Diderica Cornelia Molijn-De Groot; feministe van het eerste uur en weldoenster voor Nunspeet 

0
665

Op dinsdagavond 5 november organiseert het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe een boeiende avond over o.a. het leven van mevrouw Molijn-De Groot; een feministe van het eerste uur én weldoenster voor Nunspeet. Joost Strijkert, archiefmedewerker en onderzoeker, presenteert over haar leven in de Nestlézaal van de Veluvine en streekarchivaris Hajo de Roo vertelt waarom archiveren nuttig, nodig en noodzakelijk is.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedere Nederlander vanaf 18 jaar mag stemmen, maar daar is veel aan vooraf gegaan. Voor onze voorouders, zowel mannen als vrouwen, was het een heuse strijd om dit recht te verwerven!

In 1917 kregen alle Nederlandse mannen actief kiesrecht nadat de grondwet veranderde en het land overging van censuskiesrecht, gebaseerd op belastbaar inkomen, naar algemeen kiesrecht voor alle burgers. Waar een inmiddels grote massabeweging aan vrouwen vanaf 1894 voor aan het strijden was, werd geen werkelijkheid. De vrouwen werden niet gerekend onder deze burgers en kregen vooralsnog geen kiesrecht. Na nog eens twee jaar strijden mochten de vrouwen in 1919 eindelijk naar de stembus. Iets dat een kleine eeuw geleden dus absoluut niet vanzelfsprekend was.

Aan de wieg van vele verenigingen voor vrouwenbelangen, van kiesrecht tot zedelijk bewustzijn en van de tentoonstelling van vrouwenarbeid tot de nationale vrouwenraad en verscheidene vredesbewegingen, stond ook mevrouw Molijn-De Groot. 
Namen zoals Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker klinken ons bekend in de oren, maar dat er in het Veluwse Nunspeet een vrouw woonde die erg actief was om de positie van de vrouw te verbeteren en zelfs samen met de bekende feministes in hoofdbesturen van verscheidene vrouwenverenigingen zat, dat weten er maar weinig!

Haar welbekende man en drijvende kracht achter de modernisering van Nunspeet, Francois Adriaan Molijn, vermeldde in de weekboeken dat zijn vrouw ‘’eerzuchtiger’’ was dan hij. Ze bewoog zich in ‘’bredere kringen’’ en wilde de ‘’menschheid hervormen door allerlei rechten voor de vrouwen te veroveren die zij nu niet of in beperkte mate bezitten’’. 

Naast de handelingen van mevrouw Molijn-De Groot in deze ‘bredere kringen’, was ze ook erg betrokken bij Nunspeet en haar bevolking. Zo was ze van 1901 tot haar sterven in 1925 gedelegeerd commissaris van de Veluvine verffabriek en na het overlijden van haar man zelfs een tijd waarnemend directrice, terwijl het nog niet veel eerder verboden was voor een vrouw om een arbeidscontract te tekenen.
Niet alleen voor de fabriek was zij van belang. Ze was onder andere voorzitster van het Roode Kruis te Nunspeet, zat in het bestuur van de VVV, bekostigde een dorpshuis, was bestuurslid van de Volksbond tegen Drankmisbruik en was het brein achter het nieuwe ‘Boschhuis’ van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies afdeling Nunspeet, waarvan ze ook nog presidente was. Met recht een weldoenster te noemen dus!

Meer over het leven van deze bijzondere vrouw zal Joost Strijkert uiteenzetten tijdens een presentatie, Hajo de Roo zal de avond om 20.00 uur inleiden. 

U bent van harte welkom! 
Dinsdagavond 5 november, Nestlézaal van de Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet, aanvang 20.00 uur.

Deze avond is mogelijk gemaakt door: Stichting Van den Broek Lohman fonds, de Cultuurhistorische werkgroep Nunspeet, Heemkundige Vereniging Nuwenspete en Streekarchivariaat Noordwest- Veluwe.

De zaal is vanaf 19.30 uur open. De toegang is gratis.
Als u komt graag even mailen naar archiefmedewerker Els van Nieuwenhuijzen,   els.van.nieuwenhuijzen@streekarchivariaat.nl,
Onder vermelding: ‘Presentatie 5 november 2019’ of even bellen naar 0341-259258.