In de schijnwerpers: Uliana Foundation 

0
147

NUNSPEET – Hulp aan het door oorlog geteisterde Oekraïne is meer dan actueel. In het groot wordt gevraagd om zware wapens om de vijand te kunnen bestrijden. Veel organisaties in Nederland en ook in Nunspeet zijn actief in het inzamelen en transporteren van goederen naar de getroffen gebieden. Hulp blijft geboden en dan ontdek je hoe ook in het klein kinderen hun steentje willen bijdrage aan de hulp en ontstaat een actie van kinderen van de Immanuëlschool om geld in te zamelen voor een speciaal doel: de Uliana Foundation met initiatieven in Oekraïne. Het initiatief is genomen door Hiltje Fokkelman, leerkracht aan de Immanuëlschool. De leerlingen van de Triadegroep 4 t/m7 hebben met allerlei activiteiten ruim € 800 opgehaald en overgemaakt naar de Uliana Foundation in Oekraïne. Naar voorbeeld van het Bijbelse verhaal over het inzetten van talenten kregen ze per groepje € 2,- om met eigen activiteiten dit te vermeerderen. En dus werden er flessen verzameld, koekjes gebakken, auto’s gewassen en meer. Op 19 juni zijn de resultaten gepresenteerd in de klas. Hiltje Fokkelman, die contacten heeft in Oekraïne, is blij met deze actie van de kinderen en weet dat het geld dankbaar wordt ontvangen.

Hiltje:,,Uliana Foundation werkt vanuit Nederland samen met mensen in Oekraïne. Zij werken daar met paarden met lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Maar nu de oorlog gaande is helpen ze ook op andere terreinen en kunnen wat extra geld erg goed gebruiken. Zelf ben ik twintig jaar geleden mee geweest met World Service naar de Oekraïne waar gewerkt werd aan een bouwproject en kwam ik in contact met het echtpaar Ildico en Eric die daar in een manege werkten met gehandicapte kinderen. Nu de oorlog is uitgebroken heb ik opnieuw contact opgenomen om te informeren hoe het met ze gaat en gevraagd hoe wij ze kunnen helpen. Het liefst ontvangen ze op dit moment extra geld, al zijn ze zelf ook actief met transporten vanuit het westen naar het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Naast hun werk in de manege helpen ze ook andere kinderen die vanuit het Oosten gevlucht zijn.

Uliana Foundation

Het werk van Ildico en Eric valt onder de verantwoordelijkheid van de Uliana Foundation. Deze stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten ten behoeve van de lokale bevolking in Centraal- en Oost-Europa. Alle projecten worden gevolgd en gecontroleerd door de foundation. De Uliana foundation is ontstaan uit de manier waarop Uliana Kelder-Kovach in het leven stond. Zij leerde haar man kennen in haar thuisland Oekraïne en waren beide actief als ontwikkelingswerker. Ondanks veel tegenslagen bleef zij zich inzetten voor haar medemens vanuit haar christelijke opdracht de naaste lief te hebben als jezelf. Als rehabilitatie therapeut hielp zij met behulp van paarden, gehandicapten om zich zowel fysiek als mentaal te ontwikkelen Helaas overleed zij al op 35- jarige leeftijd. Om haar goede werk voort te zetten en ook uit haar dood goede dingen voort te laten komen is de Uliana Foundation opgericht.

Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar ondersteuning van de zorgboerderij Stand By Us. De zorgboerderij, waar dus ook Ildico en Eric bij betrokken zijn, heeft zich nu ten doel gesteld om vluchtelingen op te vangen, de paarden in te zetten voor de therapie bij vluchtelingen (aanbod van gratis paardrijden) en transport van noodzakelijke goederen naar de oorlogsgebieden. Momenteel ondersteunt de Uliana Foundation een aantal gezinnen door de therapie te betalen die hun gehandicapt kind nodig heeft. 

Wie in navolging van de leerlingen van de Immanuëlschool het project van de Uliana Foundation wil steunen kan informatie vinden op de site www.ulianafoundation.org. 

AG