Duurzame Driestwegkerk realiseert 0 op de elektrameter in project zonnepanelen

7
493

NUNSPEET – De Protestantse Gemeente Nunspeet heeft vrijdag 17 juni 77 zonnepanelen in gebruik genomen, welke op het dak van de bijgebouwen van de Driestwegkerk zijn geplaatst. Het verbruik van het kerkgebouw aan de Driestweg in Nunspeet kan worden opgewekt met circa 40 panelen. Dus naast stroom voor eigen verbruik wordt bijna eenzelfde hoeveelheid duurzaam opgewekte energie aan het net geleverd.

Het was een zonnige vrijdag, voorafgaand aan een zonnig weekend waarop de installatie werd afgerond. De zonnepanelen leveren in deze tijd van hoge energieprijzen een mooie financiële besparing op.

Volledig opgebracht door schenking en participatie leden

Het project is volledig gerealiseerd door giften van de gemeenteleden. Leden konden één of meerdere panelen schenken. Leden die bereid waren een paneel te schenken ten behoeve van de stroomvoorziening van het kerkgebouw, kregen de mogelijkheid om gedurende 15 jaar met 2 panelen te participeren in de opbrengsten. Het enthousiasme binnen de protestantse Gemeente was zo groot dat binnen korte tijd na opening van de actie het aantal panelen werd bereikt waarmee 0 op de meter wordt gerealiseerd. 

Rentmeesterschap

De Protestantse Gemeente Nunspeet wil een bijdrage leveren aan de opdracht een goed rentmeester te zijn voor onze aarde. Hierin past het opwekken van duurzame energie om daarmee medeverantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor het klimaat.

7 REACTIES

 1. Zonnepanelen kan weinig kwaad, maar windmolens geven wel degelijk kans op verandering van het weer en extra opwarming, dus laten we alstubelieft die vogel en insektenmoordenaars buiten onze gemeente houden. Tot behoud van onze natuur en leefwijze.

 2. Dit schrijft de Groenerekenkamer, een club van wetenschappers die niet is verbonden met rijksinstellingen of een partij. Dus onafhankelijke denkers.
  Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen.
  De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen, als gevolg van het draaien van de wieken, zorgt ervoor dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie opnieuw wordt aangevuld vanuit de hogere luchtlagen.
  Deze interactie heeft een ingrijpende ontregeling van het klimaat tot gevolg.
  Ook de windsnelheid achter de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken van energie aan de wind door windmolens.
  Iedereeen die zelf na kan denken zal dit snappen.

 3. Laten we nog even kijken naar Denemarken, Het zogenaamd grootste, beste en duurzaamste windmolen land in Europa. Een land dat na hun zogenaamd duurzaamste energieproductie beduidend meer CO2 is gaan uitstoten, dit omdat de andere centrales voortdurend standby moeten draaien omdat te veel of te weinig stroom, ongelukken, massaal doorbranden van TV,s en andere elktr apparaten zal veroorzaken
  Ons Gasnet heeft een 15X zo hoge energie productie dat het stroomnet. Die leidingen moeten 15x dikker.
  Denemarken wekt met zijn windmolens een hoeveelheid stroom op die overeenkomt met 19% van zijn elektriciteitsbehoefte. Die hoeveelheid wordt weliswaar geproduceerd door de Denen, maar niet geconsumeerd door de Denen. De helft van de productie wordt geëxporteerd omdat de wind nu eenmaal ook waait als je er niet op zit te wachten. Een rapport van het Deense onderzoeksinstituut Cepos berekent nu dat slechts 9.7% van alle stroom die de Denen gebruiken uiteindelijk van hun eigen windmolens afkomstig is, de rest is gewoon een mix van fossiel, waterkracht, nucleair.
  Nu klinkt het verleidelijk, ‘De Denen hebben zoveel windstroom dat ze die kunnen exporteren, yummie wat zullen die rijk worden!’, maar zo is het niet. Er spelen allerlei factoren een rol die er uiteindelijk voor zorgen dat het er vooral op neerkomt dat de Denen meebetalen aan de stroomrekening van de Noren en Zweden.

 4. Nog een wijsheid. De Noren hebben bergen met bergmeren. Ze pompen extra water in hun bergmeren met Deense stroom. Dat doen ze niet voor niks. Daar moeten die Denen fors voor betalen want de Denen moeten hun extra stroom kwijt, anders branden hun Elektr apparaten door.
  De rest van Europa heeft nauwelijks geschikte bergmeren, en Nederland al helemaal niet.

 5. We gaan verder met de ondoordachte onzin van de doorgeleerde wijze minister Jetten.
  Van het gas af zal er voor zorgen dat ons elektriciteietsnet net zoveel energie verwekt als nu ons gasnet.
  Ons gasnet verwerkt 15x zoveel energie als ons elektriciteietsnet. Dus ons elektriciteietsnet moet dan ook 15 x dikker.
  Dit zal er vor zorgen dat de komende 10 jaar, buiten de kosten van koper,, compleet Nederland moet worden opgegraven.
  Elke straat en voortuinin de NL, moet eruit om aan de toegenomen vraag naar stroom, voor oa elektr Autos, en apparaten te voldoen. En dan heb ik het nog niet eens over de stroomproductie.

Comments are closed.