Gemeentebelang vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters 

4
710

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd.  Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt Gemeentebelang het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.

In de commissievergadering Ruimte en Wonen vroeg raadslid Corrie Jansen of het college de mogelijkheid ziet om de strenge regels wat betreft het aantal bouwlagen enigszins te laten vieren. Jansen: “Door ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om, daar waar het past, een extra woonlaag aan een appartementencomplex toe te voegen, wordt de ontwikkeling betaalbaarder.  Daarmee kun je goedkopere koopwoningen of huurwoningen in de categorie sociale woningen realiseren.” Daaraan voegt ze toe dat het niet de bedoeling is om ( grote of kolossale flats) hoogbouw te realiseren, omdat deze niet binnen het dorpse karakter passen,* “maar een wat speelse architectuur met een extra woonlaag zou al veel mogelijkheden opleveren, wellicht zijn we daar als gemeente nu te streng in.”  

Ook vraagt de partij alternatieven te onderzoeken die woonstarters zouden kunnen  ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. Corrie Jansen: “In veel gemeenten zijn er al goede ervaringen met bijvoorbeeld Duo-koop, waarbij je de woning koopt en de grond later. Het aanschaffen van een eerste woning is dan voor meer mensen bereikbaar.” 

Gemeentebelang was in de commissievergadering geen voorstander om de starterslening te verruimen van € 35.000 naar € 50.000 en bovendien de aankoopgrens van een starterslening te verhogen naar € 300.000. Corrie Jansen: “Dat lijkt sympathiek, maar heeft als direct gevolg dat de gemeente minder starters kan helpen met hun eerste aankoop, het beschikbare geld voor de leningen is immers sneller op. Daarnaast vragen we ons af of bij een aankoopprijs van drie ton nog sprake is van een starterswoning en of je dan dus nog wel de juiste doelgroep bedient. Liever bewaren we de starterslening voor de échte starters en geven we zoveel mogelijk woonstarters de kans om in Nunspeet te blijven.” 

4 REACTIES

  1. Mooie woorden maar praktijk is dat bovenstaande raadsleden hoogstpersoonlijk weigeren om de plannen voor nog meer dure woningen in Molenbeek fase3 (deels) om te zetten naar sociale woningbouw. Met droge ogen presteren zij het om op het megaperceel van 5 HA Kijktuinen maar een schamele 56 woningen te plannen. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe weigeren zij glashard om daar 1 HA tiny houses te realiseren maar verknoeien deze kostbare bouwgrond door uitgerekend daar zonnepanelen neer te leggen.

  2. Nee, ik ga al voor de zonnepanelen op een veel te klein perceel, lijkt mij ook heerlijk om eens een flinke bak subsidie oftewel gemeenschapsgeld over de balk te smijten.

  3. De tiny houses hype is alweer voorbij: is in verhouding veel duurder dan een regulier appartement, en leidt alleen maar tot verkrotting door de niet-duurzame materialen.
    Als Nunspeet hier voor zou kiezen laten we wel zien dat we inderdaad achterlopen t.o.v. het westen. Is ook een keuze.

Comments are closed.