In de schijnwerpers: Stichting Radix

0
319

NUNSPEET – Sinds 1975 kent Nunspeet de SPCJ (Stichting Protestants Christelijk Jeugdwerk) Daarnaast was er ook de SPCB voor bejaarden. De letter afkortingen spraken niet zo aan en om de roepnaam wat te vergemakkelijken is later gekozen voor de naam Radix en Het Venster. Deze organisatie is alom bekend geworden in Nunspeet, dat geldt minder voor Radix. Op deze jongerenorganisatie zetten we dan ook in deze editie de schijnwerpers. Radix is afgeleid van radicaal en betekent ,wortel’. Jeugdwerkleider en coördinator van de Boemerang Reinald Hofman stuurt samen met Cor Jan Kolijn (in parttime dienstverband) de organisatie aan. Kolijn:,,We wilden een betere roepnaam. Bij publicaties werden de letters nogal eens verwisseld en met Radix is herkenbaarheid gemakkelijker. Onder deze naam gaan we terug naar de wortel of de basis. Radix moet gezien worden als de koepel waaronder meerdere jongerengroepen vallen, die hun eigen naam gebruiken, zoals tienergroep Eljada, jeugdgroep Eljakim, inloophuis de Boemerang, de gehandicaptenclub Veluvine en de zaterdagavondgroep in Kapel Hulshorst. Allemaal bekend onder hun eigen naam en met hun eigen activiteiten”. In deze rubriek lichten we de activiteiten in de Boemerang eruit. Dit inloophuis vervult binnen de stichting een belangrijke rol. Hier maken meerdere jongerengroepen gebruik van hele jonge scholieren tot 20-plussers. Verder waren er mannen-middagen en ook een mamacafé. Sinds dit seizoen maakt ook Woonzorgnet Het Kodal er ’s morgens gebruik van voor activiteiten. Zo probeert de stichting Radix dit pand zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Weten wat er leeft

Reiland Hofman;,,We zijn een brede welzijnsorganisatie en mogen van de gemeente in de breedte activiteiten aanbieden. De gemeente heeft het ouderenwerk en jongerenwerk samengebracht in Breed Welzijn. Wij hebben altijd al onze focus gericht op het jongerenwerk. Daarbij werken wij vooral vanuit de doelgroep. Wij willen weten wat er bij de jongeren leeft en maken daarbij ook graag gebruik van de al bestaande synergie binnen de groepen. Als Radix zijn wij dan faciliterend en begeleidend. Wij horen graag wat de jongeren zelf willen en sluiten daar graag op aan. Cor Jan Kolijn:,,Wij hebben structureel contacten binnen onze organisatie met zo’n 250 tot 300 jongeren en dat geeft een basis om veel jongeren te bereiken. Zo is één van de thema’s in deze tijd van corona:  depressie-preventie. Wij willen niet treden in de activiteiten van andere organisaties, maar aansluiten op de contacten die er zijn met de jongeren werkt beter dan het extern beleggen van een aparte avond waar dan een paar jongeren op af komen. De basis is dat jongeren in groepjes naar de Boemerang komen, zo leer je ze kennen. Ze komen hier voor vrijetijdsbesteding en dat zijn vaak jongeren die minder sportgericht zijn, niet zo studiegericht zijn of betrokken zijn bij kerkelijk jeugdwerk. Binnen de Boemerang kunnen ze gebruik maken van spelmateriaal, er is een TV hoek en een bar, waar de frisdrank goedkoop is. Hofman vult aan:,,Zij zoeken hier gezelligheid met elkaar en willen af en toe ook best over serieuze dingen praten. Daarbij zijn wij dan zeker een luisterend oor en kunnen waar nodig begeleidend aanwezig zijn. Als je de jongeren wat hebt leren kennen en er is een relatie opgebouwd komen haast als vanzelf ook persoonlijke dingen aan de orde zoals bijvoorbeeld een situatie thuis of op school. Of zorgen die ze hebben over alcohol- of drugsgebruik, gameverslaving of andere problemen. Alles is hier bespreekbaar, maar het gaat er om wat ze zelf aandragen. Wij leggen niets op maar zijn ondersteunend en faciliterend. Zo wijzen wij de jongeren er ook op als de gemeente thema’s ter bespreking aanbiedt zoals de genoemde depressie-preventie en andere belangrijke thema’s. Daarnaast is onze filosofie dat we ons aansluiten bij bestaande structuren in de samenleving waar belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Wij proberen dan met onze activiteiten met de jongeren daarop in te haken. Als Radix werken wij samen met veel maatschappelijke organisaties en actoren in de volle breedte. Een voorbeeld is contact met maatschappelijk werk die ruimte zocht voor een vader die zijn kind op neutraal terrein wilde ontmoeten. Ook zij konden gebruik maken van de Boemerang. Ook hebben we jaren samengewerkt met Nuborgh Veluvine voor sociale huiswerkbegeleiding en maakt ook Straathoekwerk indien nodig gebruik van onze diensten. Zo kan van alles op ons pad komen, hetzij éénmalig hetzij voor langere tijd. Met het aanbieden van onze faciliteiten willen we er wel voor waken dat we niet treden in bestaande professionele activiteiten. 

Hoewel Radix is gestoeld op christelijke levensovertuiging richt het zich op jongeren van alle gezindten en is iedereen welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging of geaardheid. De jongeren die naar de Boemerang komen doen dat vaak al in groepjes als vrienden van de buurt of school. Zij weten wat de Boemerang biedt en kunnen daarbij hun eigen invulling geven. Het is een fijne plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en als er behoefte is aan een één op één contact is dat ook mogelijk. Zo zijn er tijdens de coronapandemie meermalen ,sociale wandelingen’ gemaakt en komen daar gesprekken aan de orde die niet voor andermans oren geschikt zijn. Deze toename van persoonlijke contacten heeft te maken met het feit dat er veel digitaal moet, zoals onderwijs en de jongeren daar soms genoeg van hadden en behoefte hadden om eens te praten. Samenvattend wil Radix de zichzelf organiserende jonge burger zo veel mogelijk stimuleren en faciliteren om gebruik te maken van de netwerken in de samenleving”. 

AG