Gemeenteraadsverkiezingen 2018

0
3279

NUNSPEET – Vandaag zijn er in de gemeente Nunspeet verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook is er op deze dag een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Twee soorten stembussen

In elk stemlokaal staan twee stembussen. Als u een stembiljet ontvangt voor de gemeenteraad en het voor referendum let u er dan op dat u deze stembiljetten in de juiste stembus deponeert. De stembus voor het referendum is te herkennen aan een gele markering.

Kandidatenlijsten in braille

Op het gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum zijn kandidatenlijsten in braille verkrijgbaar.

Verplichting werkgevers

De burgemeester herinnert iedere werkgever er aan dat in de Kieswet de verplichting opgenomen is te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijnwerkuren kan doen.

Stemmen door kiezers met een verstandelijke beperking

Voor mensen met ene verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is onder meer door de Vereniging LFB( Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking) een e-learningmodule ontwikkeld, waarin wordt uitge-legd wat een gemeenteraad is en hoe de gemeente wordt bestuurd. De e-learningmodule is te vinden onder: https://www/hoewerktstemmen.nl/.

Legitimatie is verplicht

Vergeet niet om een legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Deze mogen bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument.

Als u gemachtigd wordt om voor iemand anders te stemmen dan moet u een kopie van zijn of haar legititmatiebewijs meenemen.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Nunspeet woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs van u aan de voorzitter laten zien.

Stemmen met een stempas

Om overal in de gemeente Nunspeet te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het Klant Contact Centrum. Op 21 maart 2018 kunt u dus geen vervangende stempas meer krijgen om te gaan stemmen. Mocht u later uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alléén met de nieuwe stempas. Ook op het stembureau mag dan geen vervangende stempas worden uitgeschreven.

Stemlokalen

Met de stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Nunspeet stemmen. Op uw stempas staat een stemlokaal in uw eigen buurt.

Maar u mag dus ook een ander stemlokaal in de gemeente Nunspeet kiezen

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor gehandicapten. Hieronder volgende de adressen van de stemlokalen:

Nunspeet:

1. Vrije Evangelische Gemeente, Dr. Schutlaan 2,

2. Bejaardencentrum “De Bunterhoek”, Secr. Boerhoutweg 11,

3. Ds. A. van Stuyvenbergschool, Westerlaan 63,

4. De Chr. basisschool “Da Costa”, Eeckelhagen 37,

5. De Chr. basisschool “De Bron”, Koningin Julianastraat 25,

6. De Chr. basisschool “De Morgenster”, Lijsterbesweg 4,

7. De Chr. ZMLK-school “De Wingerd”, Oosterlaan 147,

8. Montessorischool “De Ontdekking”, Arthur Briëtstraat 40,

9. De Chr. basisschool “Petra”, Troelstrastraat 39,

14. Zorgcentrum “Seewende”, Het Groene Portaal 1,

Elspeet

10. De Hervormde basisschool “Boaz-Jachin”, Ds. Kalshovenweg 15,

11. Dislocatie Da Costaschool, Vierhouterweg 16,

Hulshorst

12. Dorpshuis “De Wieken”, Kapelweg 7,

Vierhouten

13. Dorpshuis “Horsterhoek”, Elspeterbosweg 26,

 

Referendum

 

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl

Hier vindt u een brochure met meer informatie.