Aanleg Toeristisch Transferium

0
1174

NUNSPEET – De Commissie Middelen is enthousiast over het voorstel om een Toeristisch Transferium aan te leggen op de huidige gemeentewerf aan de Elspeterweg in Nunspeet. Zowel de toeristen als het natuurlandschap zijn erbij gebaat. Als alles volgens plan verloopt kan voor januari 2000 nog met het project worden begonnen.

Het project betreft in feite de aanleg van een ruime parkeergelegenheid met daaromheen aanvullende toeristische voorzieningen, zoals horeea-gelegenheden en fietsverhuur. Hierbij zal de commissie erop toezien dat de plaatselijke ondernemers niet in het nauw worden gedreven, maar dat alle partijen gelijke kansen krijgen. Er is voor gekozen om op het terrein van de huidige gemeentewerf aan de Elspeterweg eerst 300 parkeerplaatsen te realiseren. Als de ontwikkelingen aantonen dat er meer parkeergelegenheid nodig is dan kan dit uitgebouwd worden tot 500 of meer. Het voorstel is om de gemeentewerf in verband met het project te verplaatsen naar industrieterrein Lepelingen 2 zonder dat daarvoor het bestemmingsplan voor hoeft te worden gewijzigd. Noodzakelijk is echter wel de aanvraag van een passende milieuvergunning. 

Het uiteindelijke doel van de aanleg van het Toeristisch Transferium is enerzijds de economie een impuls bieden door het toerisme op gang te brengen en anderzijds dat ongewenste belasting van kwetsbaar natuurgebied wordt teruggedrongen. De gemeente is begonnen met het bespreken van de ideeën van het project met diverse partners. Staatsbosbeheer, de Provincie Gelderland, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de ANWB hebben positief gereageerd op het Toeristisch Transferium. 

Men heeft een aanvraag ingediend om een KONVER-subsidie te kunnen ontvangen. De eis bij deze compensatie, die verstrekt wordt bij wegvallende werkgelegenheid als gevolg van sluiting van onder meer kazernes, is dat voor 1 januari 2000 met de aanleg wordt begonnen en dat alles voor 1 januari 2002 afgerond is. Een snelle ontwikkeling van het project is dan ook vereist.

Nunspeet Vooruit 2000