Gemeentebelang wisselt van fractievoorzitter

0
2757

Per 25 april aanstaande draagt Martin Mol het voorzitterschap van de fractie van Gemeentebelang over aan vicefractievoorzitter Marc Konings. Reden voor het besluit is dat de zakelijke werkzaamheden van Martin Mol dermate zijn toegenomen dat de werkzaamheden in het bedrijf niet meer te combineren zijn met het fractievoorzitterschap van Gemeentebelang. 

Zakelijk besluit

Het besluit van Martin Mol heeft mede te maken met een zakelijke samenwerking uit 2017 die niet verder gecontinueerd is, waardoor eind 2018 de dagelijkse leiding van de organisatie weer in handen van Mol is gekomen. Martin Mol is sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen de fractievoorzitter van Gemeentebelang, na twee termijnen als raadslid actief te zijn geweest. Het is de bedoeling dat in de raadsvergadering van april Martin het fractievoorzitterschap over zal dragen aan Marc Konings. Martin Mol gaat binnen de fractie weer verder als raadslid voor Gemeentebelang. 

Wisseling van taken

Marc Konings is sinds maart 2018 raadslid en daarvoor al enkele jaren actief als steunfractielid. Marc heeft zich bereid verklaard het fractievoorzitterschap van Martin over te nemen en zij zullen van werkzaamheden wisselen. Marc neemt zodoende de commissie Algemeen Bestuur over en Martin neemt op zijn beurt de portefeuille over van Marc. Het onderwerp sport zal raadslid Edward Koers binnen Gemeentebelang verder oppakken.

De wisseling van het fractievoorzitterschap is met instemming en naar volle tevredenheid van de gehele fractie tot stand gekomen. Zij hebben er het volste vertrouwen in dat Marc de werkzaamheden voor Gemeentebelang op een goede manier gaat voortzetten. Marc Konings is 57 jaar en vanuit zijn eigen bedrijf adviseert hij het management in zowel de publieke als private sector. Binnen de commissie Maatschappij en Middelen heeft hij nu nog de portefeuilles: financiën, economie, recreatie, toerisme en sport.