In de schijnwerpers: De Grote Wiede

0
105

HULSHORST – Een bijzonder plek voor dagbesteding dat verdient in de schijnwerpers gezet te worden, dat is De Grote Wiede in Hulshorst. Iets verscholen aan het eind van Rijnvis wordt op de zorgboerderij dagbesteding geboden aan mensen met een beperking, wonend op het erf, deels wonend in een zorginstelling en deels thuiswonend. Wie kennis maakt met deze vorm van dagbesteding raakt ongetwijfeld onder de indruk van de wijze waarop dit gebeurt en de vele mogelijkheden die hier worden geboden. Gea van Klompenburg:,,Als bestuurslid van de Grote Wiede ben ik tevens ondernemer om deze zorgboerderij te leiden. We werken hier op een terrein van elf hectare grond, allemaal biologisch goedgekeurd. 

Bescheiden begin

Het is allemaal begonnen met de familie Van Imhoff. Zij zijn met hun gezin klein begonnen met kweken en van lieverlee breidde zich dit uit. En omstreeks 2007 hebben zij de stap gezet om bij het werken in de kwekerij een plek te bieden aan meer mensen en is hier dagbesteding geboden aan de eerste ,hulpboer’. Zij ontwikkelden een vooruitstrevende visie, baserend op het feit dat biologische landbouw, ook al is het maar klein, als basis dient voor een hele gezond makende omgeving. In 2012 ben ik bij de familie Van Imhoff in dienst getreden en die visie hanteren wij ook nu nog. Aanvankelijk was er alleen dagbesteding, maar al vrij snel zijn we ook visie gaan ontwikkelen omtrent het wonen, werken en leven op de Grote Wiede. In 2016 zijn we gestart met vijf bewoners. De andere ,hulpboeren’ komen uit de regio en worden onder andere met onze eigen bus opgehaald. Dit wordt geheel verzorgd door een twaalftal vrijwilligers. Zo bieden we aan ruim twintig mensen met een beperking dagbesteding en dat varieert van enkele dagen tot een volledige werkweek. nu mijn partner en ik op het erf wonen streven we ernaar dagelijks met inmiddels ruim 25 medewerkers, woon- en werkbegeleiders, om de visie verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. We willen de biologische landbouw en alle daarbij behorende facetten voortzetten, uitbreiden en verder ontwikkelen”. . 

Deskundige ondersteuning

De begeleiding van de ,hulpboeren’ gebeurt op professionele wijze. Daarbij worden de begeleiders ondersteund door het Advisium van ’s Heerenloo, waarbij een Arts Verstandelijk Gehandicapten, een orthopedagoog en andere deskundigen participeren. Gea:,,De samenwerking en samenhang in ons werk is erg belangrijk. Wat wij hier in het klein doen zie ik een beetje als grondlegger van de dingen die in de maatschappij spelen; als je goed voor de bodem zorgt, in verbinding met mensen om je heen, krijg je een gezonde samenleving. Heel bescheiden, maar de manier waarop wij hier werken zou inspirerend kunnen zijn voor anderen. De bodem zit leven in. Als je dat goed verzorgt levert dat zoveel moois.  De Grote Wiede is een plek waar je koeien en kippen kan houden, waar je kunt kweken en groente van afhalen, waar je bomen en hagen aanplant en waar je voor biodiversiteit zorgt. Waar je als mens van mag oogsten maar ook van mag genieten. Dat geldt niet alleen voor de cliënten/hulpboeren , maar ook voor de medewerkers, vrijwilligers en voor onszelf en waar het gewoon een fijne plek is om te zijn. 

Breed scala aan mogelijkheden

De Grote Wiede heeft een aantal werkgebieden. De keuken is een belangrijk aspect. Hier komt de zorg voor elkaar vandaan. Daar drinken we koffie, wordt geluncht aan een gedekte tafel, waarbij we ook altijd zorgen dar er iets op tafel komt vanaf het eigen land. Daar zorgen we voor inmaak, daar wordt de was gedaan, de keuken is eigenlijk de basis van waaruit veel gebeurt. We hebben een groentetuin met daarbij ook een boomgaard met fruit, een kruiden- en bloementuin. In de groentetuin worden in het seizoen zomaar 40 à 50 soorten groenten verbouwd. Daarvan worden pakketten samengesteld die via de webshop zijn te bestellen en op woensdag kunnen worden afgehaald. Deze worden gevuld met alles wat die week van het land komt”. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.degrotewiede.nl. en te bestellen via de webwinkel:www.samengroeien-grotewiede.nl. 

Dieren zijn bij De Grote Wiede heel belangrijk. Er zijn vijf koeien van het zeldzame ras Roodbont Fries Vee, een belangrijk aspect voor de hulpboeren om hiervoor te zorgen. De koeien lopen bijna negen maanden buiten en leveren na de slacht prachtig biologisch vlees op. Dat vindt via de webwinkel gretig aftrek, zelfs zo dat er een wachtlijst bestaat, aldus Gea. De kippen die de eitjes leveren, zijn ook belangrijk om mee te werken en te verzorgen. Daarnaast zijn er twee fjord paarden om te verzorgen en voor een aantal hulpboeren zijn er een paar geiten, die verzorgd moeten worden. Dan is er nog de kwekerij. Gea:,,Van oorsprong is de Grote Wiede een kwekerij met kassen. Dat waren veel sierheesters, maar we gaan nu stappen maken met het kweken van inheems, autochtone  struiken en haag-bomen, dit in samenwerking met Staatsbosbeheer. 

Een volgend aspect waar de hulpboeren bij ingezet kunnen worden is het terreinonderhoud en haardhout. Het haardhout wordt in eigen beheer gebruikt, wel worden zakjes aanmaakhout, door enkele hulpboeren klaargemaakt, verkocht. Terreinonderhoud is heel breed, dat gaat van houtwallen, gras, hagen en heggen en levert erg veel bezigheid op voor de hulpboeren. Tenslotte hebben we dan nog de werkplaats waar het technisch onderhoud plaatsvindt. Ook daar kunnen enkele hulpboeren dagelijks actief zijn.

 Vrijwilligers gezocht

Van de elf hectare die wij verzorgen is negen hectare landgoed bestemd. We hebben een bos aangeplant met daarbij allemaal hagen, wallen en struwelen en nu zijn we stappen aan het maken om dit onderhouds- en aanlegwerk te delen. Dat willen we graag met vrijwilligers doen tijdens natuurwerkdagen. Wij zorgen dan op die dagen voor het culinaire deel. Voor dit werk, dat een aantal vrijdagen of zaterdagen per jaar behelst zoeken we nog wat extra mensen. Voor mensen die graag, zonder zich vast te leggen, een aantal keren per jaar ons willen helpen zijn het altijd mooie dagen met bezigheid in de natuur. Vanaf januari gaan we een samenwerking starten met de Stichting Gelders Landschapsbeheer. Dan zal ook de planning op de site kenbaar worden gemaakt voor deze natuurwerkdagen. De Grote Wiede is een prachtige locatie om te wonen, werken en leven. We doen zoals duidelijk wordt heel veel werk met onze hulpboeren en medewerkers, maar er blijven altijd grote klussen waar meer mensen welkom bij zijn”. 

Door AG, foto’s Bram van de Biezen.