Aanleg bedrijventerrein stilgelegd door de das

0
1993

ELSPEET – De aanleg van het bedrijventerrein in Elspeet heeft opnieuw vertraging opgelopen. De provincie heeft het werk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van dassen in het gebied. De gemeente Nunspeet weigert echter een ontheffing aan te vragen, waardoor het project momenteel is stilgelegd.

De provincie werd gewaarschuwd door dassenkenner Jaap Schröder van Stichting Valouwe Veluwe, die constateerde dat graafmachines vooruitlopend op de werkzaamheden ijzeren rijplaten neerlegden in het grasland, zonder de vereiste ontheffing. Dit leidde ertoe dat de provincie het werk stillegde en een last onder dwangsom oplegde.

Het bedrijventerrein van ruim vier hectare, bestemd voor kleine bedrijven, is al jaren een bron van discussie. Bezwaarprocedures en een uitspraak van de Raad van State vorig jaar hebben de plannen niet tegengehouden. Volgens de gemeente Nunspeet blijft er na de aanleg voldoende leef- en foerageergebied voor de das over. 

De gemeente heeft bezwaar aangetekend tegen de stillegging van de werkzaamheden en heeft tevens een kort geding aangespannen om de werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen hervatten. Ondertussen wachten zowel voor- als tegenstanders met spanning af wat de uitkomst zal zijn en of het bedrijventerrein in Elspeet eindelijk gerealiseerd kan worden.