Aanpak vitale vakantieparken

0
1798
Nunspeet aan zee

NUNSPEET –  De Randmeerkust krijgt prioriteit als het gaat om het de aanpak van vitale vakantieparken Nunspeet. Wel moet de gemeenteraad nog instemmen met de benodigde 117.500 euro aan kosten. Nunspeet heeft besloten voorlopig nog niet aan te haken bij het project vitale vakantieparken waar 21 gemeenten op de Veluwe aan deel nemen. Dat wil niet zeggen dat geen actie wordt ondernomen. Voor 2022 moet duidelijk zijn voor welk park of cluster van parken nog een duurzaam toekomstperspectief bestaat en hoe de gemeente dit in overleg met de eigenaren van de parken wil bereiken.

PARKENATLAS

Nunspeet geeft voorrang aan het opstellen van een parkenatlas en ontwikkelingskaart voor het Randmeergebied. Dit gezien de gewenste ontwikkeling van Nunspeet aan Zee en de relatie met de VeluweAgenda. Hierin is opgenomen dat de beleving en zichtbaarheid van het water moet verbeteren alsmede ook de fysieke toegankelijkheid.

De ervaringen welke worden opgedaan kunnen worden gebruikt voor de opstelling van plannen voor de overige recreatieclusters binnen de gemeente Nunspeet. Door de gemeente Nunspeet is in de persoon van Karin Mazier inmiddels een beleidsadviseur toerisme en recreatie aangetrokken die is belast met de coördinatie van vitale vakantieparken. Eventueel is uitbreiding met extra uren mogelijk indien blijkt dat het huidige aantal uren ontoereikend is de plannen binnen de gewenste tijd op te stellen.

STUURGROEP

Er is een stuurgroep ingesteld voor het project. Naast wethouder Marije Storteboom kiest het college er voor hierin ook wethouder Jaap Groothuis te laten participeren. Dit vanwege het ruimtelijk impact van te nemen maatregelen. Het stappenplan wordt nog besproken in de commissie Ruimte. Daarvoor vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van de Recron, de belangenorganisatie van toeristische sector.