Herstelwerkzaamheden Zandenbosvennen in volle gang

24
1653

NUNSPEET – De Zandenbosvennen ondergaan momenteel uitgebreide herstelwerkzaamheden om de natuurkwaliteit te herstellen en te verbeteren. De werkzaamheden worden gefinancierd met subsidie van de Provincie Gelderland en zijn tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep uit Nunspeet.

De Zandenbosvennen zijn vennen die een speciale plek innemen in de regio. Dit najaar worden er maatregelen genomen om de natuurkwaliteit te versterken. Het gezamenlijke plan, ontwikkeld met input van de lokale klankbordgroep, richt zich op het herstel van de vennen en de omgeving.

De werkzaamheden zullen de komende weken worden voortgezet, met een geplande voltooiing tegen half december 2023. 

24 REACTIES

 1. Herstel???? Totale vernietiging van de bodemstructuur. Daar groeien de eerstkomende 25 jaar geen cantharellen meer die er tot voor de kaalslag nog wel stonden. Was er de afgelopen 30 jaar gewoon periodiek onderhoud gepleegd, was dit niet nodig geweest. Een wandelpad is veranderd in een tweebaans brede snelweg; hoezo Natura 2000? Dat bestaat niet voor Staatsbos Terreur, deze club is er alleen maar om ons zoveel mogelijk de bossen uit te jagen. En nog zo iets; waar ze destijds met een bord “verboden te zwemmen” de oerbodem was de waskolk hadden lek geslagen, zijn ook nu weer palen met meetstokken in de bodems van de 3 vennen geslagen. Kunnen ze in ieder geval meten hoe het waterpeil daalt.

 2. Tot nog toe zijn alle vennen na zogenaamd herstel door Staats bosbeheer vernielt.
  Ik vraag me af waarom de gemeente niet ingrijpt. Het zijn tenslotte onze bossen en Vennen
  De Gresplekke is kapot(lek, doordat een tank er ging exerceren, evenals de waskolk, na zogenaamde reperatie. enz)
  Dan vraag ik me af waarom men niet van dat soort mislukkingen leert.
  Het enige Ven dat in het verleden met succes is schoongemaakt is de Ossenkolk, maar dat werd destijds met een sleperspaard gedaan. Daar kwam geen machine aan te pas.
  Bezint eer gij begint.
  Alle vennen op de Veluwe bestaan uit een ondergrond van vaak ondoordringbaar ijzeroer ondoordringbaar voor regenwater. Als die door machines is lek geploegd duurt het nog 10.000 jaar voordat zich een nieuwe waterdichte laag heeft gevormd.
  Hoe komt het dat staats bosbeheer zo hardleers is geworden. Mogelijk te hoog opgeleid? Waar zijn de stoere boswachters gebleven?

  • Het lijkt mij dat SBB niet verantwoordelijk is voor de water problemen op de Veluwe, en zeker niet de veroorzaker, dan was het makkelijk op te lossen.
   Is veel meer een combinatie van wegenbouw, waterafvoer, waterbeheer, het weg pompen van water in Flevoland, een kunstmatig veel te lage grondwaterstand, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
   Allemaal dingen waar SBB weinig aan kan doen, hoe graag stoere boswachters het ook zouden willen veranderen, er is nog steeds niet genoeg politieke steun voor.

 3. Het plan voor dit beheer is door sbb met de provincie ontwikkeld.
  Hier hebben wij als gemeenteraad geen invloed op. Wat wel nav onze vragen aangepast is dat er inwoners, die het gebied kennen, konden meedenken.
  Dit vanuit de geschiedenis maar ook zijn hun kritische vragen beantwoord en is er uitleg geweest.

 4. De tranen stonden in mijn ogen toen ik dit afgelopen weekend zag!
  Waar is Staatsbosbeheer mee bezig….
  Heel jammer dit!

  • Tijdens en vlak na werkzaamheden ziet het er vaak niet uit, Een aantal jaren later zie je de resultaten.

 5. Op het moment dat men zich continu achter de klankbordgroep verschuilt, probeert men legitimatie en draagvlak te suggereren voor deze kaalslag. Dit komt echter volledig voort uit de koker van Staatsbos Terreur want zoals nu gebeurt werd vrijwel ongewijzigd in eerste aanleg al gepresenteed.

 6. Als ik door de bossen loop vallen mij veel zaken op..
  Wat mij zorgen baart is hoe de Japanse duizendknoop volop woekert.
  Kijk maar eens bij de Zandenplas. Ook in het Zandenbos maakt hij volop kans de onderbouw te overwoekeren.
  Een groot probleem..inheemse struiken en bomen krijgen nog nauwelijks kans zich te ontwikkelen/groot te groeien.
  De vennen…droogtes van de afgelopen jaren.
  Ze maken deel uit van lokale grondwatersystemen.
  Door droge periodes, laag grondwaterpeil zijn er meerdere soorten bomen die verzwakt raken en daardoor vatbaar zijn voor ziektes..
  Er is gewoon veel aan de hand kn de natuur/met ons klimaat.
  Onderhoud vennen is een druppel op de enorme gloeiende plaat.
  Nog een oorzaak : diepere grondlagen van Veluwse bossen zijn van nature al zuurder.
  Daardoor ontbreekt daar een buffer om de toegenomen verzuring op te vangen. De grond is zo zuur dat die in feite giftig is geworden voor veel bomen en planten. Dat leidt tot de problemen die we nu zien in de Veluwse bossen. Voedingsstoffen verdwijnen uit de bodem waardoor bomen en planten en dus ook veel dieren moeite hebben om te overleven.

  Staatsbosbeheer loopt tegen deze problematiek aan en is met man en macht bezig.
  Is echter symptoombestrijding..
  De kern van het probleem is de klimaatcrisis.
  Met deze crisis opkomst exoten zoals de japanse duizendknoop.

  Zoals Staatsbosbeheer door meerderen hier neergezet wordt is mijns inziens te kort door de bocht.
  De gevolgen van de klimaatcrisis zijn met name in de natuur zichtbaar.
  We zijn in dat opzicht allen aan zet.
  Een ploeg,Staatsbosbeheer in deze, doet zijn uiterste best om de schade te herstellen wat in de basis onbegonnen werk is.
  Zou graag wat meer respect terug willen lezen in jullie comments.
  Niet dat ondoordacht,demotiverend geroep wat ik nu lees.
  Staatsbosbeheer Staatsbos Terreur noemen..
  Nou ja zeg!

  • De Japanse duizendknoop werd in de negentiende eeuw ons land binnengebracht door een arts. Daarmee kwam deze soort in de Hortus terecht. Vervolgens waaierde hij uit over het land. Dat-ie zo ‘agressief’ is, heeft volgens het Kenniswerk invasieve exoten te maken met het feit dat mensen hun tuinafval in de natuur dumpen. In Azië heeft deze plant natuurlijk vijanden, hier niet. Met een mogelijke klimaatcrisis heeft de sterke verspreiding m.i. niets te maken. Wellicht wel met de manier van natuurbeheer (er is een Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen).

 7. Eventuele droogte in onze bossen wordt alleen maar veroorzaakt, naast onkunde, doordat om de rand van de Veluwe en in de dorpen, in het verleden ondoordacht riolering verkeerd is aangelegd.
  Al het water en vocht dat op wegen paden en in huizen op de Veluwe regent of wordt gebruikt voor toiletten en wassen, komt langs wegen en huizen uiteindelijk in de riolering langs de randen om de Veluwe terecht(ZELFS VIA DE SNELWEGEN)
  Daarna wordt het rioolwater voor kapitalen euro,s gezuiverd en ongebruikt in de Randmeren en beken gestort. al dat rioolwater is verloren voor menselijk en natuur gebruik.
  Blijkbaar regent het op onze Veluwe meer dan in de rest van Nederland. Wij mensen hebben kans gezien via onkunde al dat kostelijke gezuiverde water, via allerlei omwegen in de Noordzee te dumpen.
  Zijn wij werkelijk zo dom dat we dat niet snappen, of alleen maar stapelgek en de weg kwijt.

  Dus niet het sproeien van de boer of tuinder is de schuld van het zakken van het Welwater(dat sproeiwater zakt uiteindelijk weer naar de Wel) Maar ondoordachte riool aanleg is het hoofd reden voor eventuele droogte in de natuur en onze omgeving.

 8. De mens heeft de illusie dat de natuur en het klimaat maakbaar zijn. Deze zijn echter al miljarden jaren aan verandering onderhevig. Wij onderschatten de veerkracht van natuur en klimaat omdat wij ons zelf in overtreffende trap overschatten. Zoals door een raadslid in de comment aangegeven, heeft de gemeenteraad op dit onderwerp geen inspraak gehad omdat een in de basis ondemocratisch instituut (SBB) haar gang kan gaan. Er is weliswaar een klankbord groep geweest maar wat is een klankbord? Een instrument om een uitgezonden signaal versterkt weer te geven. Het uitgezonden signaal kwam van SBB en door middel van de klankbordgroep is er getracht dat signaal (lees de gedicteerde plannen) legitimiteit mee te geven.
  Discussie over de kwaliteit van de stand van de natuur behoeft hier niet gevoerd te worden want daarover verschillen de meningen zoveel als dat er mensen rondlopen en zal dus in oneindigheid verzanden.

  • Inderdaad Jeroen..klimaat is al miljarden jaren aan veranderingen onderhevig.
   De mens echter heeft er wel degelijk invloed op. Die heeft moeder aarde decennia lang uitegholt.
   Een discussie voeren heeft inderdaad weinig nut.
   Maar de rol van de mens bagatelliseren onder het mom van:mens zou illusie hebben etc.. zelfs reppen over dat de mens zichzelf zou overschatten
   Zou betekenen dat je dus voor de consequenties die uitholling aarde door de mens met zich meebrengt weg zou lopen. Natuur blijkt niet bestand door dagelijks omhalen bomen in Amazone gebied, overdadig gebruik cocktails pesticiden,uitsiit doot intensieve veehouderij en ga maar even door.
   Feiten zijn helder. De mens moet nu wel degelijk aan de bak het tij te keren.
   En als het dan om de bossen/natuur gaat is Staats Bosbeheer druk doende.
   In de basis een professionele club die ,naar mij dunkt, prima zelfstandig kan opereren.
   Is positief dat er een soort samenwerking is met klankbordgroep Nunspeet,althans dat deze groep gehoord is.
   Maar goed, je kunt het natuurlijk ook uitleggen zoals jij doet.

 9. Vandaag, op 29 september staat er een artikel in De Stentor over de Zandenbosvennen. Er wordt toegegeven dat het gebied er nu, na de snoei, erg lelijk uit ziet. Er wordt ook uitleg gegeven over de aanpak waaruit blijkt dat veel mensen op dit forum misschien te hard (of fout) zijn geweest met hun oordeel.
  Ik hoop dat de vennen behouden blijven en de diversiteit van de natuur daar tot bloei komt. Dat is het doel van de ingreep.

 10. Volgens mij kwam de natuur bij die vennen al uitstekend tot bloei.
  De natuur doet het het best als de mens zich er zo min mogelijk mee bemoeid. Dat is bij die vennen nu bepaald niet meer het geval.
  Net zoals bij de Bloemenkampen is de oeroude natuur verwijdert, voor een achter een bureau bedacht Fata-Morgana.
  Het valt me op dat als de natuur ergens de overhand krijgt door natuurlijke processen, er altijd weer wijsneuzen zijn die de natuur corrigeren.
  Wat denkt de natuur wel dat ze is. Heeft ze er wel voor geleerd?

  • W, ik heb vanaf 2007 het gebied bij de bloemkampen fotografische mogen volgen van NM en ben daar in 2019 mee gestopt wegen te veel werk.
   Ik moet je zeggen dat het zeker niet is bedacht als een fata morgana achter een buro.
   Dat niet iedereen het even mooi vindt dat er landbouwgronden teruggegeven worden aan de natuur kan ik wel begrijpen, maar dit maakt onderdeel van een groter project, waarbij natuurherstel plaats moest vinden, ik heb opname van kale groene weilanden, het verraste mijn zeer in positieve zin hoe het er nu bij ligt.

 11. Je zou natuurlijk het artikel kunnen lezen in de Stentor zoals Rob meldt W.
  Doe dat eens, wellicht kun je dan je reactie van hierboven rectificeren.

 12. Ik liep elke zondagmiddag door de Bloemenkampen en bekeek daar de reeen, hazen, enz, en klom uit nieiuwsgierigheid in de oeroude Essen en elzenstammen naar de nesten van boomvalken, hout en tortelduiven-duiven, enz, om te kijken of er al eieren inzaten.(die liet ik verder met rust)
  De echte Bloemenkampen waren geen landbouwgrond maar ergens tussen 1800 en 1900 door de toenmalige eigenaar beplant met essen voor gereedschapmakers, omdat die eigenaar het geklaag van boeren die hun vee tegen betaling op het “Grote Weiland” lieten grazen ,de keel uithing De man was het gezeur zat.
  Dan gaan we naar de vennen. Veel vennen zijn door mensen veroorzaakt, maar een aantal zijn al gevormd toen tijdens de laatste Ijstijd, poolwinden over de bevroren vlakten raasden terwijl oermensen zich aan de lijzijde van berkenstruikgewas bibberend verscholen voor de sabeltandtijger panters en de wolvenroedels(ik vond hun werktuigen in het Hulshorster zand)
  In de buurt van die mensen staken enkele doorzichtige ijsheuvel boven de begroeiing uit. De zogenaamde Pingo,s.(u kunt ze nu nog bekijken op Groenland en in Siberie)
  Toen de tijden vriendelijker werden, rond 11000 jaar geleden, smolt het IJs tot diep in de aarde weg, en bleef er een diep meer over(bv Uddelermeer, BLekemeer, Solse gat?)
  Deze meren zijn volgens sommigen onpeilbaar diep en op de bodem huizen uiteraard meernimfen en andere, griezelige,mensetende waterwezens.

 13. Ik ben er eens langs gefietst en vraag mijn af waarom er zoveel ophef over is, dit soort werkzaamheden kom ik op meer plaatsen tegen, gewoon even de tijd geven, komt vanzelf weer een bos.
  Wat mijn betreft mogen ze nog veel meer zagen daar.

  • Helaas is het de trend van deze tijd..
   Op sociale media in al je onkunde; omdat je je niet in de zaak verdiept, de kunde van diverse partijen openlijk in twijfel trekken.
   Want inderdaad, als je je bewust bent van wat er nou daadwerkelijk aan de hand is..
   Snap ook ik niet veel van alle ophef.

 14. Staatsbosbeheer heeft contracten met de biomassa centrales en moet voldoende brandhout aanleveren. Lekker veel hout verbanden voor energie en de bossen slopen. Zogenaamd om het klimaat te redden. Ze noemen het dan gewoon natuurherstel om zichzelf in te dekken. En de boeren dan maar de schuld geven dat de natuur achteruit. De volksverlakkerij gaat in hoog tempo door op alle fronten.

  • Steven..waarop is deze aanname gebaseerd?
   Jouw comment is een typisch voorbeeld van niet weten waar je het over hebt en vanuit deze onwetendheid/onkunde over Staatsbosbeheer een verhaal ophangen dat van geen kanten klopt.
   Tenzij je met feiten komt natuurlijk.

  • De losse takken die er liggen gaan misschien wel naar een biomassa centrale dat zou je eens aan ze kunnen vragen, in plaats van alles maar te gaan roepen.
   Het rondhout wat er ligt gaat echt niet na een biomassa centrale, daar is het veel te mooi voor.
   Welke bossen hebben ze dan gesloopt, ik weet er geen, ik hoor het graag van je.
   We kunnen wel gillen dat er geen bomen gekapt mogen worden, en wel hout uit andere landen laten komen, lekker hypocriet.

Comments are closed.