CDA Lokaal let op de kleintjes

0
521

Het was even wennen voor de fractie van CDA Lokaal na het vertrek van Koos Meijer als fractievoorzitter en de onverwachte deelname van lijsttrekker Wichert Stoffer in het nieuwe college van B&W. Na een volledig politiek jaar in de nieuwe setting te hebben gedraaid was er tijdens het zomerreces tijd om even terug te blikken en voor te bereiden op een nieuw seizoen. 

Karel van Bronswijk kreeg de rol van fractievoorzitter toebedeeld en dat viel nog niet mee. “Als fractievoorzitter draag je toch een extra verantwoordelijkheid en dat kost best veel tijd en energie”, zegt Van Bronswijk daarover. “Maar ik doe het met veel plezier en heb veel steun van onze twee burgerraadsleden”. Karel heeft vooral veel tijd geïnvesteerd in contact met inwoners rondom de plannen en projecten die afgelopen jaar in de gemeenteraad werden behandeld. “Zo krijg je een completer beeld dan wanneer je onderwerpen alleen vanaf papier bekijkt” stelt Van Bronswijk.

Burgerraadslid Alma van Maanen heeft haar brede kennis van het Sociaal Domein ingezet om zaken als bestaanszekerheid, jeugdhulp, onderwijs en welzijnswerk kritisch te volgen. Ze heeft aandacht gevraagd voor het betrekken van jeugd en jongeren bij het ontwikkelen van beleid. Het gaat immers om hun toekomst. Ook vindt ze het belangrijk dat het welzijnswerk nauwer betrokken wordt bij de jeugdhulp en bij de zorg in het algemeen. Daarnaast vindt ze dat de gemeente bij alle voorstellen ook naar de gevolgen van beleid voor de gezondheid van inwoners moet kijken. Of het nu gaat om een goed klimaat in schoolgebouwen, gezonde kantines bij sportclubs of preventie en normalisering in de zorg, Van Maanen volgt het met een positief kritische blik. 

“Aandacht voor wat belangrijk is voor het welzijn van inwoners.”

Henny Zijlstra heeft veel werk gemaakt van het thema ‘Goed Wonen’, de slogan van CDA Lokaal bij de lokale verkiezingen. Bij grote projecten en woningbouw wordt vaak vooral gesproken over financiële plaatjes en zienswijzen uit de omgeving. Zijlstra maakt zich sterk voor een goed woon- en leefklimaat in de kernen en wijken. Ook voor grote thema’s als klimaatadaptatie en duurzaamheid wil hij aandacht. Voldoende bomen, groenvoorzieningen en speelplaatsen zijn belangrijk om prettig te kunnen wonen en bijvoorbeeld overlast door water en hitte te voorkomen. 

Samengevat valt van CDA Lokaal te verwachten dat er ook het komende politieke jaar ‘op de kleintjes wordt gelet’. Aandacht voor zaken die anders misschien onbesproken blijven. Aandacht voor mensen die zich misschien niet voldoende gehoord voelen. Aandacht voor dingen die niet in wetten en regels te vangen zijn, maar wel belangrijk zijn voor het welzijn van onze inwoners. Het belooft weer een interessant politiek jaar te worden en CDA Lokaal hoopt daaraan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.