Komt er cameratoezicht in Nunspeet?

3
1239
Cameratoezicht bij o.a. Het Transferium?

NUNSPEET – De raadscommissie Algemeen Beleid mag zich 12 maart buigen over de notitie over publiek cameratoezicht in het openbaar gebied. Aan de hand van de uitkomsten kan daarna een besluit worden genomen al of niet over te gaan tot het aanbrengen van camera’s en op welke plekken dit dan moet gebeuren.

De leiding van het politieteam Veluwe Noord heeft aangegeven dat het criminaliteitsbeeld en de politiecijfers de noodzaak van publiek cameratoezicht niet ondersteunen. De politie wacht dan ook af of de gemeente Nunspeet bereid is te investeren in cameratoezicht. Indien de gemeente besluit camera’s te installeren gaat de politie wel dankbaar gebruik maken van de informatie die zo beschikbaar komt.

Als voordeel wordt gezien dat cameratoezicht een groter veiligheidsgevoel meebrengt voor de burger en dat overlast beheersbaar blijft. Cameratoezicht draagt ook bij aan de opsporing en vervolging van overlastplegers en verdachten van criminaliteit. De beelden kunnen dienen als aanvullend bewijsmateriaal. Cameratoezicht werk preventief en kunnen de efficiënte hulpverlening bevorderen door hulpverleningsdiensten. Nationaal is er een groot draagvlak voor inzet van cameratoezicht in overlastgebieden.

Nadeel is dat camera’s inbreuk  maken op de privacy van inwoners en verplaatsing van criminaliteit en overlast zich kan verplaatsen naar andere buurten. Cameratoezicht heeft weinig effect op geweldsdelicten in uitgangsgebieden. Het betreft verder een dure investering, het bekijken van de beelden kost veel tijd en de preventieve werking is bewerkt. Ook bestaat de noodzaak de plaatsing van de camera’s periodiek te evalueren.

Voorwaarde voor het plaatsen van camera’s is dat er sprake moet zijn van een openbaar orde probleem. Ook moeten andere maatregelen onvoldoende effect hebben opgeleverd.

 

3 REACTIES

  1. Politiestaat in wording, we gaan zo China achterna.
    Ik was altijd trots dat we zoiets in ons dorp nog niet hadden, helaas..

  2. Beste Lex, vind je het prettiger dat raddraaiers op bepaalde plekken gewoon ongezien hun gang kunnen gaan?

  3. Nee, dan mag de politie langskomen. Maar zolang er gewoon openlijk wordt gedealt in bv. het oranjepark, en de politie grijpt daar niet in, dan heeft cameratoezicht ook geen nut. Daarbij: ik ben een redelijk brave burger en ik wens niet gefilmd te worden door de overheid, in de openbare ruimte.

Comments are closed.