt spelen al dan niet „dubieuze ” praktijken,worden fouten gemaakt,spelen rechtszaken.
  Nu is er eens een case binnen onze gemeente en roepen de stuurlui aan wal om het hardst.
  En wordt wederom meneer Groothuis en publiek uitgefoeterd.
  Waar is het fatsoen gebleven?
  Denk eens na alvorens je je comment schrijft.

  • Kijk dan maar even goed rond!! Dankzij medewerking van de gemeente Nunspeet welke medewerking de gemiddelde persoon niet krijgt en dat is waar het om draait, is een heel erg groot deel van het onroerend goed, projecten, zorghuizen etc.. slechts in handen van een paar personen.

Comments are closed.