Er komt een wegsleepregeling voor auto’s in de gemeente Nunspeet

0
409
Foto : Pixabay

NUNSPEET –Er komt een wegsleepregeling voor auto’s in de gemeente Nunspeet. Maar daarvan zal, zo belooft wethouder Mark van de Bunte pas in uiterste noodzaak gebruik worden gemaakt. De regeling geldt wat hem betreft niet alleen voor het Whemeplein maar ook voor andere gebieden waar bijvoorbeeld een evenement is gepland.

Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben wel moeite met het gegeven dat de auto’s worden afgesleept naar het terrein van Stouwdam in Oldebroek. Van de Bunte zegt dat er nu eenmaal geen bedrijf in Nunspeet is gevestigd dat juridisch het afslepen ook kan garanderen. Met de keuze voor Stouwdam is gekozen voor aansluiting bij de regeling, zoals deze al enkele jaren in de gemeente Elburg functioneert. Dat is ook de reden dat niet is gekozen voor de Delta uit Ermelo hoewel deze sneller auto’s kan wegslepen binnen de gemeente Nunspeet.

De meeste fracties zien toch graag dat de vinger aan de pols wordt gehouden wanneer zich alsnog een mogelijkheid voordoet de auto’s in Nunspeet te stallen. Van de Bunte verwacht dat de afsleepregeling in de praktijk maar weinig wordt toegepast. In eerste instantie zal altijd worden getracht via de politie of de boa’s de bestuurder alsnog op te snorren zodat die de auto tijdig kan weghalen.

Bij de keuze voor Oldebroek speelt mee dat deze locatie ook per openbaar vervoer is te bereiken. Al is de praktijk, zo zegt de wethouder, dat veelal iemand zich laat wegbrengen naar deze plek indien een auto is weggesleept. Hij heeft daarmee overigens zelf ervaring. Zijn auto werd weggesleept bij een bezoek aan Antwerpen. Door de ervaring van Stouwdam kan ook veelal schade aan auto’s worden voorkomen en speelt daarmee minder de claim wie voor eventuele schade verantwoordelijk is.

Een zelfde regeling voor het weghalen van fietsen bij het Stationsplein is, zo zegt Van de Bunte, niet mogelijk omdat hiervoor heel andere regels gelden. Om zo’n regeling was gevraagd door Marcel van Klompenburg (SGP).