Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet

4
5154

ELSPEET – Na de scheuring met de PKN op 1 mei 2004 zijn er vrij snel plannen gemaakt voor de bouw van een eigen kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente van Elspeet. De benodigde grond aan de Vierhouterweg, die in gebruik was als pachtgrond, is door PKN, in samenspraak met de commissie van bijzondere zorg van de PKN, toebedeeld aan de Hersteld Hervormde Gemeente, maar er stond toch nog een slordige 4,5 miljoen euro op de begroting voor de bouw van de toekomstige kerk. Een aanzienlijk deel van de kosten is ingebracht door middel van schenkingen. Tijdens de bouw van de nieuwe kerk volgden de geloofsgenoten de diensten in de Dorpskerk in Elspeet. ,,Na enige vertraging werd de kerk in mei 2010 geopend. Ook de pastorie, die al op het terrein stond, behoorde bij hetgeen werd toebedeeld ’’,  zegt kerkvoogd Kees van Asselt. ,,De kerk heeft de naam Rehoboth gekregen en dat betekent ‘God heeft ruimte gemaakt’,’’ vervolgt hij. De grootte van de kerk is van buitenaf al imposant, eenmaal binnen voel je je als mens bijna nietig in de indrukwekkende, grote kerkzaal.

De Zwitserse orgelbouwer Metzler maakte al in 1953 het orgel dat in 2009 door de orgelcommissie werd aangekocht. Het orgel was na enige omzwervingen in de Herz-Jezu-Kirche in Weimar in Thüringen terechtgekomen. Om verschillende redenen werd het orgel te koop aangeboden en na een biedprocedure verkocht aan de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet. Daar was overigens wel het één en ander aan vooraf gegaan, want een orgel koop je niet elke dag. De orgelcommissie maakte elfhonderd kilometer op één dag om de potentiële aankoop in Weimar te bekijken en vooral te beluisteren. Het orgel viel goed in de smaak van de orgelcommissie, waarna er kon worden geboden. Nadat de koop beklonken was, werd besloten om het orgel zélf op te gaan halen om de transportprijs zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligersploeg die op die snikhete dag in de zomer van 2009 naar Weimar reed, laadde met veel passen en meten de losse onderdelen in een vrachtwagen en een personenauto.

Eenmaal in Elspeet aangekomen kon het schoonmaken, restaureren en vervangen van bepaalde onderdelen beginnen. Uiteraard werd over het orgelfront ook goed nagedacht. Dit is grotendeels in massief eiken uitgevoerd en werd gemaakt in de werkplaats van bouwbedrijf Mulder. De schitterend bijpassende katheder, psalmborden en het onderstel van het doopvont zijn met grote precisie gemaakt door een vakkundige vrijwilliger. Op 2 maart 2013 werd het Metzlerorgel officieel in gebruik genomen.  De twee grote kerkklokken zijn afkomstig uit de Mariakerk in Soestdijk, waar in maart 2009 de laatste dienst werd gehouden. 

Er zijn maar liefst 1024 zitplaatsen in de kerkzaal.  Als er bijzondere diensten worden gehouden kan dit aantal in de belendende ruimte nog eens met 200 worden uitgebreid. Maar dan spreken we wel over pré corona. ,,Vóór corona hadden we twee diensten, maar op dit moment worden er drie diensten gehouden, waar maximaal 250 mensen aan deel kunnen nemen’’, legt diaken Bart Visser uit. ,,Iedereen komt binnen met een mondkapje op, ontsmet de handen en neemt plaats op een plek die met een sticker is gemarkeerd, zodat een veilige afstand wordt gewaarborgd. De overige leden kunnen als ze dat willen de dienst digitaal bijwonen.’’ De diensten worden in een sobere stijl gegeven, maar twee keer per jaar, met de Christelijke feestdagen, wordt (normaal gesproken) de dienst afgesloten met een kopje koffie met een gebakje erbij. ,,Dan zijn alle zalen vol en jong en oud loopt door elkaar. Iedereen vindt dit heel waardevol’’, vervolgt Visser.  De leden komen voor het grootste gedeelte uit Elspeet, Uddel, Hulshorst, Vierhouten en Nunspeet.

Elspeet-Kerk Vierhouterweg.

Er vinden diverse nevenactiviteiten plaats. Er is een mannen- en vrouwenvereniging en voor de jeugd zijn er goedbezochte jeugdverenigingen in verschillende leeftijdsgroepen. Visser: ,,Vanuit de mensen zelf zijn een jaar geleden de ‘Moedermorgens’ er bij gekomen. De vrouwen organiseren dat zelf. Het is hele laagdrempelig. Ze komen ééns per maand bij elkaar en bespreken dan met elkaar opvoedings- en geloofsvragen. Daar is veel animo voor.’’ Van Asselt valt hem bij: ,, Het is zo leuk om te zien, het krioelt hier dan van de kleintjes die over de grond kruipen, want de kinderen komen gewoon mee met de moeders.’’ 

Ook de zondagschool wordt goed bezocht en wordt meteen na de dienst gehouden zodat de jeugd meteen door kan. Visser: ,,We hebben er over nagedacht hoe we in deze coronatijd de band met de leden konden versterken. Behalve een nieuwsbrief maken we elke week voor de jongere kinderen een kleurplaat die een bijbels thema weergeeft en aansluit bij de preek.’’

De diaconale hulpdienst Voor Elkaar kan worden ingeschakeld bij acute problemen op elk gebied en biedt kortdurende hulp in geval van plotselinge ziekte, ziekenhuisopname of andere onvoorziene gebeurtenissen. Het onderhoud van het buitengebied en het interieur van de kerk wordt door een aantal vrijwilligers bij toerbeurt tiptop in orde en schoon gehouden. De activiteitencommissie die financiële middelen bijeenbrengt voor met name de aflossing van het kerkgebouw bedenkt tal van originele activiteiten. Wegens corona kan helaas ook dit jaar een aantal activiteiten niet, of alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. ,,Het jaarlijkse hoogtepunt is de fietstocht die zij organiseren. Dit jaar heeft de activiteitencommissie een autopuzzelrit georganiseerd.

De jaarlijkse vrijwilligersavond, waar alle vrijwilligers van de gemeente aan deel mogen nemen, is ook altijd een groot succes.’’, zegt van Asselt. 

Behalve de vele vakantiegangers in het seizoen komen weinig nieuwe bezoekers naar de kerk aan de Vierhouterweg. ,,Maar als ze willen, zijn ze meer dan welkom’’, zeggen Visser en van Asselt eensgezind! 

Door Ank Herstel
Uit de Veluwse Courant van april 2021

4 REACTIES

  1. Beste reageerders. Wil je op een normale en inhoudelijke manier reageren op onze artikelen? Reacties waarin mensen en groepen mensen belachelijk worden gemaakt worden verwijderd.

  2. Typisch Nunspeet? Hier is blijkbaar journalistiek hetzelfde als de censuurpolitie, die bepaald wat ”normaal” is en wat niet.

  3. Het gaat er meer om wat fatsoenlijk is! Ook al reageer je niet met je echte naam.

Comments are closed.