In de schijnwerpers: Stichting Grip op je Leven

0
121

NUNSPEET – ,Grip op je leven’ helpt- door ervaringsleren met dieren en natuur- psychisch kwetsbare personen inzicht te krijgen in hoe ze zélf grip op hun leven kunnen krijgen en behouden. Grip richt zich op normaal tot hoogbegaafde kinderen, tieners en volwassenen met een zorgvraag op verschillende gebieden, zoals Autisme, AD(H)D, angstproblematiek, hechtingsproblematiek of depressie. De natuur en aanwezigheid van dieren zijn kernelementen in de begeleiding. Paarden nemen een bijzondere plaats in in deze methodiek. 

Het belang van paarden kent zijn oorsprong bij de oprichters van Grip. In 2002 werd Johan de Vlugt, psychiatrisch verpleegkundige en gespecialiseerd in autisme, gevraagd om een jongere met ASS te begeleiden met inzet van zijn eigen paarden en honden. Dit werd een succes en leidde in 2003 tot oprichting van Stichting Grip op je Leven door Johan en Jaike de Vlugt, samen met Ab en Carla Venema en inmiddels hebben zij ongeveer 400 jeugdigen en ouderen kunnen helpen. Gestart werd op het terrein van Sonnevanck in Harderwijk en door ruimtegebrek en drukte voor andere patiënten zijn de activiteiten verplaatst naar de locatie aan de Eperweg in Nunspeet. Veel van de deelnemers waren al afkomstig uit Nunspeet. Mede-initiatiefnemer Ab Venema is nog altijd werkzaam bij Grip. Stichting Grip op je Leven is onderdeel van de Profila Zorggroep. 

De natuur en de aanwezigheid van dieren zijn kernelementen in de begeleiding. Bij Grip wordt met onafgebroken toezicht gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en wordt de sociale en praktische zelfredzaamheid gestimuleerd. De omgang met (landbouw) huisdieren wordt ervaren als bijzonder zinvol omdat zij afhankelijk zijn van zorg. Naast dieren wordt er dagbesteding aangeboden in de zorggarage (auto’s), groenonderhoud (tuinen en plantsoenen) en bosbouw. 

Communicatieadviseur Tessa Spanjesberg:,,  Op dit moment ontvangen ruim honderd  deelnemers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS, ADHD,PDD-NOS of hechtingsproblematiek zorg bij Grip. Middels de activiteiten wordt gewerkt aan vooraf gestelde doelen en worden de mantelzorgers van de deelnemers ondersteund. We spreken van deelnemers omdat het vertrekpunt gelijkwaardigheid is en de aanpak focust op de mogelijkheden en de eigen kracht. De rust van de natuur heeft een positieve uitwerking op mensen. Kinderen kunnen hun energie kwijt tijdens het buiten spelen en leren tegelijkertijd omgaan met andere kinderen. Ook (jong) volwassenen met psychiatrische noden kunnen baat hebben bij buitenactiviteiten.”

Dagbesteding

Stichting Grip op je Leven biedt dagbesteding aan mensen die er even uit willen zijn en rust zoeken in het hoofd. Dat kan naast een behandeling in de GGZ. Deelnemers kunnen allerlei activiteiten doen, zodat zij een passende dag invulling vinden. Zo zijn er verschillende paardenrogramma’s als paardrijden en grondwerk met paarden. Ook paardenverzorging (kuil voer en uitmesten) is een programmaonderdeel. Vanuit het praktisch bezig zijn maken de begeleiders een koppeling naar de leerdoelen. Deelnemers kunnen ook mee naar Philadelphia of Sonnevanck om te ondersteunen in de dierbezoeken van Grip aan mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Op het terrein van Grip kan ook gewerkt worden aan auto’s of onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen of bezig zijn met techniek.

Voor mensen die aan de slag willen en arbeidsritme willen opdoen, is er bij Grip arbeidsmatige dagbesteding in de vorm van bosbouw en groenonderhoud. Dit kan een opstap zijn naar een opleiding of naar betaald werk. Bosbouw en groenonderhoud vindt plaats op verschillende locaties buiten het terrein van Grip. Onder begeleiding wordt dan gewerkt aan projecten van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de gemeente. 

Individuele begeleiding

Grip biedt deelnemers ook twee vormen van individuele begeleiding aan. 1. Eén op eén begeleiding, ambulant (huis aan huis) of op de locatie van Grip en 2. Persoonlijke begeleiding in een groepssetting bij Grip. Daarbij wordt door een medewerker naast de algemeen begeleider extra ondersteuning geboden. Voor elke volwassene wordt een activiteit gezocht die bij hem of haar past.

Eigenwaarde

Tessa Spanjersberg:,,Het hoofddoel is altijd om mensen met autisme en aanverwante problematiek te helpen tot rust te komen en vaardigheden te laten opdoen. Om overprikkeling tegen te gaan is de dagbesteding in de natuur belangrijk. Daarbij is het ook belangrijk dat deelnemers verantwoordelijkheid leren dragen voor de klus waar ze voor ingezet worden en het gevoel krijgen zinvol werk te doen. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. We zijn blij met de locatie aan de Eperweg, want daarmee kunnen we ons doel om mensen in contact te brengen met dieren en de natuur prima uitvoeren. Het doel is dus om vanuit de ontspanning van de natuur en dieren te werken aan de persoonlijke doelen van de deelnemer, zodat deze (meer) grip op het leven krijgt. Laagdrempeligheid, betrokkenheid en deskundigheid typeren onze zorg”. 

Meer informatie is te vinden op de website van Grip: www.gripopjeleven.nl. 

AG

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here