Coalitieakkoord Nunspeet 2018-2022: ‘Duurzaam koers houden’ 

0
3935
Foto : Fractievoorzitters Harm Jan Polinder (SGP), Ingrid Slaa (ChristenUnie) en Martin Mol (Gemeentebelang).

NUNSPEET – SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie presenteren hun coalitieakkoord met als titel: ‘Duurzaam koers houden’. Onder leiding van SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder hebben de partijen overeenstemming bereikt over de koers die de gemeente Nunspeet de komende vier jaar voortzet.

Harm Jan Polinder over het akkoord: ‘De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan een vitale en aantrekkelijke gemeente Nunspeet. Nu is het zaak om koers te houden. Deze coalitie van SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie gaat met vol enthousiasme verder bouwen aan een duurzame, sterke en sociale gemeente Nunspeet.  Ik ben blij dat we voor het akkoord vooraf en tussentijds ook input hebben gekregen van de overige partijen in de gemeenteraad. Een breed draagvlak in de gemeenteraad van alle betrokken partijen is namelijk steeds onze inzet geweest.’   

Het akkoord is sober waar het kan en ambitieus waar het moet. De coalitie benoemt vier belangrijkste projecten waar flink in wordt geïnvesteerd: Stationsomgeving, De Wiltsangh (zwembad/sporthal en turnhal) duurzaamheid en onderwijshuisvesting. Ook gaat deze coalitie zich deze periode extra inzetten voor mantelzorg, jeugdzorg en toerisme en recreatie. 

Het nieuwe college

In het coalitieakkoord zit veel ambitie en het kent veel grote projecten. Daar hoort een passende bestuurskracht bij. Daarom is ervoor gekozen het aantal wethouders met 0,7 fte uit te breiden. 

De kandidaat-wethouders zijn: Leen van der Maas en Jaap Groothuis (SGP, beiden 0,9 fte), Marije Storteboom (Gemeentebelang, 0,95 fte), Mark van de Bunte (Gemeentebelang, 0,55 fte) en Gert van den Berg (ChristenUnie, 1 fte).  

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 vinden er algemene beschouwingen plaats over het coalitieakkoord en worden de wethouders benoemd.  

—————————————————————————————–

coalitieakkoord 2018-2022