De buurtvereniging Hulshorst dient weer bezwaar in bij Provinciale Staten tegen o.a afsluiten Hulshorster Zandverstuiving

13
1534

HULSHORST – De buurtvereniging Hulshorst heeft zich opnieuw tot Provinciale Staten van Gelderland gewend. Tijdens een gesprek 16 februari werd ons beloofd dat ten aanzien van de voorstellen rond onder meer de afsluiting van de Hulshorster zandverstuiving en het opheffen/parkeerplaatsen n Hulshorst geen enkel voorstel richting Provinciale Staten van Gelderland zou gaan. Dit in afwachting van nog op te starten gesprekken met de inwoners van dit gebied.

Het bestuur werd dan ook onaangenaam verrast nu blijkt dat 2 februari al een voorstel door Gedeputeerde Staten is gedaan richting de Staten met vrij concrete plannen en een concept-gebiedskaart. Het bestuur voelt zich achteraf daarom enorm teleurgesteld in datgene wat ons 16 februari is verteld en heeft met verwondering kennis genomen van het voorstel.

Besloten is daarom alsnog een nieuw bezwaar in te dienen bij Provinciale Staten. Het heeft er veel weg van, zo stelt het bestuur, dat de coronadrukte in natuurgebied door natuurorganisaties nu wordt gebruikt als pressiemiddel om het Hulshorsterzand afgesloten te krijgen. Dit terwijl het om een eenmalige piek gaat die wegvalt na het afschaffen van de coronamaatregelen. Daar staat tegenover het wegvallen van veel vliegverkeer en minder auto’s als gevolg van het thuiswerken. De nummers 1 en 2 in de top van negatieve invloeden op de natuur.

Jammer indien zo’n besluit wordt genomen. Men realiseert zich, zo stelt het bestuur, onvoldoende wat het (in)directe effect van toerisme is op de gemeente Nunspeet waar Hulshorst onderdeel van uitmaakt. Gewezen wordt op het feit dat het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt verfoeid om de hekken die er om heen staat en wordt gezien als een bastion met entreegelden. Daar moet, zo vindt het bestuur van de buurtvereniging, niet naar toe, want anders wordt natuur een reservaat en een melkkoe. Het tegengestelde wat natuurorganisaties moeten beogen. De vrees leeft bij de buurtvereniging dat bij een besluit nu, zeker zonder inspraak van bewoners van het gebied, een boemerang effect optreedt en mensen geen enkel begrip tonen voor genomen maatregelen en die ook gaan negeren.

Het bestuur vindt het vreemd dat al twee jaar aan de plannen wordt gewerkt en men als bestuur pas eind 2020 is benaderd om deel te nemen aan een atelier. Dat doet het vermoeden ontstaan dat dit alleen een goedmaker betrof en alleen bedoeld om aan te geven aan ook andere belanghebbende partijen als alleen natuurorganisaties bij de totstandkoming van het plan zijn betrokken. Gesteld wordt dat gemeenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het plan. Voor zover de buurtvereniging bekend is dit plan echter nog nooit besproken in een raadscommissie of gemeenteraad van Nunspeet.

Voor het overige worden in het bezwaar de eerder geuite bezwaren herhaald. Onder meer dat Hulshorst al zwaar is getroffen door eerdere afsluiting van wegen. Ook het opheffen van het parkeerterrein aan de Klarenweg wordt gezien als zeer nadelig voor de bezoekers van het Oartjeshus omdat dit monumentale pand in de bossen van Hulshorst veel minder gemakkelijk te bereiken valt.  De Natuur moet toegankelijk blijven voor de mens, zo vindt het bestuur. Gevreesd wordt dat de bevolking van Hulshorst anders straks zit opgesloten in een zone van drie kilometer omdat ook de kust van het Veluwemeer nauwelijks toegankelijk is voor inwoners van Hulshorst.

13 REACTIES

  1. Erger u niet, verwonder u slechts. Zie hoe onze regering omgaat met het “volk”, dacht u dat lagere overheden anders met het “volk” zouden omgaan?
    Een ander verhaal is dat natuurorganisaties met behulp van uw belastingcenten het beheer over natuurgebieden hebben verkregen. Vervolgens kunt u het heen en weer krijgen.

  2. Het wordt tijd dat de mensheid zich eens ondergeschikt gaat maken aan de natuur in plaat van altijd maar uit te gaan van eigenbelang.

    • Is het eigenbelang om te genieten van de natuur, er te wandelen en te fietsen? Ja als je je misdraagt, troep achterlaat, struiken vernield, enzovoort. Nee als je meteen zorg draagt voor de schepping, als een goede rentmeester. Dus ik geef de bezorgde inwoners van Hulshorst groot gelijk als ze bezwaar maken!

      • De gristenen hebben het in Europa al zo’n 2000 jaar voor het zeggen en dankzij hun “goede rentmeesterschap” is er inmiddels geen oerbos meer over, is het rijke dieren- en plantenleven, wat een natuurlijk landschap kenmerkt, gedecimeerd. En nu willen we dus ook nog de laatste stukjes natuur platlopen en platfietsen?

Comments are closed.