Fractie ChristenUnie Nunspeet stelt college vragen over opvang asielzoekers en flexibele woonvormen

1
384

De fractie van de ChristenUnie Nunspeet heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de opvang van asielzoekers in de gemeente Nunspeet. Gelet op de schrijnende situatie in Ter Apel is de vraag wat het college in Nunspeet, bovenop de huidige inspanningen, kan doen om een bijdrage te leveren aan een oplossing en wat het college kan doen om, met de extra toegezegde middelen vanuit het Rijk, voor meer doelgroepen het aanbod aan flexibele woonvormen uit te breiden. 

Raadslid Alice van de Steeg: “We hebben in de afgelopen week allemaal de schokkende beelden gezien van de situatie bij de asielopvang in Ter Apel. Dit als gevolg van een volledig vastgelopen asielketen in combinatie met de hoge woningnood. Dat lossen we niet alleen op lokaal niveau op maar roept wel de vraag op wat we lokaal kunnen bijdragen aan het oplossen van deze mensonwaardige situatie”. 

We hebben in Nunspeet in de afgelopen jaren veel bereidheid gezien om ruimhartig opvang te bieden, zeker ook het afgelopen jaar bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne maar ook bij de opvang van andere groepen asielzoekers. Veel inwoners hebben zich ingezet om opvang of hulp te bieden en ook het gemeentebestuur heeft zich bereid getoond om zich in te zetten voor opvang. Dit heeft ook het nodige gevraagd van de bevolking van Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet en we realiseren ons dat we als relatief kleine gemeente niet alles op onze schouders kunnen nemen. De draagkracht is niet oneindig maar tegelijkertijd horen we ook de oproep vanuit een deel van de samenleving om waar dat kan onze verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijke voorwaarde is wat ons betreft openheid en transparantie naar onze inwoners over eventuele plannen. 

Alice van de Steeg: “We hebben het college gevraagd wat zij, bovenop de huidige inspanningen, kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de huidige crisis en hoe zij aankijken tegen de communicatie hierover met de raad en de samenleving”. De ChristenUnie Nunspeet realiseert zich dat ook onder de eigen inwoners de woningnood hoog is. Daarom is ook gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om met de extra toegezegde middelen van het Rijk (landelijk 730 miljoen) het aanbod aan flexibele woonvormen als geheel uit te breiden zodat in tijden van nood opvang kan worden geboden aan asielzoekers of statushouders maar tegelijkertijd ook mogelijkheden worden gecreëerd voor inwoners die (bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding) tijdelijk woonruimte zoeken. 

1 REACTIE

  1. Eerst woningnood oplossen. Dan pas kijken of er nog woonruimte over is. De praktijk is dat asielzoekers voorrang krijgen.

Comments are closed.