In de schijnwerpers: Stichting GAIN Kringloopwinkel Nunspeet

2
341

NUNSPEET – Op vrijdag 12 september opende in Nunspeet een derde kringloopwinkel, gevestigd in het voormalige pand van Kwik Fit aan de Marconiweg. Deze kringloopwinkel is gekoppeld aan de hulporganisatie Stichting GAIN (Global Aid Network). De winkel in Nunspeet is tevens de derde kringloopwinkel van deze stichting in Nederland. De kringloopwinkel wordt gerund door veel vrijwilligers die aangestuurd worden door Bartha en Jan Boonen als beheerder en operationeel leider. 

GAIN is in 1990 ontstaan uit een samenwerking van meerdere hulporganisaties en is actief in 40 landen.  GAIN verwezenlijkt vanuit een christelijke levensbeschouwing haar visie en missie door mensen te mobiliseren, goederen en middelen te verzamelen en deze in te zetten bij eigen projecten of om andere projecten te ondersteunen. Het werk van stichting GAIN wordt gedaan door vrijwilligers inclusief de directie. Er worden geen salarissen betaald, maar bijna alle inkomsten worden ingezet voor hulp. Slechts 10% wordt besteed aan overheadkosten als communicatie, fondsenwering en organisatie. Het werk van GAIN bestaat uit een zestal speerpunten: Hulpreizen, Hulpgoederen en Transport, Noodhulp, (nu bv. met een team in Beiroet), Ontwikkelingshulp via lokale kerken en organisaties, Water for Life en Schoenendoosactie.

Kringloopwinkel Nunspeet

Na een aantal jaren als hulpverleners in India te hebben gewerkt hebben werden Jan en Bartha Boonen uit Nunspeet door een Gain vrijwilliger in India getipt om in Nederland te gaan werken voor GAIN. Het werk in India trok een stevige wissel op hun bestaan en zou niet blijvend kunnen zijn.  Daarop hebben zij zich ook bij GAIN aangesloten als vrijwilligers met het verzoek aan hen om zich specifiek op Oekraïne te richten gezien hun ervaringen. Vanuit de eigen kerkgemeenschap waren zij al langere tijd actief met het inzamelen van goederen voor Oekraïne en Oost-Europa.

Regelmatig werden ook al transporten verzorgd naar Oost-Europa. De inzameling begon in het begin in hun eigen garage aan de Astridlaan 10, waar overigens nog altijd containers staan voor kleding afgifte.  Maar de ruimte was al gauw te klein en moest er worden uitgekeken naar meer ruimte.  Dat werd gevonden in de GPS loods aan de Boterdijk, (met dank aan Huib van der Vegt die op 11 september ook de opening van de kringloopwinkel verrichtte). De instroom van goederen en kleding was niet meer te stoppen en de loods raakte overvol. Voor Jan en Bartha Boonen was het ,een sneeuwbal die van de berg afrolt’.

Jan Boonen:,,Gelukkig sloten zich steeds meer vrijwilligers bij ons aan voor ondersteuning.  Er werden markten georganiseerd aan de Boterdijk om ruimte te scheppen, maar tevens om gelden te verwerven. Ook werden andere markten en kofferbakverkopen gehouden. Dat werd een doorslaand succes. Maar de toename van goederen bleef doorzetten en de ruimte werd alweer te klein en gelukkig kon ook de grote loods worden ingezet voor opslag. En toen kwam het bericht dat de loods vrij gemaakt moest worden om binnen afzienbare tijd te worden gesloopt. Dat was wel even schrikken, al was het niet geheel onverwacht. We hadden gemerkt dat ondanks de transporten naar Oost-Europa er ook heel veel spullen werden verkocht en er dus ook gelden werden gegenereerd. De vraag kwam op of we een eigen kringloopwinkel zouden kunnen beginnen naar de voorbeelden van de GAIN-winkels in Sleewijk en Nieuw Lekkerkerk. Het idee werd door veel van onze vrijwilligers gedeeld. Ik ben ervan overtuigd dat er niets bij toeval gebeurt, maar in goed overleg en een positieve insteek van eigenaar Hans Goes, konden we het vrijgekomen pand van de Kwik Fit garage huren.

Wel had de vergunning van de gemeente nog de nodige voeten in de aarde, maar toen de vergunning werd afgegeven ging er onder de vrijwilligers gejuich op en konden we met ingang van 1 augustus aan de slag. Ons hoofddoel blijft het inzamelen van hulpgoederen en het sorteren ervan en naar Oost-Europa te brengen. De kringloopwinkel is daartoe dus een middel. De opbrengst ervan zal ten gunste komen aan de fondswerving van GAIN. Inmiddels is de kringloopwinkel tot de nok gevuld en is er nog altijd ruimte nodig voor opslag.  

De opzet van de GAIN-kringloopwinkel komt tot stand in goed overleg met de kringloopwinkels ,De Cirkel en Woord en Daad.  Jan:,,We hebben van het begin af contact opgenomen en er met elkaar op een prettige manier over gesproken. We zien elkaar als collega’s en kunnen zelfs elkaar soms op onderdelen van dienst zijn. Dat geldt ook voor Boonestro aan de Hullerweg, die ook inzamelt voor Oost-Europa. Ook ontstaan er meerdere dwarsverbanden zoals met Stichting Present van waaruit een aantal statushouders actief zijn in onze winkel. We denken ook aan contacten met het dagbestedingsproject van Philadelphia en zullen ook ruimte bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is wonderbaarlijk verlopen. Je begint met een paar dozen opslag in de garage en zie wat we nu bereikt hebben. Het is hard werken geweest, maar ik geloof in Gods leiding en tellen onze zegeningen”, aldus Jan Boonen.

AG

2 REACTIES

  1. Lieve mensen,
    Geweldig wat jullie doen! Wil graag het een en ander bij jullie brengen maar wat ik mis zijn de openingstijden of heb ik nu met mijn neus gekeken?

    Met een warme groet, Joeke Pasman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here