100 jaar kinderkampen Paasheuvelgroep

0
278

VIERHOUTEN –. Op 18 maart 1918 is de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) opgericht om arbeidersjeugd samen te laten komen en verder te ontwikkelen. Het was de start van een beweging die tot op de dag van vandaag actief is en een vervolg kreeg in de huidige Stichting Paasheuvelgroep. Enkele jaren na de oprichting werd in Vierhouten grond aangekocht met daarop de heuvel, waar een tentenkamp werd ingericht. In die tijd was het voornamelijk een heidevlakte en zand, later steeds meer begroeid en zijn er bossen ontstaan. Na het tentenkamp is het gebouw ,de Paasheuvel’ gebouwd dat plaats bood aan zo’n veertig kinderen, jongens en meisjes gescheiden, op de bovenverdieping en beneden de eet- en recreatiezaal. En nu 100 jaar later genieten nog steeds heel veel kinderen van de kampen in de diverse accommodaties van de Paasheuvel in Vierhouten. Een feit dat de Stichting niet zomaar voorbij laat gaan. Op 2 juli was er een bijzondere bijeenkomst georganiseerd voor genodigden en vond de onthulling plaats van ,de Steen der Oprichting’ en het Historisch archief Paasheuvelgroep’. De officiële opening van het jubileumjaar vond dan ook exact op dezelfde heuvel plaats waar 100 jaar geleden het eerste kinderkamp werd gehouden. Het hele jaar zullen er diverse feestelijke activiteiten plaatsvinden. Een jubileumjaar waarin het plezier en de toegevoegde waarde van het kinderkamp centraal staan. De bijeenkomst had de sfeer van een reünie. Directeur Peter Verdaasdonk:,,Het mooie is dat de verhalen van toen nog steeds dezelfde zijn. De vriendschappen die ontstaan, dat spannende avontuur in het bos of op de heide en het zelfvertrouwen dat kinderen opdoen tijdens het kamp worden een eeuw later nog altijd beleefd. We ontvangen vanwege het jubileum prachtige verhalen van deelnemers die 50, 60 of zelfs 70 jaar geleden al bij ons op kamp kwamen. Opvallend is dat velen aangeven dat deze kampbelevingen bepalend zijn geweest voor hun leven, het bracht plezier, herinneringen en vooral vriendschappen, die tot de dag van vandaag nog bestaan”.

Door de jaren heen is de Stichting Paasheuvelgroep flink gegroeid en beschikt men inmiddels over 9 locaties en 35 groepsaccommodaties, in Austerlitz, Baarn, Epe, Evertsoord, Oosterhout, Oostvoorne, Stroe, Teteringen en Vierhouten. Jaarlijks overnachten circa 62.000 gasten op de locaties, voornamelijk kinderen op jeugd- of schoolkamp. 

Dierbare herinneringen

Marketingmanager Dimitri Schenk:,,Natuurlijk zijn de tijden wel veranderd, de accommodaties zijn in de loop van de jaren veranderd en de organisatie van het kamp zelf ligt niet meer in handen van de stichting. Waar de AJC destijds hun visie op de maatschappij mee wilde geven tijdens het kamp zijn de groepen nu erg divers in achtergrond. Daarom ligt de inhoud van het programma dan ook echt bij de groep zelf. Wat echter gelijk is gebleven is dat het voor elk kind spannend is om voor het eerst midden in het bos te zijn, om zonder je ouders op pad te zijn en te moeten vertrouwen op jezelf en je vrienden. De kampen zijn nog steeds een belangrijk moment. Veel kinderen verheugen zich op het kamp. Later kunnen ze zich vaak de eindtoets bij het verlaten van de school niet meer herinneren, maar het schoolkamp blijft vaak hun hele leven een leuke herinnering, althans dat horen we nu van veel gasten. 

Geen digitaal vermaak

Het verblijf in de accommodaties is vooral gericht op het actief zijn in de natuur. Geen digitale games of andere moderne speeltjes. Hier vermaken de kinderen zich op een andere manier, zonder van alles aangereikt te krijgen. Ze leren zo de natuur kennen en met elkaar samen te werken. Ook ontdekken ze hoe het is als het ’s nachts echt helemaal donker is. Dat is op veel andere plekken niet meer te beleven. Natuurlijk kan men ook kiezen voor kampen waar wel van alles geregeld is aan programma’s en activiteiten, maar daarvoor kan men bij een aantal collega organisaties terecht. 

Om alle kampen mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig. Jaarlijks gaat het om ongeveer tachtig vrijwilligers. Onder hen ook altijd een aantal die vroeger als kind zelf een kamp hebben meegemaakt. Alle vrijwilligers doen dit vanuit een bepaalde betrokkenheid en ieder op hun eigen manier. De één helpt het hele jaar door, een ander alleen tijdens een vakantieweek. Gelukkig zijn er in Nederland heel veel mensen die iets voor een ander willen doen”, aldus Dimitri. 

Waar aanvankelijk de AJC zich richtte op de kinderen van minder draagkrachtige ouders is dat nu minder het geval.  Van de kampen wordt nu veel gebruikt gemaakt door scholen voor de groepen 7 en 8 en daarnaast gebruiken allerhande andere jeugdgroepen, als sportverengingen, muziekverenigingen, kerkelijke groepen, maar wel allemaal gericht op de jeugd. Dimitri:,,In deze maanden hebben we echt de zomerkampen voor de kinderen. Daarbij gebruiken ook kinderen uit België onze zomerkampen. Dat is een gevolg van de samenwerking met de internationale organisatie CSV, die ook zomerkampen organiseert. Deze zomerkampen zijn wel gericht op kinderen uit alle lagen van de bevolking en niet meer specifiek op kinderen van minder draagkrachtige ouders. Dat ligt meer bij de ,stichting een weekje weg’. 

Gratis Feestweekend

Wij willen ons jubileum een extra feestelijk tintje geven door kinderen een gratis vakantieweekend aan te bieden. Dat zal zijn van 21 tot en met 23 oktober. Dat weekend organiseren we wel allerlei activiteiten om de kinderen te laten genieten. Wij hanteren een leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Zij zullen in drie categorieën worden opgedeeld, waarbij we het programma op elke groep apart zullen afstemmen. Wij doen dit samen met mensen die de zomerkampen al jaren organiseren, zij hebben de ervaring en kennis. We gaan uit van ruim 100 kinderen die we in dat weekend een plekje kunnen geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aanmeldingsformulier via de website. We richten ons hierbij vooral op kinderen die wel een keer iets extra kunnen gebruiken en op welke manier dan ook een moeilijke tijd hebben gehad. Wie zo’n situatie kent wordt gevraagd gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Medewerkers hebben ook vaak hun netwerk en ook wordt hierbij samengewerkt met instanties en gemeenten. Bij de aanmeldingen gaan wij als stichting uit van goeder trouw en willen op deze manier ons jubileum een extra dimensie geven. Voor aanmeldingen zie de website www.groepsgebouw.nl/feest. 

AG. Foto’s Maarten van de Biezen.