Gemeente wil haast maken met aanleg van een parkeerterrein in hulshorst

0
1607

HULSHORST – De gemeente Nunspeet wil haast maken met de aanleg van een parkeerterrein achter het terrein van Westerink, Tuin & Parkmachines aan de Akkerweg in Hulshorst. 

Door het college van burgemeester en wethouders is 27 september 2018 de omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiding van de verharding op het terrein. De gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven om ongewenste vertraging van de procedure te voorkomen. De uitbreiding is bedoeld voor het stallen van tuinmachines en om parkeerplaatsen voor de medewerkers te realiseren.

Met de uitbreiding moet er meer parkeergelegenheid komen aan de voorzijde van het bedrijf voor bezoekers. Ook wordt hiermee het parkeren langs de Akkerweg door  bezoekers tegen gegaan. De betreffende ruimte aan de voorzijde wordt nu nog benut als stalling voor de tuinmachines.

De commissie Ruimte van de gemeente Nunspeet heeft begin 2018 al aangegeven positief te staan naar aanleiding van het toen ingediende principeverzoek. De ontwerp-omgevingsvergunning is inmiddels ter inzage gelegd. Mochten er bezwaren komen dan wordt het geheel alsnog aan de gemeenteraad voorgelegd.