Bluswatervoorzieningen in de gemeente Nunspeet

0
1565

NUNSPEET –  In de wijk Molenbeek hoeft geen extra brandblusput te worden geslagen. De inzet van de tankautospuit met eventueel de waterwagen volstaat hier. Wel moeten er op andere locaties putten te worden geslagen of omgebouwd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet had al eerder advies gekregen dit te doen. Binnen het college bestond echter twijfel over nut en noodzaak, mede in relatie tot de aanwezigheid van waterwagens. Brandblusputten worden noodzakelijk gevonden in de gevallen waar extra behoefte is aan watercapaciteit.

Naar aanleiding van de twijfel bij het college is opnieuw gekeken naar de benodigde locaties. Hierbij is Molenbeek afgevallen. Er moeten wel een nieuwe put worden geslagen bij de carpoolplaats aan de Eperweg. Verder bij de kruisingen van de Elspeterweg met de Petersom Ramringweg en de Stakenbergweg. De bestaande put bij de Stakenbergweg en de Schapendrift moet worden aangepast.

Bij camping Samoza in Vierhouten en het conferentieoord Mennerode in Elspeet worden in overleg met de parkeigenaren putten geslagen. Over de financiering worden nog afspraken gemaakt. In eerste instantie was aangegeven dat de putten een zaak zijn van de eigenaren. De putten moeten voor 1 mei van dit jaar gereed zijn.

In de brandweerkazerne aan de Elburgerweg wordt eveneens een vulvoorziening aangebracht. Er is nu een brandkraan achter de kazerne maar deze heeft een te lage capaciteit. Ook bestaat het risico dat in de wintermaanden bij het vullen het terrein achter de kazerne verandert in een ijsbaan. Bij het aanbrengen van de vulvoorziening wordt al rekening gehouden met een eventuele verbouwing van de kazerne. Daarop wordt al geruime tijd aangedrongen omdat de kazerne niet meer aan alle huidige eisen voldoet.