Drie partijen doen mee aan Kindcentrum Nunspeet Oost

0
802
Beoogde locatie nieuwbouw IKC (Integraal Kind Centrum) op het grasveld achter de boerderij langs de Oosteinderweg.

NUNSPEET – Aan de ontwikkeling van het IKC Nunspeet Oost (Kindcentrum) wordt alleen deelgenomen door CNS Nunspeet met de basisscholen de Morgenstern en Petraschool, Stichting Protestants Christelijke Peuteropvang en de Stichting Kind Centrum Nunspeet.

Dat blijkt na gesprekken die door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders zijn gevoerd met een aantal participanten. Aanleiding was een verzoek van de Stichting Educare, samen met Aurora Onderwijsgroep (openbaar onderwijs) en de Stichting Volare (Dr. Verschoorschool) om een bestuurlijk overleg met de gemeente. 

In dit overleg is gevraagd of mogelijkheden onderzocht mochten worden om in het kader van passend onderwijs te komen tot een verbreding van het aantal participanten binnen IKC Nunspeet Oost. Dit onderzoek heeft in de periode oktober-december 2020 plaatsgevonden. Onlangs is de gemeente geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. De uitkomst is dat het openbaar onderwijs, stichting Volare, maar ook stichting Educare niet gaan participeren in IKC Nunspeet Oost. In het kader van inclusief onderwijs vindt wel onderzoek plaats naar de verbinding tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs door stichting Educare en CNS Nunspeet in het IKC. De Aurora Onderwijsgroep, stichting Educare en stichting Volare hebben de intentie uitgesproken in de toekomst aansluiting te zoeken bij de verdere IKC-ontwikkelingen in Nunspeet Centrum/Noord of Nunspeet West.