Bewonerscommissiedag in het teken van samenwerken

0
1104

NUNSPEET – Jaarlijks organiseert woningcorporatie Omnia Wonen een dag voor huurders die zich verenigd hebben in commissies. Omnia Wonen hecht veel waarde aan contact met deze commissies, omdat zij de oren en ogen zijn in de wijk. Dit jaar was de Veluvine in Nunspeet de plek waar Omnia Wonen en de vertegenwoordigers van de huurders samenkwamen. De dag stond in teken van Samen in de wijk. Een belangrijk thema gezien de ontwikkelingen in de maatschappij rondom langer zelfstandig thuiswonen en kwetsbare mensen in de wijk. 

Bestuurder Monique Govers trapte de dag af en heette iedereen welkom. Zij liet de kans niet onbenut om het belang huurdersparticipatie te benadrukken, het signaleren van wat er in een wijk speelt met als doel om samen te verbeteren. De verdere ochtend werd gebruikt om in gesprek met overige samenwerkingspartners waaronder huurdersorganisatie S.H.O.W., Buurtbemiddeling, WMO Gemeente Elburg, Icare, Stimenz, Stichting Present en Vluchtelingenwerk te praten over wat er speelt in wijken en buurten. Denk hierbij aan een persoon met mogelijk begin van dementie, vereenzaming, statushouders die hun weg proberen te vinden, kwetsbare mensen herkennen en al die signalen te brengen daar waar actie kan worden gestart.