Zwijnen bijvoeren noodzakelijk?

1
714
Voederplek zwijnen Nunspeet
Voederplek tussen de Eperweg en Klaterweg waar onder andere mais gevoerd wordt.

Nunspeet – Zo nu en dan komt de vraag voorbij of het nodig is om wilde zwijnen van extra voedsel te voorzien om de wintermaanden door te komen. De meningen hierover zijn verdeeld, maar in Nunspeet gebeurd het nog steeds.

De groei van de populatie wilde zwijnen is afhankelijk van het voedselaanbod in de herfst. Door de warme zomer hebben de beuken en eikenbomen dit jaar samen bijna 5 miljoen kilo beukennootjes en eikels geproduceerd. De dieren zouden dus voldoende voedsel uit de bossen zelf kunnen halen. 

Overal waar je komt op de Veluwe zie je sporen van wilde zwijnen. De dieren vervullen een belangrijke rol in de bossen, maar op sommige plekken dreigen de aantallen te groot te worden. Door de lockdown komen er momenteel veel extra recreanten naar het bos, waardoor de zwijnen schrikken en zich verder terugtrekken in de bossen en buiten bereik  zijn voor de jagers. Ook zijn jagers minder actief omdat door de sluiting van de restaurants er weinig afzet is voor het vlees. 

1 REACTIE

  1. Er wordt alleen minimaal gevoerd om afschot te kunnen realiseren.
    Bijvoeren voor overleven mag alleen na toestemming van de provinvie. Dit gebeurt niet want er is geen winter en eten genoeg.

Comments are closed.