Koningin reikt verzetsherdenkingskruis uit

0
1008

NUNSPEET – In aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders heeft Koningin Beatrix in de Generaal Winkelmankazerne het verzetsherdenkingskruis uitgereikt aan het Regiment Stoottroepen. De koningin hechtte het verzetskruis aan het vaandel van dit Regiment.

Koningin Beatrix arriveerde per helikopter in Nunspeet. Ter begroeting was onder anderen aanwezig Nunspeets eerste burger H. J. Smith. Daarna begaf de vorstin zich naar de appelplaats waar aangetreden stonden de Johan Willem Friso Kapel, het Regiment Stoottroepen, de Bond van oud- stoottroepers en stoottroepers en leden van de Stichting Samenwerkend Verzet in totaal zo’n 1500 man sterk.

Koningin Beatrix bevestigde het kruis aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen. Het is een vierarmig verzetsherdenkingskruis met als opschrift ‘De tirannie verdrijven’.

Tot ieders verrassing hield Koningin Beatrix na de plechtige handeling een korte toespraak. “Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het Regiment Stoottroepen. Zojuist heb ik het verzetsherdenkingskruis aan uw vaandel gehecht. Dat dit blijk van waardering op voordracht van de Stichting Samenwerkend Verzet is toegekend aan uw Regiment en in aanwezigheid van zoveel oudverzetsstrijders en oud-stoottroepers is uitgereikt, brengt de verbondenheid tussen hen en u tot uitdrukking.Tevens geeft dit kruis symbolisch aan ons aller dankbaarheid en respect voorde moedige daden van verzet tegen bezetter en onderdrukker, welke bijgedragen hebben tot de bevrijding van Nederland. Het is uw opdracht de vrijheid te verdedigen waar uw voorgangers voorstreden. Ik spreek de hoop uit. dat hun voorbeeld u blijvend zal inspireren bij de vervulling van uw taak”.

Het gelukte niet iedereen de rede van onze vorstin naar behoren te volgen. Vermoedelijk door het langdurig in de houding staan werden enkele manschappen onwel.

Na het spelen van het volkslied verliet de Koningin en haar gezelschap het appèlterrein om vervolgens te voet van het stafgebouw naar de onder-officiersmess door een erehaag te gaan. gevormd door oud-stoottroepers en leden van de Stichting Samenwerkend Verzet.

Nunspeet Vooruit 1982