Besluiten van B & W

0
896

NUNSPEET – De lift in het gemeentehuis van Nunspeet wordt vervangen. De kosten bedragen 50.000 euro. De vervanging is noodzakelijk omdat de huidige lift gedateerd is en technisch sneller verouderd is geraakt dan was voorzien. Door de nieuwe lift een jaar eerder te laten plaatsen  dan gepland wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat storingen en ongeplande reparaties plaatsvinden.

ELSPEET – De brandweerkazerne in Elspeet wordt van een airco voorzien. Dit is nodig omdat de kantine in de zomer soms te warm is voor het nabespreken van het uitrukken. De kosten bedragen zesduizend euro. In de wintermaanden volstaat de huidige verwarming. Binnen de begroting was geen krediet beschikbaar voor de aanschaf van de airco. Besloten is het geld te gebruiken dat was bestemd voor de aanschaf van een nieuwe koelinstallatie en baarkoeling in de aula op de begraafplaats in Elspeet nu blijkt dat deze de komende jaren nog  niet hoeft te worden vervangen.

NUNSPEET – Er komt geen parkeerverbod door middel van een onderbroken gele streep in het gedeelte van de Houtersweg ter hoogte van de huisnummers 11 en 13. Er wordt nu alleen een parkeerverbod ingesteld voor de woensdagen van zeven uur ’s morgens tot vijf uur ‘s middags. Aanleiding voor het gewijzigde besluit is een bezwaarschrift dat was ingediend tegen het aanbrengen van de gele streep. De indiener is van mening dat de parkeerruimte op de Houtersweg toch al vrij beperkt is. Het college wilde de streep aanbrengen in verband met de problemen die door de afvalinzamelaar worden ondervonden bij het in- en uitrijden van een inrit naar het achterterrein van de duplexwoningen. De vuilniswagen komt alleen op woensdag. Met de indiener van het bezwaarschrift en kijkend naar de parkeerdruk vindt het college nu ook dat het parkeerverbod beperkt kan blijven tot de woensdag.

NUNSPEET – Aan de Oranjelaan wordt, ter hoogte van huisnummer 59, een openbare laadpaal geplaatst voor elektrische voertuigen. De aanvrager heeft op eigen terrein geen parkeergelegenheid om zijn auto op te laden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dan maar gelijk twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het plaatsen van een oplaadpaal zodat ook nog iemand anders hier de auto kan opladen. De locatie past binnen de gewenste spreiding van de palen, in de directe omgeving zijn deze nog niet aanwezig. In dit geval zijn er aan beide zijden van de weg langsparkeerstroken. De aangevraagde locatie ligt naast een grasgroenstrook waarbij er voldoende ruimte is om de laadpaal te plaatsen.