‘Een valse start’ omschrijft Gerrit Polinder (SGP) het opstellen van de plannen voor de recreatiezonering op de Veluwe.

4
763

NUNSPEET – Een valse start. Zo omschrijft Gerrit Polinder (SGP) het opstellen van de plannen voor de recreatiezonering op de Veluwe. Hierin is onder meer opgenomen de afsluiting tijdens het broedseizoen van het Hulshorsterzand en het verleggen van parkeerplaatsen en het opheffen van de parkeerplaats aan de Klaterweg in Hulshorst.

Polinder vindt dat de natuurgebieden, zoals het Hulshorsterzand, het Zandenbos in Nunspeet, het Vierhouterbos in Vierhouten en het Elspeterbos gewoon open moeten blijven voor de bezoekers. Dat zijn voornamelijk inwoners van de gemeente Nunspeet zelf.

Mensen moeten, zo vindt Polinder de natuur kunnen beleven en niet op een bord moeten lezen welk dier er verblijft of welk vogeltje. Hij is bang dat de recreatiezonering, net als eerder de aanwijzing van Natura 2000 gebieden leidt tot een web waar niet meer uit is te komen. Polinder vindt dat de gemeente pal voor de inwoner moet gaan staan en die alle mogelijkheden krijgt in te spreken over de plannen. Dat de recreatiezonering niet als een strop gaat fungeren en mensen beperkt in hun natuurbeleving.

De valse start is een geluid dat bij meerdere fracties in de raad valt te beluisteren. André Timmerman (PvdA/GroenLinks) vindt dat de start niet goed is gegaan en meer tijd voor het inspraakproces moet worden uitgetrokken. Maar geeft wel aan dat de natuur onder druk staat en daardoor een balans tussen natuur en toerisme moet worden gevonden. De Veluwe moet, wat hem betreft, niet één groot recreatieterrein worden.

Pieter Jan van Rossen (Gemeentebelang) zegt dat de kritiek op het inspraakproces niet als een verrassing komt. Versterken en behoud van kwetsbare natuur is een groot goed maar hij heeft wel bedenkingen over de weg die heeft geleid tot het opstellen van een concept kaart voor de recreatiezonering. Dat heeft er toe geleid dat het vertrouwen van de burger in het proces is weggeëbd. “Het is wel een rijdende trein waar we op moeten springen. Mensen zijn te laat bij de besluitvorming betrokken. De Veluwe is voor de Veluwe naar.”

Dat nu alsnog voor inspraak wordt gekozen noemt hij een stap in de goede richting. De zinssnede over de Veluwe voor de Veluwe naar krijgt de instemming van Koos Meijer (CDA) als uitkomst van een enquête die door het CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart is gehouden. Afsluiten van gebieden is voor Gemeentebelang niet zonder meer acceptabel.

Ook Kees Smit (ChristenUnie) spreekt van een valse start. Dat er wat moet gebeuren aan de bescherming van de natuur is voor hem duidelijk. Maar de weg die daarvoor tot nu is bewandeld verdient wat hem betreft niet de schoonheidsprijs. Er moet wat hem betreft sprake zijn van begeleiding en geleiding om de natuur te ontzien maar daarvoor hoeft niet alle natuur te worden afgesloten.

Wethouder Marije Storteboom geeft nadrukkelijk aan alles als gemeente in het werk te willen stellen betrokken inwoners en verenigingen daarbij te betrekken. Ook, zoals gevraagd door Timmerman, natuurorganisaties. De provincie heeft ook geld voor projecten op het gebied van de natuurbescherming en waar mogelijk zal de gemeente daarop zeker een beroep doen. Er  moet, zo vindt zij, ook beter worden uitgelegd waarop bij een gebied een bord staat met ‘verboden toegang.’ Er moet een brede aanpak komen om de natuur te beschermen, maar niet zonder inspraak. Waar Nunspeet zelf al op enkele punten, zoals de Stakenberg, heeft gekozen voor een zonering. Er kunnen, wat haar betreft, maatregelen worden genomen zodat niet de gehele natuur per auto behoeft te worden doorgereden maar dat gebruik kan worden gemaakt van daarvoor meer geschikte middelen als de elektrische fiets. Storteboom wil ook alle tijd nemen die nodig is om een zorgvuldig inspraakproces te doorlopen en zich daarbij niet te laten opjagen.

 

4 REACTIES

  1. De Veluwe (ofwel het restje natuur wat er nog over is in Nederland), zou in de eerste plaats bedoeld moeten zijn voor de dieren die er in leven. Deze bosdieren worden overal in hun voortbestaan bedreigd doordat mensen zich het alleenrecht toe-eigenen op natuur en deze voortdurend ondergeschikt maken aan de eigen behoeften. Hierdoor worden natuurgebieden ofwel volledig vernietigd ofwel ingericht als een soort pretpark waarin voornamelijk het eigen vertier telt.
    Als je mensen inspraak geeft, dan kun je er van uitgaan dat er na verloop van tijd geen natuur meer over is.

  2. Beetje kort door de bocht: dus het probleem wordt opgelost door mountainbikers te weren? Daar heb je goed over nagedacht, Bennie!

  3. Misschien een beetje kort door de bocht van Bennie maar heb jij erover nagedacht Peter dat mountainbikers in elk geval een deel van het probleem zijn?

Comments are closed.